29/09/2009 | Yazar: Ali Erol

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’nın kitabı Kaos GL tarafından yayımlandı. 

Anti-Homofobi Kitabı çıktı! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’nın kitabı Kaos GL tarafından yayımlandı. 

Anti-Homofobi Kitabı’nın makaleleri bugüne kadar yapılan dört Buluşma’dan seçilen bildiri ve tartışmalardan oluşuyor.
 
İlki 17-21 Mayıs 2006 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Homofobi Karşıtı Buluşma’nın dördüncüsü, 1 Mayıs ile 17 Mayıs 2009 tarihlerinde Ankara ile birlikte İzmir, Eskişehir, Van, Diyarbakır ve İstanbul’da olmak üzere 6 şehirde yapıldı.
Türkiye'deki Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transgender (LGBT) topluluğunun örgütlenme ve ifade hürriyetinin gelişmesi ve ayrımcılığa uğramamaları yönünde önemli bir adım olan Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’nın bildiri ve tartışmalarından oluşan Anti-Homofobi Kitabı’nın içeriği, insan haklarının yaygınlaştırılması amacıyla kullanıma açık. 
 
Kitap hangi bölümlerden oluşuyor?
 
Prof. Dr. Melek Göregenli’nin “Gruplararası İlişki İdeolojisi Olarak Homofobi” başlıklı makalesi ile açılan kitapta toplam 19 bölüm yer alıyor. Homofobi Karşıtı Buluşma’nın ilkinde “Açılış Konferansı” olarak yaptığı konuşmayı gözden geçiren sosyal psikolog Göregenli, “hastalık’tan ideoloji’ye homofobi kavramı”, “ayrımcılığın sosyalizasyonu”, “özcü inançlar ve önyargı” bölümlerinden oluşan çalışmasını Anti-Homofobi Kitabı için yeniden kaleme aldı.

HOMOFOBİ KİMİN MESELESİ?
 
Neden Buluşuyoruz… Neden Homofobiye Karşı Mücadele Etmeliyiz?” sorusunu cevaplamak üzere yapılan açıklamalar ve konuşmalardan oluşan “Homofobi kimin meselesi?” bölümünde TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, AKP Milletvekili Zafer Üskül, Demokratik Toplum Partisi (DTP) Milletvekili Sebahat Tuncel, İstanbul Bağımsız Milletvekili Ufuk Uras, Norveç İşçi Partisi Milletvekili Anette Trettebergstuen, Avrupa Parlamentosu Üyesi Michael Cashman, Danimarka Büyükelçisi Jesper Vahr gibi politikacılar da yer alıyor. 
 
Homofobiye Karşı 6 Renk 6 Şehir
 
17 Mayıs Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’nın dördüncüsü için “6 Renk 6 Şehir” diyerek çıkılan yolda İzmir, Eskişehir, Van, Diyarbakır, İstanbul ve Ankara’da homofobi ve transfobiye karşı buluşuldu.

Bu bölümde 6 şehirden ev sahipleri, Homofobi Karşıtı Buluşma’yı değerlendirdiler:
 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Topluluğundan Serhat Aydın, Boğaziçi Üniversitesi’nden Artunç Yavuz, Ege Üniversitesi Psikolojik Danışma Topluluğundan Emre Yılmaz, Bilkent Üniversitesi Kültür ve İletişim Topluluğundan Eren, ODTÜ Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Topluluğundan İlay, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden Remzi Altunpolat, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Emek Çaylı Rahte, Piramid LGBTT Diyarbakır Oluşumu’ndan Murat, Bilkent Üniversitesi, Kardeşçe Yaşam ve Barış Komitesinden Atilla Özgür Çakmak, ODTU Sosyoloji Topluluğundan Eda Özdek Homofobi Karşıtı Buluşmayı neden sahiplendiklerini ve ev sahipliği yaptıklarını anlatıyorlar.
 
HOMOFOBİ ve TRANSFOBİYE KARŞI YÜRÜYORUZ!
 
Buluşma son iki yıldır “17 Mayıs Homofobi Karşıtı Yürüyüş” ile tamamlanıyor. 1 Mayıstan 17 Mayısa neden homofobi ve transfobiye karşı yürüyoruz?
 
Burcu Ersoy, Umut Güner, Filiz Antalyalı “Neden Yürüyoruz?” sorusuna deneyimleri üzerinden cevap veriyorlar.
 
İNSAN HAKLARI
 
Kürşad Kahramanoğlu, “Eşcinsellerin Kurtuluşu Heteroseksüelleri de Özgürleştirecektir!”,
Devrim Sezer,“Hangi Hukuk? Kimin Ahlakı?”, Aksu Bora, İnsan Hakları ve Toplumsal Cinsiyet”, Zehra F. Kabasakal Arat, “İnsan Hakları, Çoğulculuk ve Eşitlik - Eşcinsellerin Haklarını Savunma Olanakları”, Gert Hekma, “Hollanda’da Eşcinsellerin Elde Ettikleri Yasal Eşitlik ile Toplumla Bütünleşme Düzeyleri Arasındaki Çelişki”, Karen Busby, “Kanada’da Eşcinselliğin Yasallaşmasından Evliliğe Giden Süreçte GLBT Hakları Hareketi: Hukuk Reformunu Getiren Faktörler” başlıklı makaleleri ile “İnsan Hakları” bölümünde yer alıyorlar.
 
NEFRET SÖYLEMİ ve SUÇLARI
 
Prof. Dr. Melek Göregenli, “Ayrımcılığın Şiddeti: Nefret Suçları”, Hakan Ataman, “Nefret Suçlarının Bugünü”, Prof. Dr. Sevil ATASOY, “LGBTT'lere Yönelik Şiddet”, Prof. Dr. Şevki Sözen, “Kişilerin Cinsel Yönelimleri Sebebiyle Yaşadıkları Şiddet ve Adli Tıbbi Süreçte Karşılaştıkları Zorluklar” makaleleri ile “Nefret Söylemi ve Suçları” bölümünde yer alıyorlar.


TRANSFOBİ


Avukat Senem Doğanoğlu,“Biz Değişmeyeceğiz, Siz Alışacaksınız!” başlıklı makalesini “Transfobi” bölümü için kalem aldı.

RUH SAĞLIĞI ÇALIŞMALARINDA ve UYGULAMALARINDA HOMOFOBİ
Prof. Dr. Selçuk Candansayar, “Bir Ötekileştirme Pratiği Olarak Cinselliğin Tıbbileştirilmesi ve Eşcinsellik”, Doç. Dr. Hale Bolak Boratav, “Psikolojide Heteroseksizm”, Dr. Nesrin Yetkin, “Psikiyatrinin Homofobisi”, Yasemin Mert, “Psikoloji Pratiğinde Eşcinsellik”, Yrd. Doç. Murat Paker, “Psikanalizde Eşcinsellik”, Prof. Dr. Şahika Yüksel, “Transseksüellik ve Cinsiyet Değiştirmenin Standart Değerlendirme, Karar verme ve Bakım İlkeleri” ile “Transseksüeller ve Hormon Kullanımı”, André van Houwelingen, “Hollanda’da Çeşitliliğin Karşısına Çıkan Zorluklar” makaleleri ile “Ruh Sağlığı Çalışmalarında ve Uygulamalarında Homofobi” bölümünü oluşturdular.
 
AİLE
 
“Aile” bölümünde, Prof. Dr. Şahika Yüksel’in “Ruh Sağlığı ile İlgili Destek İsteyen GLB Bireyler ve Aileleri ile Çalışmak” başlıklı makalesi okunabilir.
 
ÇALIŞMA HAYATI
 
Bu bölümde Avukat Oya Aydın’ın “Çalışma Hayatında Eşcinsellik” makalesi yer alıyor.
 
EĞİTİM

Bu bölüm için Remzi Altunpolat, “Heteroseksüel Toplumsallaştırma Temelli Ayrımcılığın Yeniden Üretildiği Bir Alan Olarak Eğitim” başlıklı makalesini hazırladı.
 
SOSYAL HİZMETLER
 
Dr. Sema Buz, “Eşcinsellere Yönelik Sosyal Hizmetler” başlıklı makalesi ile Anti-Homofobi Kitabından yer alıyor.
 
MEDYA-İLETİŞİM FORUMU
 
“Medya-İletişim” bölümü için Buluşmalardan iki sunum seçtik. Gülsüm Depeli ile Emek Çaylı Rahte’nin birlikte hazırladıkları “Bir Yanlış Var Bu Temsilde: Medyaya Müdahil Olmak” makaleleri ile Batur Özdinç’in “Bağımsız ve Anti-Otoriter Alternatif Medya Örnekleri Olarak: A-Infos ve Indymedia” sunumu bu bölümde yer alıyor.
 
KÜLTÜR & SANAT
 
A. Ömer Türkeş,“Cinsel Özgürlükleri Yasaklayan Bir Kültür “Homofobik”tir”, Prof. Dr. Yusuf Eradam, “Fear Factor ya da Homofobinin Ecele Faydası”, Doç. Dr. Güzin Yamaner, “Sanatta Homofobik ve Cinsiyetçi Dil ve Göstergelerin Kurulumu”, Taner Ceylan, “Sanat Tarihi Boyunca Homoerotizm” makaleleri ile “Kültür & Sanat” bölümünde yer alıyorlar.
 
TOPLUMSAL CİNSİYET ve FEMİNİZM

“Toplumsal Cinsiyet ve Feminizm” bölümünde ise Ayşe Gül Altınay, “Türkiye’de Feminist Hareket ve Cinsellik”, Gülnur Acar Savran, “Heteroseksizm: Patriyarkanın en güçlü dayanağı” başlıklı makaleleri ile yer alıyorlar.
 
HOMOFOBİ KISKACINDAKİ BEDEN: ERKEKLİK – KADINLIK
 
Cihan Ertan, “Hegemonik Erkeklik ve Eşcinsellik”, Ali Rıza Taşkale, “Nedir Bu Hegemonik Erkeklik?” makalelerini “Homofobi Kıskacında Beden: Erkeklik – Kadınlık” bölümü için hazırladılar.

QUEER TEORİ

Murat Cömert, ““Lanetli Livatacı” - “Hastalıklı Homoseksüel” - “Gururlu Gey” - “Kararsız Kvir/Kuir/Q”: Eşcinsel Arzuyu Adlandırma ve Sınıflandırmaya Tarihsel Bir Bakış”, Erinç Seymen, “Cins(iyet)e İhanet”, Anja Meulenbelt, “Normalliğin Düşmanı Olarak Görülüyoruz”, Mike Upton, “Queer’in Kişisel Açıdan Önemi” makaleleri ile “Queer Teori” bölümünde yer alıyorlar.

SERBEST SUNUMLAR

Bu bölümde Göze Orhon’un, “Sol ve Homofobi: Türkiye Soluna Özgü Olan Ne?”, Ali Baydaş’ın, “68’den 11 Eylül’e, Özgürlükçülükten Irkçılığa” ve Tarık Bereket’in, “Türkiye’de İslam’la Hemcinsler Arası İlişkileri Uzlaştırmak” başlıklı çalışmaları yer alıyor. 

BASINDA 17 MAYIS VE HOMOFOBİ KARŞITI BULUŞMA
 
Milliyet Gazetesinden Rıza Türmen’in “17 Mayıs Günü Neden Önemli?”, yine Milliyet Gazetesinden Can Dündar’ın, “Homofobi” ve Radikal Gazetesinden Oral Çalışlar’ın “Eşcinseli Eleştirme Hakkı” başlıklı köşe yazılarını “Basında 17 Mayıs ve Homofobi Karşıtı Buluşma” bölümü için seçildi.
 
Bu bölüme ek olarak ayrıca yine basından “Homofobi Karşıtı Buluşma Haber ve Yazılarından Seçme” başlıkların linklerine ulaşmak mümkün.
  
HOMOFOBİYE KARŞI ÇAĞRI
 
Anti-Homofobi Kitabı “Homofobiye Karşı Çağrı” ile tamamlanıyor. Bu bölümde çağrıcı sivil toplum kuruluşları, kurumlar ve bireylerin isimlerini ve neden homofobiye karşı buluşmaya çağırdıklarının metni okunabilir.
 
Nasıl edinilir?
 
Ön ve arka kapakları Serkan Yolcu tarafından tasarlanan Anti-Homofobi Kitabı Ankara’da Kaos GL, İzmir’de Siyah Pembe Üçgen, İstanbul’da Amargi ve Lambdaistanbul merkezlerinden ücretsiz edinmek mümkün.
 

Etiketler: kültür sanat
Telegram