23/10/2012 | Yazar: Kaos GL

Vatandaşlık tanımı önerisinde ‘cinsel yönelim’ takibi yapan tek parti Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) oldu.

Anayasa Komisyonu ‘Vatandaşlık’ta Uzlaşamıyor Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Vatandaşlık tanımı önerisinde “cinsel yönelim” takibi yapan tek parti Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) oldu.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi dört siyasi parti yeni anayasada yer alacak olan “vatandaşlık” tanımında uzlaşma sağlayamadı.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun beş saat süren toplantısında MHP mevcut “Türk vatandaşı” tanımını tekrarlarken; CHP “Türk vatandaşlığının Türkiye Cumhuriyeti Yurttaşlığı” anlamına geldiğini söyledi.
Komisyon üyesi vekillerin tartışmalarına yol açan “vatandaşlık” tanımı önerileri şöyle:
 
AKP: Vatandaşlık temel bir haktır, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. Hiç kimse vatandaşlıktan çıkarılamaz.
 
CHP: Vatandaşlık-Türk Vatandaşlığı: Türk Vatandaşlığı, dil, din, ırk, cinsiyet, etnik köken ve benzeri sebeplere bağlı olmaksızın herkesin eşitlik temelinde Türkiye Cumhuriyeti Yurttaşı olması anlamına gelir.
 
MHP: Türk Vatandaşlığı: Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk’tür. Vatandaşlık temel bir haktır, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir.
 
BDP: Vatandaşlık: Türkiye vatandaşlığının kazanılmasında, kullanılmasında ve kaybedilmesinde, dil, din, ırk, etnik köken, kültür, cinsiyet, cinsel yönelim ve benzeri farklılıklar gözetilemez. Vatandaşlığa ilişkin esaslar kanunla düzenlenir. Hiç kimse kendi isteği dışında vatandaşlıktan çıkarılamaz. 

Etiketler: insan hakları, sivil anayasa
İstihdam