25/01/2021 | Yazar: Kaos GL

Hayvan Hakları Yasası’nın hayvan hakları savunucularının talepleri doğrultusunda çıkması için kurulan Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi odağına LGBTİ+ haklarını da alıyor.

“Amacımız, hayvan, insan, işçi, kadın, çocuk, engelli, LGBTİ+’ların yaşam hakları ihlallerine karşı adalet söylemi geliştirmek” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Hayvan hakları, LGBTİ+ hakları aktivisti, yaşam hakkı savunucusu Burak Özgüner’in annesi Eray Özgüner’in çağrısıyla kurulan Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, eşit, adil ve yaşanabilir bir dünyanın en temel ve gerekli koşulu olarak tariflediği hayvanların yaşam haklarını koruyacak bir Hayvan Hakları Yasası için mücadeleye çağırıyor.

20 Ocak Çarşamba günü Eray Özgüner’in yayımladığı videonun ardından kurulan Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi odağına insan, işçi, kadın, çocuk, engelli, LGBTİ+, çevre ve yaşam hakları ihlalleriyle, iklim krizini de alıyor.

İnisiyatif’in “Biz Kimiz” açıklaması şöyle:

“Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, 9 Kasım 2019’da aramızdan ayrılan, hak savunucusu dostumuz Burak Özgüner’in annesi Eray Özgüner’in çağrısı ile bir araya gelen, eşit, adil ve yaşanabilir bir dünya için çalışan, düşünen, üreten aktivistler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve araştırmacılar tarafından kuruldu.

“Amacımız, Türkiye’de ve dünyada giderek hızlanmakta olan ekolojik yıkıma, hayvan, insan, işçi, kadın, çocuk, engelli, LGBTİ+, çevre ve yaşam hakları ihlallerine, iklim krizine, artan şiddete, ayrımcılığa, emniyetsizliğe karşı kapsayıcı, katılımcı ve dönüştürücü bir eşitlik, özgürlük, barış, hak ve adalet söylemi ve siyaseti geliştirmek. Temel iddiamız ve bizleri bir araya getiren ortak ilkemiz ise net: Eşit, adil ve yaşanabilir bir dünyanın en temel ve gerekli koşulu, hayvanların yaşam haklarının korunması.

“Adalet ve hak taleplerinin en temeli olan yaşam hakkının tanınması ve korunması için, uzun süredir üzerinde çalıştığımız Hayvan Hakları Yasasının bir an önce TBMM’nin gündemine getirilmesini talep ediyoruz. Üstelik, 2004 tarihinde yasalaşan ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun yeniden düzenlenmesinde hayati öneme sahip  bazı ilkeler olduğunu savunuyoruz.

“Türkiye’de hayvanlara yönelik şiddete son vermek, cezasız kalmasının önüne geçecek kapsayıcı, yaşam hakkını koruyucu ve dönüştürücü düzenlemeleri geliştirmek amacıyla, Hayvan Hakları Yasası ve ilgili mevzuatın dönüşümü için geliştirdiğimiz taleplerimizi şuradan görebilirsiniz.

“Bu taleplerimizin, yalnızca hayvanların yaşamını değil, Türkiye’de ayrımcılığa, şiddete ve eşitsizliğe maruz kalan kırılgan grupların, dezavantajlı kesimlerin, maddi, toplumsal ve hukuki güvenceden yoksun bırakılmış tüm toplumsal bileşenlerin haklarını korumak için de hayati talepler olduğunu savunuyoruz. Çünkü adaletin, ancak en kırılgan, hasar görebilir, yaşamı ve bedeni hukuki güvenceden mahrum bırakılmış olanı koruduğunda gerçekleşebileceğini savunuyoruz.  Çünkü hayvanlar için adaletin, ekolojik yıkımı durdurmanın, atmosferik hale gelen şiddet vakalarının önüne geçerek barış ve huzur ortamını sağlamanın, iklim krizine karşı dayanıklı, sağlıklı ve eşit bir Türkiye ve dünya inşa etmenin temel koşulu olduğuna inanıyoruz.

Nasıl destek olabilirsiniz?

“Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, hayvanlar için adalet talebini yaygınlaştırmak, temel ilkelerimiz ve taleplerimiz ışığında geniş bir kamuoyu oluşturma ve toplumsal farkındalık yaratma amacıyla kurulmuş bir dayanışma. 2012 yılından bu yana iyileştirilmesi her yasama döneminde gündeme gelen Hayvanları Koruma Kanununun hayvanlara adalet getirecek en iyi şekilde iyileştirilmesi için bu dayanışmayı büyütmeyi ve kanun koyucuların gündemini şekillendirecek şekilde güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, özel sektör bileşenlerinin, meslek odalarının, basın ve medya mensuplarının, hak örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, dayanışma, inisiyatif ve platformların etkin desteğini almayı hedefliyoruz.

“Siz de kurumunuzla eşit, adil, yaşanabilir bir Türkiye ve dünya için hayvanlar için adalet mücadelesine ve dayanışmaya destek vermek istiyorsanız, kurum adınızla birlikte bize ulaşın: yasamicinyasa@gmail.com


Etiketler: medya
nefret