02/11/2020 | Yazar: Kaos GL

17 Mayıs Derneği, yedi LGBTİ+ derneğinin katılımıyla kurumsal iletişim ve sosyal medyada kampanyacılık eğitimi düzenledi.

17 Mayıs, yedi LGBTİ+ derneğine iletişim eğitimi düzenledi Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

17 Mayıs Derneği’nin LGBTİ+ derneklerinin kapasitesini güçlendirmek için kurumsal destek etkinlikleri başladı.

LGBTİ+ örgütlerin sürdürebilirliğini desteklemek amacıyla, kaynak geliştirme, finans ve idari işler, savunuculuk ve dijital güvenlik gibi alanlarda destek veren dernek, hem alandaki uzmanlarla LGBTİ+ derneklerinin birebir çalışmasını sağlıyor hem de LGBTİ+ derneklerine eğitimler düzenliyor.

Derneğin ilk eğitimi dün (1 Kasım) kurumsal iletişim ve sosyal medyada kampanyacılık üzerineydi. Kaos GL Medya ve İletişim Program Koordinatörü Yıldız Tar’ın yürüttüğü eğitime Ankara’dan Gökkuşağı Aileleri Derneği, Pembe Hayat ve Ünikuir, Antalya’dan BİZ Derneği, İstanbul’dan Hêvî LGBTİ+ Derneği, İzmir’den Genç LGBTİ+ Derneği ve Mersin’den Muamma LGBTİ+ Derneği katıldı.

Yıldız Tar, klasik anlamda gönderici ve alıcı arasında mesajın iletilmesi olarak görülen iletişimin sınırlı ve işlevsiz olduğunu belirterek şöyle dedi:

“Bir iletişim sürecinin her adımında ve planlamasında, ilişkinin nasıl kurulduğu, hangi mecrada kurulduğu ve iletişimin hangi araçlarla gerçekleşeceğini düşünmek gerekiyor. İletişimi tek taraflı bir mesele olarak ele almak yerine geri bildirimlerle yeniden ve yeniden kurulan bir döngü olarak ele almak lazım.”

Farklı iletişim yöntemleri

Kişisel iletişim, kişiler arası iletişim, grup iletişimi ve kitle iletişimi kavramlarını açıklayan Tar, “Kitle iletişimi nedir? Sorulması gereken sorular: Kitle ile neyi kast ediyoruz? Hedef grubumuz kim? Farklı hedef grupları ile iletişimdeki farklar nelerdir” dedi. Katılımcı bir iletişimin tarafların yer aldığı geri bildirim süreçleri ile mümkün olduğunu söyledi ve ekledi:

“İletişim sürecini iki ya da daha fazla tarafın yer aldığı bir ilişkisellik olarak tanımlamak gerekiyor. Bir sivil toplum için iletişim dediğimizde örgüt içi iletişim, hak sahipleri ile iletişim, paydaşlar ile iletişim, kamuoyu ile iletişim, kamu ile iletişim, basın ile iletişim, uluslararası kuruluşlar ile iletişim, sponsorlarla iletişim gibi altbaşlıkları ayrıca düşünmek ve her biri için ayrı stratejiler ve araçlar geliştirmek gerekiyor.”

Atölyenin devamında vakalar üzerinden kamuoyu ile iletişim, örgüt içi iletişim, hak sahipleri ve danışmanlık almak isteyen kişilerle iletişimin ilke ve araçları konuşuldu.

Kampanyalar ve iletişim

Atölyenin ikinci bölümünde toplumsal farkındalık kampanyaları tartışıldı. Tar, insan hikayesi anlatmak, mesajı oluşturmadan önce nesnel olgu ve verileri hazırlamak ya da taramak, harekete geçirmek ve hak sahiplerinin özdeğerlerini güçlendirmek, mesajı görselleştirmek ve özgün bir dil yaratmak başlıklarında örnekler verdi ve şöyle devam etti:

“İletişim döngüsü öncesi ön hazırlık, bu kampanya sürecinin net hedeflerini belirlemek, hedef kitleye uygun bir mesaj ve mecra, mecra, hedef kitle, dil ve araçlara uygun geri bildirim yöntemleri ve en sonunda en başa dönerek hedefe ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek ve yeniden başlamak başarılı bir kampanyacılığın olmazsa olmazlarıdır.”


Etiketler: medya
İstihdam