23/03/2010 | Yazar: Bawer Çakır

Çiçek'in açıkladığı Anayasa taslağında eşitliği düzenleyen 10.

AKP, LGBTT'leri Görmezden Geldi Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Çiçek'in açıkladığı Anayasa taslağında eşitliği düzenleyen 10. maddeye cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ifadelerinin eklenmemesini eleştiren avukat Söyle "AKP, LGBTT'lerin yaşamlarını ve haklarını yine hâkim ve savcıların yorumuna bıraktı" dedi. 

Lambdaistanbul'un avukatı Fırat Söyle'ye göre Anayasa değişikliğini açıklayan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lezbiyen, gey, biseksüel, travesti ve transseksüellerin (LGBTT) hak taleplerini görmezden gelmeye devam ediyor.
 
Söyle, AKP'nin taslakta eşitliği düzenleyen 10. maddeye cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ifadelerini eklemeyerek Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf'a destek çıktığını söyledi.
 
Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ifadeleri yine yok

Altı örgütün yer aldığı LGBTT Hakları Platformu Anayasa'nın eşitliği düzenleyen 10, temel hak ve hürriyetleri düzenleyen 12, ailenin korunmasıyla ilgili 41. maddelerle ilgili düzenleme talep ediyor.

Örgütlenme özgürlüğü, sendikal haklar, çalışma hayatı, barınma ve eğitim hakkı gibi konuları düzenleyen maddelere cinsel yönelim cinsiyet kimliği ayrımcılığını engelleyen ifadelerin eklenmesini istiyordu. Bunun için kampanya hazırladılar, eylemler düzenlediler, Meclis'te milletvekilleriyle görüştüler, topladıkları imzaları vekillere ilettiler.
 
Ancak, Cemil Çiçek'in açıkladığı Anayasa taslağında bu taleplere ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadı. Eşitliği düzenleyen 10. maddenin ikinci fıkrasının sonuna "Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz." cümlesi ve aynı maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklendi, devamındaki fıkralar buna göre eklendi.
 
Yenilenen madde "Çocuklar, yaşlılar ve engelliler gibi özel surette korunması gerekenler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılamaz." diyor.
 
"Eşitlik hâkim ve savcıların yorumuna bırakılamaz" 

Durumu haksızlık olarak niteleyen Söyle taleplerinin gerekliliğini şöyle anlatıyor:
"Kanun uygulayıcıları var olan maddeyi dar yorumluyorlar. Bu nedenle de özellikle LGBTT'lerin temel hak ve hürriyetlerle ilgili sınırlamalar getiriliyor ya da ayrımcılık destekleniyor. AKP buna sebebiyet vermemek ve ayrımcılık yapmamak için bu ifadeleri Anayasa'ya eklemesi gerekiyor."
 
AKP'nin Avrupa Birliği'ne (AB) verdiği sözleri yerine getirmesi gerektiğini belirten Söyle,
"Hazırlanan taslak ciddi anlamda insanların bir bölümünün taleplerinin göz ardı edildiğini gösteriyor.  Bu eşitliğe sığmadığı gibi LGBTT'lerin yurttaşlık haklarına da saygı gösterilmediğini ve sahip çıkılmadığını açık ediyor" dedi.
 
"Taleplerimizin gerekliliği bir daha ortaya çıkmış durumda. Bu nedenle hükümeti harekete geçirmek konusunda daha fazla çalışacak ve haklarımızın korunması için mücadele edeceğiz."


Etiketler: insan hakları, sivil anayasa
İstihdam