23/11/2021 | Yazar: Murat Köylü

Kaos GL’nin çevirdiği “Algılar” araştırmasına göre, LGBTİ+ gençler evsizlik sorunuyla diğer gençlere göre çok daha fazla karşı karşıya. Devletler ise bu soruna gözlerini kapatıyor!

Avrupa ve Orta Asya’da LGBTİ+ gençler evsizlik kıskacında! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Türkiye’de artan kira fiyatları özellikle gençliğin eğitim ve barınma ihtiyaçları bağlamında tartışıladursun uluslararası alanda yapılan birçok araştırma LGBTİ+ gençler arasında evsizliğin genç toplumunun diğer kısmına göre anlamlı derecede yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Kaos GL Derneği’nin de üyesi olduğu ILGA Avrupa’nın[1] CCSM Avrupa ve Orta Asya’da yaptığı güncel bir araştırma bu gerçeği somut bulgularla gündeme taşıyor.

Araştırma, Avrupa ve Orta Asya’da LGBTİ gençlerin evsizliği üzerine çalışan örgütlerin deneyimlerini analiz ediyor. Ağustos – Eylül 2020 tarihleri arasında süren çalışmaya 32 ülkeden 71 kurum katılmış.

Kaos GL, bu araştırmanın “Algılar” adıyla çıkan raporunu Türkçe’ye çevirdi ve okuyucuların ilgisini bekliyor.

Politika, mevzuat ve kaynak yok!

Katılımcı örgütlere göre LGBTİ gençlerin evsizlik sebepleri arasında aile tarafından reddedilme, psikolojik problemler yaşama, göçmen/mülteci statüsü konumunda olma ve yoksulluk öne çıkıyor.

LGBTİ gençlerin evsizliğiyle mücadelede hükümetlerin politika ve mevzuat desteği ve ayrılan kaynaklar yetersiz.

Ankete katılan örgütlerin yaklaşık dörtte üçü (%72), faaliyet gösterdikleri ülkede/bölgede LGBTİ gençlerin evsizlik sorunu ile özel olarak mücadele eden herhangi bir ulusal politikanın var olmadığını belirtmiş.

Katılımcılardan yarısından fazlası (%56), Covid-19 salgınının, LGBTİ gençlerin evsizliğini ve bu alanda yapılan çalışmaları etkilediğini ifade etmiş. Bu kuruluşlardan %37,5'i, iş fırsatları ve gelirin azaldığını; %35’i ise eve kapanma nedeniyle LGBTİ gençlerin, kimliklerini kabullenmeyen aile üyeleriyle yaşamak zorunda kaldığını ve bu durumun onların sorunlarını şiddetlendirdiğini ifade etmiş.

Gençlerin birçoğu Covid-19 pandemisi sırasında işlerini kaybetmiş.

Evsiz LGBTİ gençler, hükümetin Covid-19 ile mücadele politikalarına dâhil edilmedi

Araştırma raporunda katılımcıların kendi kurumsal deneyimlerine dönük çeşitli ifadelerine de yer veriliyor. Bunlardan bazılarını KaosGL.org okurları için derledik.

“Yaşadığımız en büyük güçlük, (ülkemizdeki) siyasi durum ve toplumda artan homofobi ve transfobi. Siyasi durumla bağlantılı olarak, hükümetin izleyeceği tutumun Polonya’daki trans kişilerin durumunu daha da kötüleştirebileceğinden endişe duyuyoruz. Yaşadığımız sorunları çözmemiz, yalnızca hükümetin yasal, mali ve altyapı desteği ile mümkün olabilir."

“Covid-19 salgını, LGBTİ gençlerin evsizliğini etkiledi, çünkü topluluk temelli kuruluşların tavsiyelerine rağmen, evsiz LGBTİ gençler, hükümetin Covid-19 ile mücadele politikalarına dâhil edilmedi.”

“İsveç'te genel olarak LGBTIQ, ırk veya diğer alanlar gibi farklı kimlik kategorilerine ayrıştırılmış istatistiksel veri bulmak çok zor. Bu durum işimizi ve yeni bir işe başlamamızı zorlaştırıyor.”

“Devlete evsiz LGBTİ gençlerin ne kadar önemli bir çoğunluk olduğunu ve bu probleme ulusal bir çözüm getirmek ihtiyacı içerisinde olduğumuzu anlatmakta zorlanıyoruz. Bu sorunlara karşı önlemler almanın yanı sıra sorunları çözmek için kaynağa ihtiyaç duyuluyor.”

“LGBTQI kişilere ve ailelerine özellikle reddedilerek evden kovulma ve evsizliğin önlenmesi için danışmanlık veriyoruz. Çocuklarının kimliğini kabul eden ebeveynler arttıkça ailesi ile yaşamaya devam edip farklı eğitim olanaklarına ulaşabilen LGBTQI gençlerin sayısı da arttı.”

Raporun Türkçe çevirisine erişebilmek için lütfen tıklayınız.

* Bu yayın, Avrupa Birliği'nin mali desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla KAOS GL’ye aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

lgbti-esitligi-icin-kat-edilecek-cok-mesafe-var-yayini-turkcede-1


Etiketler: insan hakları, yaşam, barınma, dünyadan
nefret