20/10/2020 | Yazar: Yasemin Öz

Civil Rights Defenders’ın Hukukun Üstünlüğü forumunda insan hakları ve Avrupa hukuku konuşuldu.

“AİHM insan haklarını koruma görevini sürdürecek” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

AİHM Başkanı Robert Spano

Civil Rights Defenders (Sivil Haklar Savunucuları) tarafından düzenlenen Güneydoğu Avrupa 7. Bölgesel Rule of Law (Hukukun Üstünlüğü) Forumu “Covid-19 ve AİHS” başlığı altında 16-17 Ekim tarihlerinde gerçekleşti.

Ağırlıklı olarak AİHM mevcut ve eski yargıçlarının konuşmacı olarak yer aldıkları forumda; pandemi sürecinde bölge ülkelerinde AİHS kapsamında insan haklarında seyreden durum, sözleşmede düzenlenen insan hakları arasında çelişen durumlarda bölge ülkelerindeki yüksek mahkemeler ile Anayasa Mahkemelerinin AİHS kapsamında verdiği kararlar ve AİHM’in bu kararlara yönelik değerlendirmelerine yönelik bilgi aktarımları gerçekleşti.

aihm-insan-haklarini-koruma-gorevini-surdurecek-1

AİHM Başkanı Robert Spano kapanış konuşmasında forum boyunca öne çıkan dört konuya vurgu yaptı:

“Pandemi gibi kriz dönemlerinde kuvvetler ayrılığı ilkesinin önemi, toplum yararı ile birey yararı arasında denge gözetilmesi ve devletin pozitif ve negatif yükümlülüklerinin önemi, AİHS 8-11. maddelerinin uygulanmasının önemi ve son olarak çoğulculuğun ve kriz dönemlerinde birbirinin karşısına çıkabilecek AİHS sözleşmesi maddelerinin uygulanmasının önemi.”

Spano sözlerini bitirirken “60 yıldır Avrupalıların insan haklarını koruyan AİHM’in bu görevini aynen sürdüreceğini” belirtti.


Etiketler: insan hakları, yaşam, dünyadan
nefret