09/04/2020 | Yazar: Kaos GL

Pembe Hayat’ın “2019 Yılında Translara Yönelik Gerçeklesen Hak İhlalleri Raporu” dijital ortamda yayımlandı.

“2019 Yılında Translara Yönelik Gerçekleşen Hak İhlalleri Raporu” yayımda! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Pembe Hayat Derneği, 2019 yılında medyaya yansıyan vakaların haberleri ile internet taraması ve yaşadığı hak ihlali sonucu derneğe gelen bireysel başvuruları raporlaştırdı. “2019 Yılında Translara Yönelik Gerçeklesen Hak İhlalleri Raporu” derneğin web sitesinde yayımlandı.

Rapor; çalışmayı özetleyen giriş yazısı, verileri kategorilere ayıran “Nefret Söylemi ve Ayrımcılık”, “Nefret Suçları”, “Örgütlenme ve İfade Özgürlüğü” bölümleri, talepleri içeren sonuç yazısı ve kaynakçasıyla altı bölümden oluşuyor.

“Yasalar LGBTİ+’ları hak ihlallerine karşı korunmasız bırakıyor”

Raporun giriş yazısında Türkiye’deki mevcut yasaların LGBTİ+’ları hak ihlallerine karşı korunmasız, hem bireysel hem örgütsel bağlamda cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ve temel insan haklarına yönelik ayrımcılıkla karşı karşıya bıraktığına değiniliyor:

“Türkiye’de mevcut yasalar, LGBTİ+’ların lehine gelişmemekle birlikte bazen aleyhine bir seyir gösterip LGBTİ+ kişilerin varlığına yönelik yasaklayıcı bir tutumla kendini var edebiliyor. Mevcut yasaların açık ve kapsayıcı olmayışı, hak ihlallerini yaratan süreci kolaylaştırmakta, LGBTİ+’ları hak ihlallerine karşı korunmasız bırakmaktadır. Yasaların işleyişi genelde LGBTİ+’ların aleyhine, bazen de hiçbir kanun koymadan LGBTİ+’ların varlığını göz ardı etme eğilimindedir. Bunun bir yansıması olarak LGBTi+’lar ve LGBTİ+ örgütleri, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılık ve temel insan hakları konusunda ayrımcılıkla karşı karşıyadır. LGBTi+’ların; yaşama hakkı, örgütlenme ve toplanma hakkı, ifade özgürlüğü, istihdam ve barınma hakkı gibi en temel insan haklarının ihlal edildiği birçok durum söz konusudur. Bunun yanı sıra ayrımcılık ve hak ihlalleri “toplum düzeni ve ahlakı” ve “toplumsal tereddütlü grup” gibi ilgili yasadaki referansların istismar edilmesi sonucu, yaşatılan hak ihlallerinin temeli olarak kullanılmaktadır ve LGBTİ+’ların temel insan haklarına erişimini zorlaştırmaktadır.”

“Damgalanma ve ayrımcılık, transların yaşama hakkını elinden alıyor”

Giriş yazısı yasaların açık, koruyucu ve kapsayıcı olmayışının trans deneyimi yaşayan kişileri nasıl etkilediğini şöyle ortaya koyuyor:

“Trans deneyimi yaşayan kişiler özelinde temel insan haklarının ihlal edilme boyutu çok daha fazladır. Özellikle kişilerin kimliklerinden kaynaklı yaşadıkları damgalanma ve ayrımcılık; kişilerin başta eğitim olmak üzere istihdam, barınma, sağlık gibi en temel haklarını ihlal ediyor bununla birlikte gelen yaşama haklarını elinden alıyor. Özelikle yasaların açık, koruyucu ve kapsayıcı olmaması yüzünden ortaya çıkan keyfi uygulamalarla gelen baskı ve yıpratma politikası seks işçiliği yaparak hayatta kalmaya çalışan transların en çok mağdur edildikleri alanlardan birisidir. Kesilen usulsüz para cezaları, ev basmalar ve kapatmalar, uygulanan kötü muamele ve şiddet, nefret söyleminin ve suçlarının tekrar tekrar üretilmesine sebep olmaktadır. Özelikle son dönemde başlayan bekçi uygulaması ve bekçilerin geceleri sokaklarda yaptığı kanunsuz uygulamalar birçok trans kadını korkarak ve saklanarak yaşamaya itmiş, seks işçisi trans kadınlar çalışamaz hale gelmiştir.”

Detaylı inceleme için Pembe Hayat’ın 2019 Yılında Translara Yönelik Gerçeklesen Hak İhlalleri Raporu’na buradan ulaşabilirsiniz.


Etiketler: insan hakları, nefret suçları
nefret