21/04/2016 | Yazar: Murat Köylü

Kaos GL Derneği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) ‘Nefret Suçu Odaklı Veri Toplama ve İzleme Mekanizmaları’ adlı kılavuz kitabını Türkçe’ye kazandırdı.

AGİT’in Nefret Suçu Odaklı Veri Toplama ve İzleme Kılavuzu Türkçe’de Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL Derneği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) “Nefret Suçu Odaklı Veri Toplama ve İzleme Mekanizmaları” adlı kılavuz kitabını Türkçe’ye kazandırdı.

Kaos GL Derneği, Türkiye’nin de katılımcısı olduğu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Nefret Suçu Odaklı Veri Toplama ve İzleme Kılavuzu'nu Türkçe'ye çevirdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin katılımcısı olduğu AGİT, nefret suçları mevzuatı ve politikaları konusunda dünyanın en prestijli kurumları arasında gösteriliyor.

Türkiye dahil AGİT katılımcısı Devletler, nefret suçlarına ilişkin pek çok taahhütte bulunmakta. Bu taahhütlere göre AGİT, Katılımcı Devletleri, “kolluk kuvvetlerine ihbar edilen, kovuşturulan ve hüküm verilen vaka sayılarını içeren ayrıntılı, güvenilir, sürdürülebilir ve kamuya açıklanabilir veri ve istatistik toplamaya” davet ediyor.

AGİT, Katılımcı Devletlerin bu taahhütlerini yerine getirmelerine yardımcı olmak amacıyla, kanun yapıcılar, resmi görevliler, kolluk kuvvetleri, savcılar, hâkimler ve sivil toplum kuruluşları için birtakım yayınlar ve eğitici programlar hazırlıyor.

“Nefret Suçu Odaklı Veri Toplama ve İzleme Mekanizmaları” adlı kılavuz, nefret suçu odaklı verilerin toplanmasını, analiz edilmesini ve yaygınlaştırılmasını geliştirmek üzere AGİT bölgesinde bulunan çeşitli yasal ve siyasi sistemlerde uygulanabilir bir araç olarak tasarlanmış.

Kılavuz, aşağıdaki konu başlıkları hakkında özellikle ceza adaleti sistemi kurumlarının ve Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) nefret suçlarının izlenmesine dair çalışmalarına ışık tutuyor: 

  • İhbar edilen nefret suçlarını kayıt altına alma
  • Nefret suçlarına ceza adaleti sisteminin müdahalesinin ölçmek üzere veri toplama
  • Mağdur deneyimini anlama ve nefret suçlarının derece ve etkisini ölçme

Söz konusu kılavuzun Türkçe versiyonuna şu linkten ulaşabilirsiniz.

Kılavuzun İngilizce orijinaline ulaşmak için tıklayınız.

AGİT’in nefret suçları ile mücadeleye dair yayımladığı diğer kılavuzlara yayın isimleri üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Nefret Suçu Yasaları: Pratik Kılavuz

Nefret Suçlarını Önleme ve Karşılama: AGİT Bölgesi’ndeki STK’lar için Pratik Kılavuz

Kılavuzların basılı hallerinden edinmek için bilgi@kaosgl.org mail adresi üzerinden Kaos GL ile iletişime geçebilirsiniz. 

İlgili haber

AGİT’in Nefret Suçu Kılavuzları Türkçe’de


Etiketler: insan hakları, nefret suçları
Nefret