07/07/2018 | Yazar: Kaos GL

Yasak ile ifade ve örgütlenme özgürlüğü ile toplantı, gösteri ve yürüyüş hakkı ihlal edildi.

Adana Onur Yürüyüşü Komitesi: Adana’dayız, alışın gitmiyoruz! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Adana Onur Yürüyüşü Komitesi, Valiliğin yürüyüş yasağına ilişkin basın toplantısı düzenledi: Yasak ile ifade ve örgütlenme özgürlüğü ile toplantı, gösteri ve yürüyüş hakkı ihlal edildi.

Adana Onur Yürüyüşü Komitesi, yürüyüşün Valilik tarafından yasaklanmasına ilişkin bugün (7 Temmuz) İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi’nde basın toplantısı düzenledi.

Komite adına basın açıklamasını Adana LGBTİ+ Dayanışma’dan Mehmet Bayram okudu. Bayram, Adana Valiliğinin ilk defa yapılacak Adana Onur Yürüyüşünü yasaklamasının ifade ve örgütlenme özgürlüğü ile toplantı, gösteri ve yürüyüş hakkını ihlal ettiğini söyledi ve ekledi:

“Bu toplumun birer parçasıyız”

“Bu haklar demokratik ve çoğulcu bir toplumun en temel değerleri arasında yer almaktadır. Söz konusu bu haklar gerek ulusal gerekse de uluslararası hukuk mevzuatında güvence altına alınmıştır. Güvence altına almanın amacı tüm bu haklara somut ve etkin bir koruma sağlamaktır.”

“Bizler Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseksler (LGBTİ)’ler olarak; Hayatın ve bu toplumun birer parçasıyız. Onurluyuz ve Adana’dayız! Alışın gitmiyoruz” diyen Bayram, Adana’daki LGBTİ’lere yönelik keyfi muamele ve baskıların artmasıyla birlikte Adana LGBTİ Dayanışma ve İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi LGBTİ Komisyonu ile birlikte Adana Onur Yürüyüşü Komitesi kurulduğunu hatırlattı.

Yasak kararı

Komitenin, Adana’daki LGBTİ’lerin hak ihlallerinin son bulmasını, Ankara ve İstanbul’daki LGBTİ örgütlerinin faaliyetleri yasaklanmasını ve 26. İstanbul Onur Yürüyüşü’nün engellenmesini protesto etmek amacıyla kurulduğunu belirten Bayram şöyle devam etti:

“Adana Onur Yürüyüşü 7 Temmuz 2018 tarihinde Abidin Dino parkından Atatürk Parkına yürüyüşü yapılmasına, basın açıklaması ardından Atatürk Parkında #YasaklaraKarşıAlandayız forumu düzenlenmesi planlanmıştır.

“Planlanan Adana Onur Yürüyüşünün yapılması için Adana LGBTİ+ Dayanışma olarak, Adana Valiliği’ne 04.07.2018 tarihinde bildirim yapıldı. Adana Valiliği’nin verdiği karar; ‘’ İl Emniyet Müdürlüğü’nün 05.07.2018 tarih ve 4512 sayılı yazılarında; Açık alanda yapılacak olan etkinliğin, halkın sosyal sınıf, ırk, din mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edeceği, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkabileceği, ayrıca terör örgütlerinin karşıt görüşlü gruplara yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu yönündeki istihbari bilgiler gözönünde bulundurulduğundan, yapılmak istenen etkinliğin, organizasyona katılacak grup ve şahıslara yönelik olarak bir takım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle bazı kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve provakasyonlara neden olabileceğinden dolayı bahse konu etkinliğin yapılmasına uygun olmayacağı …’’ bildirilmiştir.”

“Ayrımcılık yasağı ihlal edildi”

Valiliğin erdiği red kararı gerekçesinin tamamıyla soyut, genel, farazi ve birtakım basmakalıp ifadelerden ibaret olduğunu söyleyen Bayram, “Valiliğin kararında yapmak istediğimiz etkinliğin içeriğinin toplumun bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik edeceğine ilişkin gerekçesi ise LGBTİ’lerin uzun yıllardan bu yana mücadele yürüttüğü homofobik, bifobik ve transfobik zihniyetin adeta bir dışavurumundan ibaret olup neredeyse yeryüzündeki tüm hukuk sistemlerince güvence altına alınan ayrımcılık yasağı ihlalinin de en somut tezahürüdür” dedi.

Bayram, “Toplumun bir kesiminin kin ve düşmanlığa tahrik edilebilme ihtimali, diğer bir kesimin haklarını kullanmalarını ortadan kaldıracak şekilde kullanılamaz ve buna kurban edilemez” diyerek açıklamayı şöyle sürdürdü:

“Belirtmek isteriz ki devletin görevi hakkın kullanımını tümden engelleyici nitelikte yasaklama kararları almak değil, tam tersine pozitif yükümlülük gereğince bahsedilen gerginliklerin çıkmasını önlemeye ve hakkın kullanılmasına yönelik alternatif tedbirleri almak olmalıdır.”

Akit gazetesi hedef göstermişti

Akit Gazetesi’nin Adana Onur Yürüyüşü’nü hedef gösterdiğini de hatırlatan Bayram, “Adana Valiliği’nin Adana’da ilk defa yapılacak olan Adana Onur Yürüyüşünü yasaklaması, AKİT Gazetesinin nefret söylemlerini ve bu anayasal engellerin politik olduğunu ve bizleri varoluş mücadelemizden asla vazgeçiremeyeceğini yüksek sesle söylüyoruz” dedi.

Bayram açıklamayı şöyle sonlandırdı:

“Adana Onur Yürüyüşü’ yasaklamalara rağmen hepimize kutlu ve mutlu olsun. Yaşasın aşk! Yaşasın mücadele!”

İlgili haberler:

Yeni Akit, Adana LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nü hedef gösterdi

Adana Valiliği, Onur Yürüyüşü’nü yasakladı

 


Etiketler: insan hakları
İstihdam