23/07/2020 | Yazar: Kaos GL

Tüm dünyada 100 binin üzerinde kişi Macaristan’da translara ve intersekslere yönelik ayrımcı yasaların durdurulması için çağrıda bulundu.

Af Örgütü: “Transların ve intersekslerin haklarını koruyun!” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Macaristan’da transların ve intersekslerin insan haklarını ihlal ederek, bu kişilerin cinsiyet kimliklerinin yasal olarak tanınmasını engelleyen yasa Cumhurbaşkanı tarafından 28 Mayıs’ta onaylandı. Macaristan Meclisi söz konusu düzenlemeyi 19 Mayıs’ta onaylayarak Cumhurbaşkanı’na göndermişti.

Uluslararası Af Örgütü “Macaristan Temel Haklar Komiseri, Anayasa Mahkemesi’ne itiraz başvurusunda bulunarak, yasanın 33. Maddesinde yer alan ayrımcı düzenlemenin yürürlüğe girmesini derhal engellemeli Temel Haklar Komiseri hızla harekete geçmezse bu yasak, transların ve intersekslerin haklarına yönelik ağır bir saldırı olacak ve bu kişileri hedef alan saldırılar ve nefret suçlarındaki olası artışı meşrulaştıracak. Macaristan Temel Haklar Komiseri’ne bu yasanın uygulamasını durdurmak için derhal harekete geçme çağrısında bulun!” çağrısında bulundu ve imza kampanyası başlattı.

Af Örgütü’nün imza kampanyası dünya çapında 100 binin üzerinde imza aldı. Kampanyaya imza atmak için son 8 gün.

Buradan imzalayabilirsiniz.

Yeni yasa ne diyor?

Uluslararası ve bölgesel insan hakları standartları gereğince herkesin hızlı, erişilebilir ve şeffaf prosedürlerle ve kendi beyanları temelinde cinsiyet kimliklerinin yasal olarak tanınması mümkün olmalıdır. Devletler, insan haklarını bizzat ihlal eden kriterlerin sağlanması gerekmeksizin herkesin isimlerini ve cinsiyet kimliklerini gösteren belgeleri edinebilmesini güvence altına almalıdır.

Yeni yasadaki hükümler Macaristan’ın insan hakları yükümlüklerine ve birçok hak bakımından Macaristan Anayasası’na aykırıdır. Madde 33, kişilerin doğumda atanan cinsiyetinin, sonradan değiştirilmesi mümkün olmayacak şekilde doğum, evlilik ve ölüm kayıtlarına geçmesini şart koşuyor. Bu da kişilerin kimlik belgelerinde değişmez bilgilerin yer alacağı ve transların ve intersekslerin isimlerini kaydettirmelerinin ve cinsiyet kimliklerine uygun kimlik belgeleri edinmelerinin engelleneceği anlamına geliyor. Söz konusu hükümler transların ve intersekslerin onur, gizlilik ve aile yaşamı hakkı ve kişinin kendi beyanı temelinde cinsiyet kimliğinin yasal olarak tanınması haklarını ağır bir biçimde ihlal ediyor.

Resmi belgeleri cinsiyet kimliğini, ismini veya cinsiyet ifadesini yansıtmayan kişiler, bu belgeleri edinmek istedikleri her seferinde doğumda atanan cinsiyetlerini açıklamak zorunda kalacak. Bu da her gün yaşanması muhtemel bir durum. Ürün veya hizmet alabilmek için resmi belgelerin gerekli olduğu durumlarda (örneğin iş aramak, eğitim kurumlarına kaydolmak, barınma imkanlarına erişim veya sosyal yardımlara başvurmak gibi), translar ve interseksler, bu belgeleri edinebilmek için, özel yaşam haklarından belirli yönleriyle vazgeçmek zorunda bırakılacak.

Macaristan’da translar ve interseksler, özellikle istihdam, eğitim ve ürünlere, hizmetlere ve barınmaya erişimde sıklıkla ayrımcılığa uğruyor. Yeni yasa, transların ve intersekslerin haklarını sınırlandırmayı amaçlayan en son girişimdir. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından translara ve intersekslere yönelik ayrımcılığın yaygınlaşması ve bu kişileri hedef alan saldırıların ve nefret suçlarının daha da artması beklenmektedir.


Etiketler: insan hakları, dünyadan
nefret