03/12/2014 | Yazar: Ömer Akpınar

Avrupa Adalet Divanı, cinsel yönelim temelli sığınma başvurularında hak ihlali yaratan uygulamalara başvurulmaması gerektiğine hükmetti. Kaos GL Avukatı Hayriye Kara, kararı ve Türkiye’deki durumu değerlendirdi.

Avrupa Adalet Divanı’ndan eşcinsel sığınmacılara koruma Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
Avrupa Adalet Divanı, cinsel yönelim temelli sığınma başvurularında hak ihlali yaratan uygulamalara başvurulmaması gerektiğine hükmetti. Kaos GL Avukatı Hayriye Kara, kararı ve Türkiye’deki durumu değerlendirdi.
 
Avrupa Adalet Divanı, dün verdiği kararla cinsel yönelim temelinde yapılan sığınma başvurularında sürecin insan onuruna, özel ve aile hayatına saygı haklarına uygun olması gerektiğini belirtti. Avrupa Birliği ülkeleri için bağlayıcı olan karar, kişinin cinsel yöneliminin değerlendirilebileceğini ifade ederken hak ihlali yaratan uygulamalara yasak getiriyor.
 
“Karar rehber niteliğinde”
 
Kaos GL Avukatı Hayriye Kara, kararın cinsel yönelim temelli sığınma başvurularının değerlendirilmesinde rehber niteliğinde olduğunu söylüyor:
 
“Anılan kararda başvuru sonucu yapılan değerlendirmenin AB hukuku ve Temek Haklar Şartı’nda belirtilen insan onuruna, özel ve aile hayatına saygı gibi haklara uygun olması gerektiği belirtilmiştir. Aynı şekilde bu kapsamda değerlendirme sırasında nelerin yapılamayacağı konusunda örnekler verilmiştir.”
 
Cinsel yönelimin “ispatı” için görüntü istemek artık yasak
 
Kara, başvuru değerlendirme sürecinde yasaklanan uygulamaları şöyle anlatıyor:
 
“Kararla birlikte başvurucunun değerlendirmesinin bireysel olarak yapılması gerektiği, ispat için herhangi bir video ya da fotoğraf istenemeyeceği, stereotiplere uymamasının ya da LGBT örgütleri hakkında bilgisinin olmamasının, cinsel yönelimini başvuru yaptığı ilk anda deklare etmemesinin olumsuz olarak değerlendirilemeyeceği belirlenmiştir.”
 
Kaos GL Avukatı, Türkiye’de birbirine paralel iki sürecin işlediğine dikkat çekiyor:
 
“Yapılan başvurular hem Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) hem de İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) tarafından değerlendirilmektedir. Aslında her ne kadar yeni kanunla birlikte GİGM sorumlu olsa da pratikte halen görüşmeler Yabancılar Şube tarafından gerçekleştirilmektedir.”
 
“LGBT sığınmacılar için uygun ve güvenli ortamın sağlanması şart”
 
BMMYK’nın LGBT dosyalarının incelenmesine dair kılavuz ilkeleri olduğunu ifade eden Kara, GİGM ve Yabancılar Şube’de ise durumun böyle olmadığını söylüyor.
 
Peki, Türkiye’deki LGBT sığınmacı ve mülteciler görüşmeler sırasında hangi ihlallerle karşılaşıyor?
 
“LGBT sığınmacı ve mülteciler, yaptığımız görüşmelerde özellikle Yabancılar Şube’de özel hayatı ihlal eden sorularla karşılaştıklarını ve aşağılamalara maruz kalabildiklerini belirtmişlerdir. Mevcut toplumsal yapı düşünüldüğünde kişinin cinsel yönelim ya da cinsiyet kimliği hakkında konuşabilmesi için uygun ve güvenli ortamın sağlanması gerekiyor.” 

Etiketler: insan hakları, mülteci
Nefret