26/08/2015 | Yazar: Hakan Özkan

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın LGBT Hapishanesi ve LGBT’lerin durumuna ilişkin Adalet Bakanlığı’na yönelik bilgi edinme başvurusu sonuçlandı. Adalet Bakanlığı ‘kesinleşmiş bir hapishane planı yok’ dedi.

Adalet Bakanlığı: LGBT Hapishanesi için kesinleşmiş bir karar yok Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın LGBT Hapishanesi ve LGBT’lerin durumuna ilişkin Adalet Bakanlığı’na yönelik bilgi edinme başvurusu sonuçlandı. Adalet Bakanlığı “kesinleşmiş bir hapishane planı yok” dedi.

Mahmut Tanal’ın Temmuz ayı başında yaptığı bilgi edinme başvurusuna Adalet Bakanlığı yanıt verdi. Verilen yanıtta, LGBT Hapishanesi hakkında kesinleşen bir karar olmadığı ve cezaevlerinde 144 LGBT’nin bulunduğu yer alıyor.

Sorulan sorular ve Adalet Bakanlığı’nın verdiği yanıtla şöyle:

“Cezaevlerinde ayrımcılık yapılmamaktadır”

Bakanlığınızca; Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transeksüel ve İnterseksüel (LGBTİ) yurttaşlarımız için özel bir hapishane yapılmasının planlandığı iddiaları doğru mudur? Bu özel hapishanenin yapılma sebepleri nelerdir? Bu özel hapishanenin LGBTİ yurttaşlarımıza yapılan ayrımcılığı ortadan kaldırmak yerine daha fazla pekiştireceği gerçeği Bakanlığınız tarafından değerlendirme kapsamına alınmış mıdır? Öyle ise bu özel hapishanenin LGBTİ yurttaşlarımıza yarardan çok zarar getireceği ihtimali Bakanlığınızca göze alınmış mıdır?

Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin mevzuat hükümleri, tüm ceza infaz kurumlarımızda, hükümlülerin ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefi inanç, milli ve sosyal köken veya siyasi veya diğer fikir yahut düşünceleri ile ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumları yönünden ayırım yapılmaksızın hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın uygulanmaktadır. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlar kanun ile yasaklanmış olup, aksi davranış suç teşkil etmektedir.

Bakanlığımızca cinsel yönelimi farklı bireylere yönelik yeni bir ceza infaz kurumu yapılıp yapılmayacağına yönelik çalışma ve değerlendirmeler, infazın temel ilkeleri çerçevesinde yeniden topluma kazandırılma ve etkin bir şekilde güvenliğin sağlanması gibi kriterler de dikkate alınmak suretiyle devam etmektedir. Bu konuda kesinleşmiş bir karar bulunmamaktadır.

Cinsel yönelimi “farklı”

Türkiye’de ki ceza ve tutukevlerine toplam kaç adet LGBTİ yurttaşımız bulunmaktadır?

Genel Müdürlüğümüzce tutulan kayıtlara göre ceza infaz kurumlarında, 144 cinsel yönelimi farklı hükümlü ve tutuklu bulunmaktadır.

Bu yurttaşlarımızın kaldıkları cezaevlerine girerek sosyolojik araştırma yapmak isteyen veya koşullarını tespit etmek isteyen akademisyenlere izin belgeleri olsa dahi Cezaevi yöneticileri tarafından izin verilmediği iddiaları doğru mudur? Bu kişilerin LGBTİ yurttaşlarımızla görüştürülmesinde zorluk yaşadıkları doğru mudur? Ceza ve tutuk evlerine bu bağlamda araştırma maksatlı kaç başvuru yapılmıştır?

Bilindiği üzere, 27/07/2007 tarihli ve 46/1 No’lu Genelgenin “Üçüncü Bölüm A Genel Esaslar” başlığının 9 uncu maddesi gereğince; ceza infaz kurumlarında anket, tez hazırlama ve benzeri çalışmaların yapılabilmesi için araştırmanın amacı, hedeflenen sonucu, çalışmanın yapılacağı tarih aralığı, varsa üniversitenin üst yazısı, kuruma gelecek kişilerin adı, soyadı, iletişim bilgileri ve unvanlarının belirtilerek araştırmada kullanılacak materyalin bir örneğinin Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

Bu evrakların eksiksiz bir şekilde gönderilmesi ve Genel Müdürlüğümüzün onay vermesi durumunda ceza infaz kurumlarında bilimsel araştırma çalışmaları yürütülmekte ve kurum idareleri araştırma kapsamında gelen akademisyen ve araştırmacılara gerekli yardım ve kolaylık göstermektedir.

Öte yandan cinsel yönelimi farklı hükümlü ve tutuklular ile ilgili çeşitli sivil toplum kuruşlarından bilgi edinme ve proje çalışmaları ile ilgili talepler gelmekte ve taleplere yönelik gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Ancak, akademisyenler tarafından ceza infaz kurumlarında uygulanmak üzere Genel Müdürlüğümüzce gelen herhangi bir araştırma talebi bulunmamaktadır.

Adalet Bakanlığı daha önce “faaliyetimiz yok” demişti

Adalet Bakanlığı daha önce LGBT’ler ile ilgili bilgi edinme başvurusuna “LGBT yurttaşların haklarına dair hiçbir faaliyetimiz yok” cevabını vermiş, sonraki gün cezaevi psiko-sosyal servis uzmanlarına eğitimler verildiğini belirtilmişti.


Etiketler: insan hakları
İstihdam