06/04/2012 | Yazar: Ömer Akpınar

Avrupa Parlamentosu, Türkiye Hükümeti’nin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ile ilgili düzenlemelerde seri adım atmasını istedi. Kopenhag Kriterleri’ni hatırlattı.

AP: "LGBT’lerle İlgili Olumlu Adım At" Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
Avrupa Parlamentosu, Türkiye Hükümeti’nin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ile ilgili düzenlemelerde seri adım atmasını istedi. İlerleme raporundaki 32. Madde'de Kopenhag Kriterleri’ni hatırlattı: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2012-0189&language=EN 

Çağrıda Kabahatler Kanunu’ndan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin eşcinselliği psikoseksüel bir hastalıkmış gibi sınıflandırmasına kadar birçok madde hatırlatıldı, uygulamalara son verilmesi istendi.

“Avrupa Parlamentosu, hükümeti cinsiyet, cinsiyet kimliği, ırksal ya da etnik köken, din ya da inanç, engellilik, yaş ya da cinsel yönelime bakılmaksızın eşitliği yasalarla garanti altına almaya ve polisin de uymasıyla bu yasaları etkili bir şekilde yürürlüğe koymaya teşvik eder; Türkiye Hükümeti’ni Türk yasalarını Avrupa Birliği Müktesebatı ile uyumlu hale getirmeye ve ayrımcılık karşıtı ve eşitlik kurulu kuracak bir mevzuatı hayata geçirmeye çağırır; homofobiye ve cinsel yönelim ya da cinsiyet kimliği temelli her türlü ayrımcılık, taciz ya da şiddete karşı daha fazla adım atma ihtiyacını belirtir; LGBT kişilere Kabahatler Kanunu kapsamında ve “gayri ahlaki davranış” hükmüyle düzenli olarak dava açılmasıyla ilgili derin endişelerini ifade eder; Türk Silahlı Kuvvetleri’nin eşcinselliği “psikoseksüel bir hastalık” olarak sınıflandırmasına son vermesi talimatını vermesi için Türkiye Hükümeti üzerindeki çağrısını tekrarlar” diyerek Türkiye Hükümetini LGBT bireylere yönelik ayrımcılık uygulamalarına son vermeye çağırdı.
 

 


Etiketler: yaşam, siyaset
Nefret