18/05/2020 | Yazar: Kaos GL

Avrupa Birliği: “LGBTİ’lere yönelik her türlü şiddet, ayırımcılık, nefret söylemi ve nefret suçlarıyla mücadele kararlılığı şu an, her zamankinden çok daha güçlü biçimde yinelenmelidir.”

“AB, LGBTİ bireylerin insan haklarının desteklenmesi ve korunması alanında ilerleme kaydedecektir” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB adına 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi, Transfobi ve İnterfobi Karşıtı Gün’e dair açıklama kaleme aldı.

Borrell, açıklamada uluslararası toplumun LGBTİ’lere yönelik her türlü şiddet, ayırımcılık, nefret söylemi ve nefret suçlarıyla mücadele kararlılığını her zamankinden çok daha güçlü biçimde yinelemesi gerektiğinin altını çizdi:

“Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi ile Mücadele Günü münasebetiyle Avrupa Birliği, tüm zenginliğiyle insanlığın çeşitliliğini ve her bireyin kendi halinden gurur duyma, kendi kimliğini tanımlama ve seçtiği kimseyi sevme hakkını onurlandırmaktadır.”   

“Tüm dünya COVID-19 salgını ile başetmeye kilitlenmişken, dünyanın dört bir yanındaki lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks (LGBTI) bireylerin karşılaştıkları özel zorlukları hatırlıyor ve vurguluyoruz.  LGBTİ’ler, ayırımcı kanunlar ve negatif sosyal tutumlar nedeniyle çoğunlukla damgalanma, ayırımcılık ve sağlık hizmetlerine erişimde kısıtlamalarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Birçok LGBTİ birey için, aile ya da toplum desteğinden yoksun olmak şiddet, işsizlik, yoksulluk ve evsizlik sorunlarına karşı daha kırılgan olmak anlamına gelmektedir. İnsan haklarından sorumlu Yüksek Temsilcinin LGBTİ bireyleri salgın şartlarında korumaya yönelik belirli tedbirlere ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşılıyor ve ulusal düzeyde salgın stratejileri planlarken ve uygularken LGBTİ toplumlar ile el ele çalışmanın önemini vurguluyoruz.”

“Dünyanın dört bir yanında insan haklarının, algılanan ya da gerçek cinsel yönelimler ya da toplumsal cinsiyet kimliğine bağlı olarak hesap verme zorunluluğu olmaksızın ihlal ve istismar edilmeye devam etmesi, kabul edilemez bir durumdur. Cinsel yönelimin cezalandırılması ve trans ve interseks kimliklerin tanınmaması LGBTİ bireylerin damgalanması ve marjinalleştirilmesine neden olmakta, bu durum sağlık hizmetlerinden istedikleri gibi yararlanmaları önündeki güçlükleri daha da arttırmaktadır.  Evlerde kalınması gereken dönemlerde aile içi şiddet arttığından LGBTI bireyler de şiddet ve istismar mağduru olmaktadır. Uluslararası toplum, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği ya da herhangi başka bir nedenden LGBTİ’lere yönelik her türlü şiddet, ayırımcılık, nefret söylemi ve nefret suçlarıyla mücadele kararlılığını şu an, her zamankinden çok daha güçlü biçimde yinelemelidir.” 

“AB, LGBTİ bireylere karşı dünya genelinde insan hakları ihlalleri, ayırımcılık ve istismar suçlarının cezasız kalmasına karşı mücadele kararlılığını güçlü biçimde sürdürmektedir. Avrupa Komisyonu tarafından yeni LGBTİ + Eşitlik Stratejisinin hayata geçirilmesiyle; AB, LGBTİ bireylerin insan haklarının desteklenmesi ve korunması alanında ilerleme kaydedecektir. LGBTİ bireylerin insan haklarını savunmak ve eşitlik ve çeşitliliğe saygı duyulmasını sağlamak üzere AB içerisinde ve dışındaki tüm ortaklarımızla birlikte çalışacak, uluslararası örgütler, sivil toplum ve insan hakları savunucularıyla güç birliği yapacağız.  AB ve Üye Devletler, LGBTİ Bireylerin Her Türlü İnsan Haklarının Desteklenmesi ve Korunması AB Rehber İlkeleri ile Dış Faaliyetlerde İnsan Hakları AB Rehber İlkeleri kapsamındaki taahhütlere bağlı kalacaktır.”

“Avrupa Birliği her türlü insan hakkının evrensel, bölünmez, bağımsız ve birbiriyle ilişkili olduğunu hatırlatır. Küresel bir kriz yaşadığımız bu günlerde ve normal hayata dönüldüğünde bunun unutulmaması gerekir. Bu yöndeki çalışmalarımızın herhangi bir türe ayırımcılık yapmaksızın herkesin onuru ve insan haklarını destekleyecek şekilde yürütüleceğini taahhüt ederken dünyanın her yanındaki tüm hükümetleri de aynısını yapmaya davet ediyoruz. Kimse geride bırakılmamalı ve hiç bir insan hakkı gözardı edilmemelidir.”


Etiketler: insan hakları
nefret