19/10/2022 | Yazar: Kaos GL

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Anayasa’da “ailenin güçlendirilmesi” açıklamasının ardından Anayasa taslağı hazır! Adalet Bakanı Bozdağ açıkladı: “24’üncü madde ve 41’inci madde çalışmaları tamamlandı”

Anayasa’nın kapsayıcı “aile eşler arasındadır” maddesi değişecek mi? Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Çizim: Aslı Alpar 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu anayasa tasarısının tamamlandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anayasa’da “kadının ve erkeğin birlikteliğinden oluşan aile kurumunu güçlendirme” iddiasıyla yaptığı sosyal medya paylaşımının ardından hazırlanan taslağa ilişkin Bekir Bozdağ “24’üncü madde ve 41’inci madde çalışmaları tamamlandı, sunulacak aşamaya geldi” dedi.

Bakan Bozdağ’ın açıklaması üzerine Hürriyet “köşe” yazarı Abdülkadir Selvi dün taslağın içeriğine dair şunları yazdı:

“Sapkın bir eğilim olan LGBT’nin son dönemlerde aileyi hedef alması nedeniyle Anayasa’nın 41. maddesinde bir düzenlemeye gidiliyor.

“Anayasa’nın 41. maddesinde, “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır” deniliyor. “Eşler arasında” ibaresi muğlak bulunduğu için yeni çalışmada değiştiriliyor. “Aile, kadın ve erkekten oluşur” tanımı getiriliyor. Tabii 41. maddesindeki, “eşitlik” ifadesi korunuyor.”

Anayasa’nın 24 ve 41. maddeleri hakkında

Bakan Bekir Bozdağ’ın “taslak tamam” dediği Anayasa’nın 24. Maddesi vicdan ve dini inanç ile kanaat hürriyetine dairken 41. Madde ailenin eşler arası eşit kurulmasını düzenliyor.

Maddeler şöyle:

Madde 24 – Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir. Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Din ve ahlak eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır. Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.

Madde 41 – Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. 18 Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.


Etiketler: insan hakları, nefret suçları
İstihdam