23/02/2023 | Yazar: Kaos GL

Af Örgütü, depremin ardından insan hakları durumuna ilişkin geniş bir açıklama yayınladı, Türkiyeli yetkilileri deprem yardımlarında LGBTİ+’lara ayrımcılık yapmamaya, LGBTİ+’ları hedef gösteren söylemler ve saldırıların hesabını sormaya çağırdı.

Af Örgütü: Deprem yardımlarında LGBTİ+’lara ayrımcılık yapılmamalı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Uluslararası Af Örgütü, depremlerin ardından, insan haklarına ilişkin kaygılarını ve yetkililerin yükümlülüklerini hatırlatan bir açıklama yayınladı. Açıklamada, her koşulda insan haklarının korunması gerektiği vurgulandı.

“Yardım çabaları ayrımcılık yapılmadan hayata geçirilmelidir”

Uluslararası Af Örgütü, koşullar ne olursa olsun ayrımcılık yapılmaması gerektiğini hatırlatarak şöyle devam etti:

“Kadınlar, çocuklar, yerinden edilen kişiler, yaşlılar, engelliler, LGBTİ+’lar, etnik ve ırksal azınlıklar ve ötekileştirilen diğer gruplar genellikle doğal felaketleri de kapsayan kriz durumlarında artan zorluklarla karşılaşır ve ayrımcılığa, ırkçı saldırılara ve istismara karşı özel korumaya ihtiyaç duyarlar. Doğal afetlerin yarattığı zor durumlarda yardım ulaştırma çabaları uyruk, etnik köken, din, göçmenlik statüsü ve siyasi görüş temelinde ayrımcılık dahil hiçbir türde ayrımcılık yapılmadan hayata geçirilmelidir.”

“LGBTİ+’lar güvenlik endişesiyle yardımlara ulaşmaya çalışmaktan kaçındı”

Af Örgütü’nün açıklamasında ayrımcılık yapmama ilkesinden, yaşam hakkına; keyfî gözaltılardan, mülteci düşmanlığına ve işkence yasağına çok sayıda başlık yer alıyor.

Bu başlıklardan biri de LGBTİ+ hakları üzerine. Türkiye’de LGBTİ+’ların yıllardır taciz, fiziksel saldırı ve diğer hak ihlallerine maruz bırakıldığını hatırlatan Af Örgütü, “Depremlerin ardından çok sayıda LGBTİ+ misillemeye uğrama kaygısı veya güvenlik endişesiyle barınma, tıbbi bakım ve diğer yardımlara ulaşmaya çalışmaktan kaçındı. Devlet yetkilileri ve sivil gönüllüler, yardım ve hizmetlere erişime ulaştırmada “geleneksel” ailelere öncelik verdi” dedi.

Yetkililere çağrı: Ayrımcılık yapmayın, saldıranlardan hesap sorun

LGBTİ+’lara fiziksel saldırı ihbarlarını ve yeterli barınma ve istihdama erişimi de kapsayan ekonomik ve sosyal haklara erişim durumunu takip ettiğini belirten Af Örgütü, açıklamaya şöyle devam etti:

“Türkiye yetkilileri yardım sağlamada LGBTİ+’lara ayrımcılık yapmamalı, LGBTİ+’ları hedef gösteren veya günah keçisi haline getiren söylemlerden ve diğer fiillerden kaçınmalı ve LGBTİ+ topluluğu üyelerine ayrımcılık yapan, onları nefret söylemiyle hedef alan ve fiziksel saldırıya maruz bırakan herkesten hesap sormalıdır.”


Etiketler: insan hakları
nefret