25/03/2009 | Yazar: Kaos GL

Ara kararda, daha önce de delegeler komitesi tarafından yapılan çağrıya rağmen, Türkiye’nin AİHM kararına ilişkin somut tedbirler almamasından "büyük üzüntü duyulduğu" belirtildi.

Ara kararda, daha önce de delegeler komitesi tarafından yapılan çağrıya rağmen, Türkiye’nin AİHM kararına ilişkin somut tedbirler almamasından "büyük üzüntü duyulduğu" belirtildi.

Delegeler Komitesi tarafından alınan ikinci ara kararda, şu anda asker kaçağı durumunda bulunan davacı Osman Murat Ülke adlı vatandaşın aynı suçtan birden fazla kez mahkum olmaması gerektiği belirtildi ve bununla ilgili yasal düzenlemenin artık vakit geçirilmeden yapılması istendi.
 
AİHM’nin ilgili dairesi, 24 Ocak 2006 tarihinde aldığı kararda, "Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) kötü muamelenin yasaklanmasıyla ilgili 3’üncü maddesini ihlal ettiği" hükmüne varmış ve Ülke’ye 11 bin avro tazminat ödenmesini kararlaştırmıştı.
 
Gerekçeli kararında Ülke’nin "vicdani ret" görüşüne ilişkin hüküm vermeyen AİHM, başvuru sahibinin aynı nedenden defalarca aldığı cezalar yüzünden "acı çektiği" gerekçesiyle, Türkiye’nin insan hakları ihlalinde bulunduğu görüşüne varmıştı.
 
AİHM, AİHS’nin özgürlük ve güvenlik hakkıyla ilgili 5’inci, özel ve aile yaşamına saygı ilkesiyle ilgili 8’inci, din ve inanç özgürlüğünün korunmasına ilişkin 9’uncu maddelerinden yapılan başvuruları ise reddetmişti.
 
Delegeler Komitesi, daha önce de bu konuda 2007 yılında Türkiye aleyhine bir ara karar yayımlamıştı.
 

Etiketler: insan hakları, askerlik
Dijital