21/08/2018 | Yazar: Kaos GL

“Avrupa Parlamentosu Çalışmalarında Toplumsal Cinsiyetin Anaakımlaştırılması Raporu” toplumsal cinsiyet içinde LGBTİ+’ları özel olarak ele alıyor.

Avrupa Parlamentosu çalışmalarında LGBTİ+’lar nerede? Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

“Avrupa Parlamentosu Çalışmalarında Toplumsal Cinsiyetin Anaakımlaştırılması Raporu” toplumsal cinsiyet içinde LGBTİ+’ları özel olarak ele alıyor.

Avrupa Parlamentosu, toplumsal cinsiyet eşitliğine dair politikalar üretirken LGBTİ+’ları bu sürece nasıl dâhil ediyor? Toplumsal cinsiyete dair konular her alanda ele alınıyor mu ve LGBTİ+’lar bu çalışmaların neresinde.

Avrupa Parlamentosu’nun bu sorulara yanıt verdiği ve konuya ilişkin ileriye dönük tavsiyelerde bulunduğu “Avrupa Parlamentosu Çalışmalarında Toplumsal Cinsiyetin Anaakımlaştırılması Raporu”nda LGBTİ+’ların özel olarak ele alındığı belirtiliyor.

Rapor, “Toplumsal cinsiyetin anaakımlaştırılması, LGBTİQ kişilerin ve tüm cinsiyet kimliklerinden bireylerin hakları, bakış açıları ve refahını kapsamalıdır” diyor.

Haklarda duraklama dönemi

Bulgularını Avrupa Birliği’nin daha geniş kapsamlı kalkınma gündemine dayandıran rapor, “cinsiyet eşitliğinin elde edilmesinin insan haklarının korunması, demokrasinin işlemesi, hukukun üstünlüğüne uyulması, ekonomik büyüme, toplumsal içermecilik ve sürdürülebilirlik için esas olduğunu” tekrar ediyor.

Rapor, son yıllarda yavaşlayan gelişmeleri şöyle aktarıyor: “Avrupa Birliği’nde cinsiyet eşitliğinin sağlanmasındaki ilerleme duraksamaya uğramıştır ve bu hızla devam ederse bir süre daha elde edilemeyecektir.”

Cinsiyet bakış açısının entegrasyonu

Raporda, toplumsal cinsiyetin anaakımlaştırılması, “kadın ve erkek arasında eşitliğin sağlanması amacıyla Avrupa Birliği politikalarının her boyutuna – politikaların, yasal tedbirlerin ve harcama programlarının hazırlanması, tasarlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine – cinsiyet bakış açısının entegrasyonu” olarak tanımlanıyor.

LGBTİ’ler için bir kurum

Çalışmada, her komite için bir ‘toplumsal cinsiyetin anaakımlaştırılması odak noktası’ atanması ve bu konuda yapılan yasal değişikliklerin katkısı dâhil atılan bazı somut adımlar da inceleniyor. Bu odak noktaları komite sekreterleri tarafından da desteklenen bir toplumsal cinsiyetin anaakımlaştırılması çerçevesini oluşturuyor. LGBTİ+ haklarının toplumsal cinsiyetin anaakımlaştırılması gündemine alınması, LGBTİ+ konularının parlamentonun iş ve işleyişine entegre hale getirilmesi ve tüm çalışanları ve yapıları ile LGBTİ’lerin ihtiyaçlarına yanıt verebilen bir kurumun inşa edilmesi anlamına gelir. Bir kurumunun varlığı ise parlamento düzeyindeki eylemin hızı ve kapsamı üzerinde paha biçilmez bir etki yaratır, çünkü LGBTİ topluluğunun ihtiyaçlarının doğru biçimde ele alınması için tüm parlamento komiteleri ve grupları üstlerine düşeni yapmak durumunda.

*Buradaki bilgiler “İnsan Haklarının Geliştirilmesi ve LGBTİ Kişilerin İçerilmesi: Parlamenterler için bir El Kitabı”ndan derlendi. İlgili yayına buradan ulaşabilirsiniz.


Etiketler: yaşam, siyaset
İstihdam