16/01/2015 | Yazar: Murat Köylü

Kaos GL, Avrupa Birliği’nin LGBTİ Hakları Kılavuzu’nu Türkçe’ye çevirdi.

Avrupa Birliği LGBTİ Hakları Kılavuzu Türkçe’de Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL, Avrupa Birliği’nin LGBTİ Hakları Kılavuzu’nu Türkçe’ye çevirdi.

 

Kaos GL Derneği, Avrupa Birliği’nin 24 Haziran 2013’te kabul ettiği “Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks (LGBTİ) Kişilerin Tüm İnsan Haklarını Kullanmalarının Desteklenmesine ve Korunmasına Dair Kılavuz”u Türkçe’ye çevirdi.

 

Bugün dünyada LGBTİ haklarına ilişkin en gelişmiş siyasi metinlerden biri olma özelliğini taşıyan Kılavuz, AB’nin dış ilişkiler faaliyetleri dahilinde, AB kurumlarının ve üye devletlerin finansal araçlarını da içeren mevcut farklı araçlar yoluyla, bu hakların kullanılması çabalarını çerçevelendiriyor.

 

Kılavuz’un sonunda, ülkelerdeki LGBTİ haklarının durumunu analiz etmeye yarayan bir kontrol listesi de yer alıyor:

 

“Kılavuz, AB kurumları ve AB Üye Devletleri görevlilerine, dış ilişkiler faaliyetleri dâhilinde, LGBTİ kişilerin insan haklarını geliştirmek ve korumak üzere, üçüncü ülkeler ile uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla irtibatlarında, vaka bazında kullanabilecekleri bir rehber sunmayı amaçlamaktadır. Kılavuz AB’nin önceden önlemler alarak LGBTİ kişilerin insan haklarını desteklemesine olanak sağlamayı, LGBTİ bireylerin karşılaşabilecekleri her türlü yapısal ayrımcılığı daha iyi anlamayı ve ortadan kaldırmayı ve LGBTİ kişilere yönelik insan hakları ihlallerine tepki göstermeyi amaçlamaktadır.”  

 

Kılavuz kapsamında Avrupa Birliği’nin;

 

“LGBTİ kişilerin hakları mevcut uluslararası insan hakları hukuku tarafından korunsa da, LGBTİ kişilerin insan haklarını tam olarak kullanabilmelerini sağlamak için belirli eylemlere sıkça ihtiyaç duyulmaktadır.”

 

“LGBTİ kişiler diğer tüm kişilerle aynı haklara sahiptir; kendileri için yeni insan hakları oluşturulmadığı gibi hiçbir haktan da mahrum bırakılmamalıdırlar.”

 

“AB insan haklarının evrenselliği ilkesine bağlıdır ve kültürel, geleneksel ya da dini değerlerin LGBTİ kişilere karşı ayrımcılık da dâhil olmak üzere hiçbir ayrımcılık türünü gerekçelendirmek için kullanılamaz.” şeklindeki yaklaşımı yeniden teyit ediliyor.

Türkçe Kılavuz’a erişmek için lütfen tıklayınız.

Orijinal metne http://eeas.europa.eu/human_rights/lgbt/index_en.htm adresinden erişebilirsiniz. 

*Resmi olmayan bu çeviri, Avrupa Birliği Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA)  tarafından desteklenen "LGBT Hakları için Farkındalık Projesi" kapsamında çevrilmiştir.


Etiketler: insan hakları
Nefret