15/01/2024 | Yazar: Kaos GL

IPS İletişim Vakfı/bianet’in “Hak Odaklı Yerel Seçim Haberciliği Rehberi” dijital ortamda yayınlandı.

“Adayların LGBTİ+ hakları konusunda politika ve taahhütlerini haberleştirin” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Dezenformasyon kampanyaları genellikle kadınlar, LGBTİ+’lar, göçmenler, engelliler gibi dezavantajlı grupları hedef alır; ırkçılık, cinsiyetçilik veya yabancı düşmanlığı gibi önyargıları yeniden üreterek bazı adayları itibarsızlaştıran ve güvenilmez olarak niteleyen araçlar haline gelebilirler. Din, dil, ırk, etnik kimlik, engellilik, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim üzerinden belli kimlikleri hedef alan, önyargıya dayalı saldırgan dilin, olumsuz sözlü, yazılı ve görsel ifadelerin ya da süzgeçten geçirilmeden kullanılan ayrıştırıcı bir siyasi söylemin kutuplaşmayı artıran etkisi vardır. Bu durumlarda gazetecinin krizi ve ayrımcılığı büyüten değil, haklar temelinde politik, adil ve etik olarak sorumlu habercilik yapması önem taşır. (Rehberden)

IPS İletişim Vakfı/bianet’in yeni yayını “Hak Odaklı Yerel Seçim Haberciliği Rehberi” çıktı. Rehberi İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nazan Haydari Pakkan hazırladı.

Çıkış noktası vakfın “Çemberin Dışında Bırakılanlar: Büyük Veri Analiziyle Türkiye’de 2023 Seçimleri” raporu bulguları olan rehber, gazetecinin söylem oluşturma ve eylem önerme gücüne odaklanıyor.

Rehberin ilk bölümü doğru, güvenilir, sorumlu ve kapsayıcı bir habercilik anlayışı ile nefret, ayrımcılık ve şiddeti yeniden üretmeyen yalın ve anlaşılabilir bir anlatıyı hak odaklı seçim haberciliğinin temel bileşenleri olarak ele alıyor. İkinci bölüm, yerel seçim döneminde mülteciler, kadınlar, LGBTİ+’lar, engelliler gibi çemberin dışında bırakılan gruplar ve yoksulluk, deprem riski, kentsel dönüşüm gibi konular üzerinden kapsayıcı bir haber gündemi oluşmasına katkı sağlamak üzere örnek konular ve sorular paylaşıyor. Üçüncü ve son bölüm, seçim sürecinin farklı aşamalarında hak odaklı yerel habercilik için sorulabilecek soruları ve gündeme alınabilecek konuları kapsıyor.

Rehberin önerileri

Vakfın dezavantajlı olarak görülen grupların, 2023 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçim kampanyaları sürecinde siyasi partiler ve medya aracılığıyla seçim gündemine ne kadar taşındığı sorusundan yola çıkarak hazırladığı Çemberin Dışında Bırakılanlar raporunun önemli bulguları arasında “LGBTİ+ hakları TİP dışındaki siyasi partiler tarafından hiç gündeme getirilmediği halde sosyal medyada çok daha fazla gündem oluyor. Ancak bu tartışmanın da büyük bölümü negatif ve saldırgan dil içeriyor” yer alıyordu.

Hak Odaklı Yerel Seçim Haberciliği Rehberi, kapsayıcı seçim haberciliği için sendikaların, meslek birliklerinin, LGBTİ+’ların ve kadın gruplarının, hak örgütleri temsilcilerinin görüş ve taleplerini haberleştirmeyi ve hak örgütleri temsilcilerinden ve üniversitelerde çalışan araştırmacılardan temel sorunların haberleştirilmesi süreçlerinde destek almayı öneriyor.

Toplumsal cinsiyet odaklı seçim haberlerine konu ve soru önerileri arasında adayların LGBTİ+ hakları konusunda politikaları ve taahhütleri; LGBTİ+’ların yerel yönetimlerden beklentileri, yararlandıkları belediye hizmetleri ve katılım çalışmaları yer alıyor.

Rehber, yaygın cinsiyetçi söylemleri yeniden üretmemek için LGBTİ+’lar hakkında haber yazarken eril veya dişil olarak çerçevelemekten kaçınmayı öneriyor.

Hak Odaklı Yerel Seçim Haberciliği Rehberi’ni buradan inceleyebilirsiniz.


Etiketler: insan hakları, kadın, medya, çalışma hayatı, siyaset
İstihdam