21/12/2012 | Yazar: Umut Güner

Kaos GL Ayrımcılıklara karşı dersler programı kapsamında 20 Aralık’a kadar Ankara, Hacettepe ve Uludağ Üniversitesinde kampüslerdeydi.

Aralık’ta Kampüslerde Kaos GL Vardı! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL Ayrımcılıklara karşı dersler programı kapsamında 20 Aralık’a kadar Ankara, Hacettepe ve Uludağ Üniversitesinde kampüslerdeydi.

 
Baskı Karşıtı Sosyal Hizmet!
Kaos GL  Derneği (21 Aralık 2012) bugün Hacettepe Üniversitesi  İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde “Baskı Karşıtı Sosyal Hizmet” dersinde idi. Reyhan Atasü Topçuoğlu’nun dersine Kaos GL Derneğinden Evren E. Çakmak konuşmacı olarak katıldı.
Derste toplumsal baskıya karşı sosyal hizmet, LGBT bireyleri nasıl savunur konusu konuşuldu. Kaos GL’nin Sosyal Hizmet algısı ve bu alanda ki çalışma ve hizmetlerini anlatan Çakmak öğrencilerin sorularını da yanıtladı.
 
Kaos GL, Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Topluğu V. Sosyoloji Sempozyumdaydı.
Kaos GL Dergisi genel yayın yönetmeni ve Eğitim Koordinatörü Remzi Altunpolat, 20 Aralık 2012 günü,  Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Topluluğu, 5. Sosyoloji Sempozyumuna konuşmacı olarak katıldı. Altunpolat,  Heteronormativite/Heteroseksizm  Bağlamında Dışarda Bırakmanın Söylemsel İnşası üzerine bir sunum yaptı. Uçan Süpürge'den Selen Doğan ise Toplumsal Cinsiyet Odaklı Eleştirel Medya Okuryazarlığı başlıklı bir sunum yaptı.
 
Ayrımcılığa Karşı Ders’te Halil İbrahim Dinçdağ
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Dr. Halise Karaarslan Şanlı’nın yürüttüğü “Ayrımcılığa Karşı Dersler”de 11 Aralık 2012’deki dersin konukları, Kaos GL Derneği üyesi, Hakem Halil İbrahim Dinçdağ ve Kaos GL Örgütlenme Koordinatörü Evren E. Çakmak oldu.
 
Ankara Üniversitesi Ebelik öğrencileri Ebelik Eğitimi dersi kapsamında Kaos GL üyesi Seçin Tuncel ile  bu hafta sonu bir araya geldi.
Sağlık Bilimleri Fakültesi gerçekleşen etkinliği 40 ebe adayı izledi. Ebe adayı öğrencilerin hazırladığı sunumlar LGBT bireylerin insan hakları, askerlik, aile, çalışma hayatı, eğitim, sağlık alanlarında yaşadığı sorunlara  odaklanarak hazırlandı. Sunumdan sonra “sıkça sorulan sorular” atölyesi gerçekleşti. Sunumlar sırasında “eşcinsel ve cinsel yönelim” kelimeleri yerine kullanılan “homoseksüalite” “cinsel tercih” kavramları soru cevap kısmında irdelendi.
Kaos GL üyeleri “Ayrımcılık Karşıtı Dersler” kapsamında birçok üniversitede öğrencilerle bir araya geliyor. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığını önlemek ve önyargıları kırmak için “sıkça sorulan sorular” atölyelerini düzenliyor.Katılımcılara ders sonrasında Kaos GL yayını kitaplar ve broşür dağıtıldı. 
 
Bir Modernizasyon Projesi Olarak Sosyal Hizmet ve Feminist Eleştiri
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi KASAUM Kadın Çalışmaları Bölümünde Reyhan Atasu Topçuoğlu ve Gökçe Bayrakçeken Tüzel’in yürütücülüğünü yaptığı “Bir Modernizasyon Projesi Olarak Sosyal Hizmet ve Feminist Eleştirisi” dersine Kaos GL Derneği konuk olacak. Kaos GL’den Umut Güner, Heteronormativite ve sosyal hizmet üzerine bir sunum yaptı. Umut Güner sunumunda LGBT’ler söz konusu olduğunda sosyal hizmet’in kullandığı genel kavramların LGBT’lerin hayatlarına nasıl yansıdığına bakmak gerektiğinin altını çizdi. Sosyal hizmetin kullandığı müdahale, çevre, müracaatçı, soysa sorun, kişisel çalışma, koruma, güçlendirme, işlevsellik kazandırma gibi kavramın Türkiye’deki Kamunun genel ahlak ve Türk Aile Yapısı gibi kavramlarla harmanlandığında ortaya çıkan heteroseksit tutumlar üzerine sunumunu gerçekleştirdi.
Sosyal Hizmet mevzuatının aile ve çocukla hizmet, gibi derslerin olması ama kadın ve sosyal hizmet gibi bir dersin seçmeli ders olarak sunulmasının aslında sosyal hizmet eğitimin kadın bakışı açısını gözler önüne serdiğini söyledi.  
 
Gençlere Sağlık Eğitmen Eğitimine Kaos GL katıldı!
Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından gerçekleştirilen Gençlere Sağlık Eğitmen Eğitimine Kaos GL’den Aylime Aslı Demir katıldı. LGBT’lerle ilgili önyargılarıyla yüzleşmelerine yönelik bir atölye düzenlendi. 6 Aralık 2012’de gerçekleştirilen atölyede, temel sağlık konularındaki farkındalıklarını ve bilgilerini arttırılması hedeflendi.

Etiketler: insan hakları, eğitim
İstihdam