24/03/2010 | Yazar: Kaos GL

Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirten 200’ü aşkın imzacı, anayasa değişikliğinin, diyalog, uzlaşma ve en geniş mutabakatla yapılması çağrısında bulu

Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirten 200’ü aşkın imzacı, anayasa değişikliğinin, diyalog, uzlaşma ve en geniş mutabakatla yapılması çağrısında bulundu

Aralarında akademisyenler, sendikalar, kadın örgütleri ve diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de bulunduğu 200'u aşkın imzacı, anayasa değişikliği sürecine ilişkin beklentilerini açıkladı.
 
Talepleri arasında siyasi partiler ve seçim yasalarında değişiklik yapılması, milletvekilliği dokunulmazlığının ve kamu görevlileri ile ilgili siyaset yasağına sınırlama getirilmesi, siyasi etik yasası çıkarılması ve pozitif ayrımcılığı içeren cinsiyet eşitlikçi düzenlemeler yapılması da var.
 
İmzacılar adına bir heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) siyasi partilerin grup başkan vekilleriyle görüştü. Heyettekiler, önümüzdeki genel seçimlerin daha demokratik koşullarda yapılabilmesi ve oluşacak yeni meclisin daha demokratik bir temsil gücüne sahip olabilmesi için gerekli yasal ve anayasal değişiklikleri gerçekleştirmeleri taleplerini aktardı.
 
"Anayasa bütünüyle ve toplumsal mutabakatla değiştirilsin"
1982 Anayasası'nın bütünüyle değiştirilmesini, eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik bir anayasa yapılmasını isteyen imzacılar, yeni anayasanın tüm siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının aktif olarak katılacağı, en geniş mutabakatı hedefleyen demokratik bir süreçle oluşturulmasını istiyor.
 
Anayasa değişikliklerinin toplumda siyasi kutuplaşma ve gerginliği artırmayacak süreçlerle gerçekleştirilmesi gereğine vurgu yapan imzacılar, yaklaşan genel seçimlerin daha demokratik koşullarda yapılabilmesi ve daha demokratik bir temsil imkânı yaratılabilmesi için yapılması gereken öncelikli düzenlemeleri şöyle sıralıyor:
 
- Anayasa ve Seçim Yasası'nda yapılacak değişiklik ile ülke seçim barajı kaldırılmalı, partilerin hazine yardımlarından adil biçimde yararlanmaları sağlanmalı, partilerin ve adayların seçim harcamalarının sınırları belirlenerek seçim gelir ve giderlerinin şeffaflığını denetleyecek bağımsız bir kurum oluşturulmalıdır.
 
- Anayasa, Siyasi Partiler ve Seçim Yasası'nda değişiklik yapılarak antidemokratik sınırlamalar kaldırılmalı ve partilerin kapatılması Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu Kriterleri çerçevesinde ve istisnai bir durum olarak düzenlenmelidir.
 
- Milletvekili dokunulmazlıkları kürsü dokunulmazlığı ile sınırlandırılarak TBMM Siyasi Etik Yasası çıkartılmalıdır.
 
- Ordu, güvenlik ve yargı mensupları dışında kamu görevlileri ile ilgili siyaset yasağı kaldırılmalıdır.
 
-Kadınların eşit siyasi temsiline imkân vermek amacıyla pozitif ayrımcılığı da içeren cinsiyet eşitlikçi yasal ve anayasal düzenlemeler yapılmalıdır.
 
Metnin imzacıları şöyle:
Adnan Özyalçıner, Adnan Serdaroğlu (Birleşik Metal- İş Gen. Bşk.), Adalet Dinamit, Ahmet Ersoy, Akın Atalay, Prof. Ali Baykal, Ali Erol ( Kaos GL), Doç. Ali Kerem Saysel, Prof. Ali Nesin, Prof. Alpar Sevgen, Anayasa Kadın Platformu, Aslı Göksel, Atilay Ayçin ( Hava-İş Gen. Bşk.), Aybek Korugan, Prof. Aydan Gülerce, Aydın Cıngı, Doç. Ayfer Bartu Candan, Prof. Ayhan Alkış, Ayşe Berktay, Prof. Ayşe Buğra, Prof. Ayşe Erzan, Ayşe Gül Altınay, Ayşe Günaysu, Prof. Ayşe Mumcu, Prof. Ayşe Öncü, Ayşegül Devecioğlu, Prof. Ayşegül Yaraman, Ayşen Candaş, Aziz Çelik, Bahri Belen, Prof. Baskın Oran, Doç. Begüm Özkaynak, Belma Akçura, Beral Madra, Prof. Betül Tanbay, Prof. Binnaz Toprak, Bircan Yorulmaz, Prof. Burhan Şenatalar, Prof. Bülent Sankur, Prof. Büşra Ersanlı, Can Candan, Celal Başlangıç, Celalettin Can (78'liler Vakfı Bşk.), Prof. Cemal Bali Akal, Cengiz Aktar, Prof. Cengiz Güleç, Prof. Cevza Sevgen, Prof. Çağlar Keyder, Çiğdem Aydın (KA.DER), Çiğdem Mater Utku, Deniz Türkali, Devrim Sevimay, Dilek Kurban, Ece Temelkuran, Elif Ünlü, Emirali Şimşek ( KESK Gen. Sek.), Ercan Kanar, Erdoğan Aydın, Erol Kızılelma (SODEV Bşk.), Erol Köroğlu, Esra Mungan, Fahri Aral, Prof. Faruk Birtek, Prof. Fatma Gök, Prof. Fatmagül Berktay, Fehim Caculi, Prof. Ferhunde Özbay, Fethiye Çetin, Prof. Fikret Adaman, Filiz Kerestecioğlu, Gaye Boralıoğlu, Prof. Gencay Gürsoy, Prof. Güler Fişek, Prof. Günay Anlaş, Günizi Kartal, Prof. Gürol Irzık, Prof. Hacer Ansal, Hakan Tahmaz, Prof. Haldun Gülalp, Prof. Halil Berktay, Halime Güner ( Uçan Süpürge), Hikmet Çetinkaya, Hasan Saltık, Prof. Hayri Kozanoğlu, Hülya Gülbahar, Doç. Hülya Uğur Tanrıöver, İbrahim Betil, İlknur Üstün (Avrupa Kadın Lobisi-Tr.), İsmail Beşikçi, Doç.İpek İlkkaracan, Doç.İzak Atiyas, Jülide Kural, Kadri Gürsel, Kazım Genç ( Alevi Bektaşi Dern.Fed. Gen. Sek.), Kızbes Aydın (ÇEKEV), Doç. Koray Çalışkan, Prof. Kuban Altınel, Kürşad Kahramanoğlu, Prof. Lale Akarun, Lamia Gülçur, Latife Tekin, Mahir Günşıray, Mebuse Tekay, Mehmet Soğancı ( TMMOB Gen. Bşk), Mehmet Ufuk Peker, Mehmet Ural, Prof. Melek Göregenli, Melek Özman (FİLMOR), Melek Ulagay, Prof. Meryem Koray, Doç. Mesut Yeğen, Prof. Mete Tunçay, Metin Bakkalcı (TİHV Gen. Sek.), Doç. Mihri İnal Çakır, Muhsin Kızılkaya, Murat Çelikkan, Murat Koyuncu, Murat Paker, Mustafa Öztaşkın (Petrol-Iş Gen. Bşk.), Mustafa Türkel ( Tek Gıda İş Send. Gen. Bşk), Nebahat Akkoç (KA-MER), Necmiye Alpay, Nejla Osseiran, Nesteren Davutoğlu, Prof. Neşe Bilgin, Neşe Erdilek, Prof. Necip Çakır, Prof. Nevra Necipoğlu, Prof. Nihal Saban, Nimet Tanrıkulu, Nuray Mert, Nurdan Arca, Prof. Nurhan Yentürk, Prof. Nüket Esen, Prof. Nükhet Kardam, Prof. Nükhet Sirman, Oktay Demircan, Olcay Akyıldız, Dr. Oryal Gökdemir, Orhan Alkaya, Orhan Miroğlu, Orhan Silier, Osman Kavala, Oya Baydar, Doç. Oya Pancaroğlu, Prof. Öget Öktem Tanör, Özlem Beyarslan, Pınar İlkkaracan, Pınar Selek, Remzi Altunpolat (Eğitim Sen Ank. 5 No'lu Şb.), Prof. Rezzan Tuncay, Rıdvan Budak (Tekstil İşçileri Send. Gen. Başk.), Prof. Rıfat Okçabol, Roni Margulies, Sami Evren (KESK Gen. Bşk.), Prof. Selçuk Candansayar, Selen Doğan ( Uçan Süpürge), Selen Lermioğlu Yılmaz (WINPEACE), Semih Poroy, Doç. Semra Somersan, Sennur Sezer, Serhat Güvenç, Serap Güre (KADAV), Doç. Serpil Çakır, Prof. Serpil Sancar, Sevgi Binbir (İzmir Kadın Dayanışma Der.), Sevgi Uçan Çubukçu, Prof. Sevgin Akış Roney, Prof. Seyfettin Gürsel, Seyfi Öngider, Sibel Asna, Prof. Sibel Irzık, Prof. Sibel İnceoğlu, Suzan Samancı, Süleyman Çelebi (DİSK Gen. Bşk.), Prof. Şahika Yüksel, Prof. Şebnem Korur Fincancı (TİHVGen. Bşk.), Şemsa Özar, Prof. Şevket Pamuk, Prof. Şirin Tekeli, Şükran Soner, Prof. Tahsin Yeşildere (Öğretim Üyeleri Dern. Bşk.), Tarhan Erdem, Tarık Ziya Ekinci, Tatyos Bebek, Tayfun Görgün (DİSK Gen. Sek.), Tayfun Mater, Prof. Tosun Terzioğlu, Tuğrul Eryılmaz, Doç. Tunga Güngör, Prof. Turgut Tarhanlı, Umut Aydın, Umut Güner (Kaos GL) , Vasıf Kortun, Veysi Sarısözen, Prof. Yakın Ertürk, Yaprak Zihnioğlu, Prof. Yasemin İnceoğlu, Yasemin Temizarabacı (MEDİZ), Prof. Yaman Barlas, Yasemin Ahi, Yusuf Kurçenli, Prof. Yusuf Zeren, Yücel Gül (Tarım Orkam-Sen Gen. Bşk.), Zeynep Gambetti, Zeynep Tanbay, Zeynep Uysal, Zozan Özgökçe (Van Kadın Der.) , Zübeyde Kılıç (Eğitim Sen Gen. Bşk.)


Etiketler: insan hakları, sivil anayasa
İstihdam