20/06/2021 | Yazar: Kaos GL

!همبستگی نیز مانند رنگین کمان حد و مرزی ندارد

!همبستگی نیز مانند رنگین کمان حد و مرزی ندارد Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

پاندمی در زندگی ما است و آشکارتر از هر زمان دیگری نشان می‌دهد که دسترسی برابر به حقوق، به ویژه حق سلامتی و حق کار برای داشتن زندگی عزت‌مند ضروری است. با این حال، دسترسی پناهندگان به بیمه درمانی در ترکیه همچنان تحت شرایط سختی است و زمینه‌های شغلی که پناهندگان می‌توانند در آنها مشغول به کار شوند از جمله شغل‌هایی هستند که به بدترین شکل تحت تأثیر پاندمی قرار گرفتند. پناهندگان ال‌جی‌بی‌تی پلاس از سویی در معرض نفرت‌پراکنی علیه افراد ال‌جی‌بی‌تی پلاس قرار دارند که هر روز نیز افزایش می‌یابد و از سویی دیگر نیز بیگانه هراسی را تجربه می‌کنند.

هعمچنان ما می‌دانیم که به عنوان یک  فرد ال‌جی‌بی‌تی پلاس متولد شدن باعث می‌شود هر کدام از ما منحصر به فرد بوده و برای همبستگی و مبارزه عضلاتی قوی داشته باشیم. پناهندگان ال‌جی‌بی‌تی پلاس ساکن ترکیه نیز هر روزه با تنیدن تارهای همبستگی علیه شرایط سنگین تحمیل شده بر آنها بی‌وقفه در حال مبارزه هستند.

ما به عنوان کائوس گ.ل. بار دیگر یادآوری می‌کنیم که می‌توان جزئی از این همبستگی بود و با یادآوری بی‌وقفه به طرفین، مسئولیت تاسیس شرایط دسترسی پناهندگان به حقوق مساوی را فراهم کرد.

زیرا همانند رنگین کمان، همبستگی نیز مرزی ندارد.

 


Etiketler: insan hakları, mülteci
İstihdam