11/07/2017 | Yazar: Kaos GL

‘LGBT’lerin Adalete Erişimi’ konferansı, Batı Balkan ülkelerinde nefret suçları ile mücadele zemininde kamu-sivil toplum işbirliğinin günden güne geliştiği bir ‘pozitif gündeme’ ışık tuttu.

Adalete Erişim Konferansı’nda kolluk kuvveti-LGBTİ örgütü işbirlikleri tartışıldı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Konferansın düzenlendiği Belgrad, geçtiğimiz günlerde ilk açık lezbiyen başbakanın göreve başladığı Sırbistan’ın başkenti olması açısından ayrı bir sembolik değer içeriyor.

Türkiye, Bosna-Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Birleşik Krallık’tan sivil toplum örgütleri,* hükümet temsilcileri, emniyet ve savcılık mensupları ile avukatlar 4-5 Temmuz’da Belgrad’da bir araya geldi.

“LGBT’lerin Adalete Erişimi” başlıklı konferans, Batı Balkan ülkelerinde nefret suçları ile mücadele zemininde kamu-sivil toplum işbirliğinin günden güne geliştiği bir “pozitif gündeme” ışık tuttu.

Konferansın düzenlendiği Belgrad, geçtiğimiz günlerde ilk açık lezbiyen başbakanın göreve başladığı Sırbistan’ın başkenti olması açısından ayrı bir sembolik değer içeriyor. Kent daha 4-5 sene önceye kadar Onur Yürüyüşleri'nin yasaklandığı, aşırı sağcıların şiddetli saldırılarına maruz kaldığı, polisin LGBTİ’lerle ilişkisinin hayli sorunlu olduğu bir sicile sahip.

"Kolluk kuvvetlerinin görev alanında LGBT’lerin adalete erişiminin kolaylaştırması, konferansın odak noktası"

Bugün ise Karadağ ve Bosna-Hersek (Saraybosna Kantonu) gibi Sırbistan Emniyet Teşkilatında da LGBTİ’lerle çalışmada özelleşmiş birimler ve yetkililer görev yapıyor, politikalar geliştiriliyor. Konferansta, Birleşik Krallık’tan gelen eşcinsel ve trans polis memurlarının yanı sıra adı geçen ülkelerden polisler, kamu denetçileri ve Sırbistan Adalet Bakanlığı Savcılık Ofisi Başkan Yardımcısı gibi üst düzey bürokratlar yer aldı.

Konferansın odak noktası, kolluk kuvvetlerinin görev alanında LGBT’lerin adalete erişimini kolaylaştırma ile soruşturma ve kovuşturma süreçlerine sivil toplum katılımı oldu. Batı Balkanlar’da özellikle nefret suçları ile mücadelede kolluk-LGBTİ örgütü işbirliklerine dair örnekler, bu alanda en iyi kabul edilen Birleşik Krallık’tan uygulamalar ışığında tartışıldı.

"Türkiye’den herhangi bir kamu yetkilisi katılmadı"

Türkiye’den herhangi bir kamu yetkilisinin yer almadığı toplantıda SPoD’dan Avukat Rozerin Seda Kip ile Kaos GL’den Murat Köylü ülkede yaşanmakta olan genel durum ve LGBTİ hak sahiplerine yönelik etkileri üzerinde iki ayrı sunum yaptılar. Kip ve Köylü’ye insan hakları savunucusu avukatlar Gülce Mutoğlu ve Buket Vurgeç eşlik etti. 

'Toplanma ve İfade Özgürlüğü' panelinde konuşan Avukat Rozerin Seda Kip, LGBTİ’lerin eşitlik ve korunma taleplerine karşın siyasal iktidarın en son İstanbul Onur Yürüyüşü’nde bir kez daha somutlaşan olumsuz ve hakları ihlal eden tutumunu anımsattı. 'Nefret Suçları ile Mücadeleye ve Adalete Erişime Zemin Hazırlamak' adlı panelde konuşan Köylü ise, Kaos GL olarak nefret suçları ile mücadele için Emniyet başta olmak üzere Türkiye ceza adaleti kurumları ile işbirliğine açık olduklarını, ancak çabalarına hiçbir karşılık bulamadıklarını anlattı. Tersine, Hükümet yetkililerinin yasama faaliyeti, söylem ve politikalarından yansıyan olumsuz tutumun, daha az sayıda LGBTİ’nin maruz kaldığı nefret suçunu polise ve savcılığa bildirmesine neden olduğunu aktardı.

Birleşik Krallık’ın en büyük LGBT örgütü Stonewall’ın liderliğinde, Birleşik Krallık Ulusal LGBT Polis Ağı ve Birleşik Krallık Ulusal Trans Polis Derneği ve Avrupa LGBT Polis Derneğinin işbirliğiyle gerçekleşen “Adalete Erişim Projesi” etkinlikleri önümüzdeki aylarda devam edecek. Stonewall her yıl Birleşik Krallık’ta binlerce polis, savcı ve öğretmene kamu kurumları ile işbirliği çerçevesinde LGBT hakları eğitimleri veriyor.  

* ERA (Batı Balkanlar ve Türkiye için LGBTİ Eşit Haklar Derneği), Belgrade Pride, Gayten-LGBT, Sarajevo Open Centre, Tuzla Open Centre, Juventas, Queer Montenegro, Stonewall, Birleşik Krallık LGBT+ Polis Ağı,  SPoD ve Kaos GL.


Etiketler: insan hakları
Nefret