04/07/2011 | Yazar: Murat Köylü

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUD) İstanbul Şubesi, ‘Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nı tartışmaya açıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Tartışılıyor Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUD) İstanbul Şubesi, bugün İstanbul’da, TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde, saat 18:00’de, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı”nın tartışılacağı bir toplantı organize ediyor.
 
Türkiye’de, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlarla ilgili olarak, kurumlar arası koordinasyon eksikliği ve hizmette standardın bulunmayışı ve tüm toplum kesimlerine eşit mesafede durmayan ayrımcı uygulamalar gibi sorunlar uzun süredir gündemde. 12 Haziran seçimlerinin ardından, hükümetin bu konudaki çalışmaları hızlandırması beklenmekteydi. Ancak, genel seçimlerden üç gün önce, diğer bazı bakanlıklarla birlikte - Bakanlar Kurulu’nun 3 Haziran 2011 tarihinde aldığı kararla- kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 8 Haziran 2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği çekinceli yaklaşıyor
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İstanbul Şubesi (SHUD), yeni kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Teskilat Kanunu’nun, kamuoyunda tartışılmadan ve ilgili kesimlerin görüşleri alınmadan "hızla" çıkarıldığını düşünüyor. Ayrıca dernek yöneticileri “yeni kurulan Bakanlık ile öngörülen yapı, hizmetten yararlanan toplum kesimlerinin bundan nasıl etkileneceği ve bu alanda calışan personelin durumuna ilişkin birtakım belirsizlik ve çelişkiler olduğunu aktarıyor.
 
LGBT ve insan hakları savunucularının da dikkatleri yeni kurulan bakanlığın üzerinde
“Aile ve sosyal politikalar” lezbiyen, gey, biseksül ve trans (LGBT) bireyler ile LGBT örgütlenmelerini de doğrudan ilgilendiriyor. Zaten, AKP’nin daha önceki yasama ve yürütme süreçlerinde takındığı tutum ile parti yetkilerinin söylemleri nedeniyle “LGBT sicili” oldukça kötü ve taraflı görülüyor. Konu LGBT’ler olunca insan hakları, demokrasi ve katılımcılık nosyonları açısından son derece eksik ve sorunlu bulunan politikaları savunan AKP, “eşcinselliği aileye yönelik bir tehdit” olarak görüyor. “Cinsel yönelim” ve “cinsiyet kimliği” tanımlarını anayasada, ayrımcılık yasasında ve hatta yabancılar yasasında bile fazla gören AKP, sıklıkla imzaladığı veya onayladığı uluslararası sözleşmeler ile yargılandığı mahkemelerin sonuçlarına hâlâ aykırı hareket etmek ve ayrımcılık yapmak ile suçlanıyor. Nitekim geçtiğimiz günlerde kamuoyunun bilgisine sunulan, Başbakanlık’a bağlı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nün, 2007 – 2011 yıllarını kapsayan stratejik raporunda, eşcinsel ilişkilerin kabul edilebilirliğinin giderek artması aile kurumuna bir tehdit olarak sunuldu. Pembe Hayat Derneği’nin konu ile ilgili açıklamasına http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=9153 adresinden ulaşabilirsiniz.
 
Daha önce çeşitli örgütler de, hükümetin kadını birey olarak değil, sadece “anne” ve böylece ailenin bir unsuru olarak görmesine karşı çıkarak, “aile bakanlığı değil, kadın ve eşitlik bakanlığı istiyoruz” demişlerdi.
 
İstanbul’da yeni bakanlık tartışılacak
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUD) İstanbul Şubesi, bugün İstanbul’da, TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde, saat 18:00’de, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı”nın tartışılacağı bir toplantı organize ediyor.
 
SHUD, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ilgili ikinci toplantıyı 22 Haziran’da, yine saat 18.00’de Gülbağ Toplum Merkezi’nde yapacak.
 
Toplantıya katılım için nesesahin2001@yahoo.co.uk veya shuderist@gmail.com adresine e-posta gönderebilirsiniz; www.shud34.org.tr adresini ziyaret ederek daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Etiketler: insan hakları, aile
Nefret