22/04/2013 | Yazar: Murat Köylü

Türkiye Hükümeti Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış aracılıyla yaptığı açıklamada, Kürt Sorunu’nda çözüm sürecine dair AP tasarısındaki desteğe teşekkür ederken, LGBT’lere dair insan hakları ve demokratikleşme meselesini dikkate almadı

Türkiye Hükümeti Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış aracılıyla yaptığı açıklamada, Kürt Sorunu’nda çözüm sürecine dair AP tasarısındaki desteğe teşekkür ederken, LGBT’lere dair insan hakları ve demokratikleşme meselesini dikkate almadı
 
Avrupa Parlamentosu (AP) 2013 yılı Türkiye İlerleme Raporu’na dair “AP Karar Tasarısı”nı 18 Nisan’da benimsedi. Tasarı, Türkiye’yi, kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi standartlarına ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarına uymamakla eleştiriyor.
 
Hollandalı Hıristiyan Demokrat parlamenter Ria Oomen-Ruijten tarafından rapor formatında hazırlanan tasarı, Türk Hükümeti’ni, LGBT’lere yönelik ayrımcılık ve şiddet ile etkin mücadeleye çağırıyor; Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu Yasası taslağından “cinsel kimlik” korumasının çıkartılmasını eleştiriyor. Metin, özellikle transların maruz kaldığı tacizlere dikkat çekiyor.
Tasarının benimsenmesinin ardından Türkiye Hükümeti Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış aracılıyla açıklama yaptı. Açıklamada, Kürt Sorunu’nda çözüm sürecine dair AP tasarısındaki desteğe teşekkür edilirken, LGBT’lere dair insan hakları ve demokratikleşme meselesinin dikkate alınmadığı görüldü. Türkiye Hükümeti’nin yanıtı, Kıbrıs Sorunu, Suriye, AB’ye vize muafiyeti, yeni kurulan insan hakları yapıları gibi siyasi ve idari konulara odaklandı.
 
ABD İnsan Hakları Raporu: Türkiye’de savunmasız kimlikler korunmuyor
ABD de Türkiye Hükümeti’nin “savunmasız” bırakılan kimlikleri gerektiği biçimde korumadığını belirtiyor. Geçen hafta yayımlanan ABD Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Raporu, bu kimlikleri “LGBT’ler, çocuklar, kadınlar” şeklinde tanımlıyor ve yeni anayasa sürecinin yaratabileceği fırsatlara işaret ediyor. Diğer vurgulanan konular arasında adalete erişim ve adil yargılanmadaki ihlaller ile ifade özgürlüğünün önündeki engeller yer alıyor.

 


Etiketler: insan hakları
Nefret