12/10/2007 | Yazar: Kaos GL

Antalya Gökkuşağı Eşcinsel Oluşumu, sivil anayasa tartışmalarını takip ettiklerini ve önemsediklerini belirten bir açıklama yaptı. Oluşum, eşitlik maddesine ‘cinsel yönelim’ ve ‘cinsiyet kimliği’ ibarelerinin eklenmesini talep etti.

Antalya Gökkuşağı Eşcinsel Oluşumu, sivil anayasa tartışmalarını takip ettiklerini ve önemsediklerini belirten bir açıklama yaptı. Oluşum, eşitlik maddesine ‘cinsel yönelim’ ve ‘cinsiyet kimliği’ ibarelerinin eklenmesini talep etti.

KAOS GL - 12/10/2007

Antalya Gökkuşağı Eşcinsel Oluşumu olarak, sivil anayasa tartışmalarını takip etmekte ve önemsemekteyiz.

Antalya Gökkuşağı Eşcinsel Oluşumu, öncelikli olarak lezbiyen, gey, biseksüel, travesti ve transeksüellerin (LGBTT) uğradıkları her türlü ayrımcılık ve şiddetle mücadele eder ve eğitim, sağlık, hukuk, çalışma hayatı, insan hakları alanlarında da çalışmalar yürütmektedir.

LGBTT bireylerin bu alanlarda yaşadıkları sorunların giderilmesi için; LGBTT bireylerin varoluşlarının anayasanın eşitlik maddesinde yer alması gerekmektedir.

Türkiyeli LGBTT bireylerin birçok alanda yok sayıldıkları, görmezden gelinmeleri ve mevcut anayasada tanınmamaları kapsamında, ortaya çıkan boşluğun giderilmesi,- özellikle hukuksal alanda kalan eksikliğin giderilmesi- üzerine; Yeni anayasanın eşitlik maddesinde yer alan;

‘Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşittir.’

Bendinde cinsiyet ibaresinin ardından ‘cinsel yönelim’ ve ‘cinsiyet kimliği’ ibarelerinin de eklenmesini talep etmekteyiz.

Lezbiyen, gey, biseksüel, travesti ve transeksüel bireylerin karşı karşıya kaldıkları homofobi/transfobi temelli ihlallerin önlenebilmesi için ilgili maddeye ‘cinsel yönelim’ ve ‘cinsiyet kimliği’ ibarelerinin eklenmesi talebimizin tekrar altını çizerek tüm ilgililerin bilgisine sunarız.

ANTALYA GÖKKUŞAĞI EŞCİNSEL OLUŞUMU

Antalya Gökkuşağı

Adres: Güllük PK. 142 07003 / ANTALYA

E-posta: antalyagokkusagi@gmail.com

URL: http://groups.google.com.tr/group/lgbtt-akdeniz?hl=tr&lnk=srg
Etiketler: insan hakları, sivil anayasa
bülten