05/04/2018 | Yazar: Kaos GL

“Yasaklar ve Mücadele” temasıyla 8. SPoD Bahar Semineri, teorik çalışmaları ve saha araştırmalarını bekliyor.

8. SPoD Bahar Semineri “Yasaklar ve Mücadele” ile geliyor Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

“Yasaklar ve Mücadele” temasıyla 8. SPoD Bahar Semineri, teorik çalışmaları ve saha araştırmalarını bekliyor.

SPoD Bahar Semineri’nin sekizincisi, “Yasaklar ve Mücadele” temasıyla geliyor. Seminer; LGBTİ+ hareketini, feminizm ve kadın hareketini, mülteci ve sığınmacı hareketini, heteroseksizm, cisseksizm ve transfobi ile mücadele eden hareketleri, sağlık hakkı ve sakat/sakat hakları hareketleri gibi Türkiye ve dünyanın gündeminde yer alan farklı konular ve mücadele alanlarında gündemi yakalayabilmeyi amaçlıyor. Bu konuları farklı disiplinler açısından ele alan çalışmaları toplayabilmek, paylaşabilmek ve tartışabilmek de seminerin başlıca hedefleri arasında.

Çalışmam hangi alanları kapsamalı?

Bahar Semineri kapsamında ele alınacak başlıklar şöyle: Güvenli alan inşası, LGBTİ+ hareketi, kimlikler ve varoluşlar, HIV/AIDS temelli ayrımcılık, toplumsal cinsiyet ve cinsiyet temelli ayrımcılık karşıtlığı, sansür, otosansür, feminist hareket, ifade ve örgütlenme özgürlüğü önündeki engeller, örgütlü mücadele, cinsiyet geçiş süreci, özgürlükler (basın, akademik, toplanma, vs), sakat hareketi, yaş temelli ayrımcılık, iş yaşamında ayrımcılık, mülteciler ve göçmenler.

SPoD LGBTİ; güncel ulusal ve uluslararası mahkeme kararları, hukuki gelişmeler ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere, 2018 insan hakları gündemini sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, hukuk ve diğer alanlar bağlamında değerlendiren tüm çalışmaları 8. Bahar Semineri’ne davet ediyor.

Dernek, LGBTİ+’ların ve LGBTİ+ hareketiyle kesişebilecek, farklı disiplinlerden araştırmacı, öğrenci ve akademisyenleri aynı platform üzerinde buluşturabilmeyi hedefliyor. Gerek teorik çalışmalar gerekse saha araştırmalarının tartışmaya katılımlarını destekliyor.

8. SPoD Bahar Semineri’ne nasıl katılırım?

Bahar Seminerine katılım için alanda faaliyet gösteren akademisyenlerin, öğrencilerin ve/veya araştırmacıların en geç 24 Nisan 2018 tarihine kadar özgeçmişlerini ve sunmak istedikleri araştırma bildirisine dair 500 kelimelik özetini (özetin araştırma konusu, yöntemi ve yapılacak sunum ana başlıklarının açıklanması) akademi@spod.org.tr adresine “8. Bahar Semineri” başlığı ile iletmeleri gerekiyor.


Etiketler: insan hakları
Nefret