08/11/2017 | Yazar: Umut Güner

Beş şehirden avukatlar LGBTİ’lerin adalete erişimi ve insan hakları için Kaos GL ev sahipliğinde bir araya geldi.

Avukatlar LGBTİ hakları için bir araya geldi Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Beş şehirden avukatlar LGBTİ’lerin adalete erişimi ve insan hakları için Kaos GL ev sahipliğinde bir araya geldi.

Kaos GL kendi hukuksal kapasitesini güçlendirmek amacıyla farklı şehirlerden avukatlarla dava gözlem etkinliği düzenledi. Derneğin, 2017-2020 eylem planı kapsamında 4-5 Kasım 2017 tarihlerinde yapılan kapasite geliştirme ve güçlendirme etkinliğinde İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır ve Mersin barosundan avukatlar alanda yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini paylaştı.

LGBTİ’lerin adalete erişiminin önündeki engeller

Avukat Hayriye Kara, “Türkiye’de LGBTİ’lerin Hukuka Erişimi” oturumunda, LGBTİ’lerin taraf olduğu mevcut davaları aktardı.

Kaos GL Derneği avukatı Hayriye Kara, toplantıya ilişkin KaosGL.org’a şöyle konuştu:

“Bu toplantı Kaos GL’nin 2010’dan bu yana avukatlara yönelik ‘LGBTİ Hakları İnsan Haklarıdır’ temelinde gerçekleştirdiği eğitimler ve seminerler doğrultusunda gelişen Avukat Ağları üzerinden iletişim kurduğumuz LGBTİ hakları alanında çalışan avukatlarla bir araya gelme ve içinde bulunduğumuz süreçte hukuk alanında ihtiyaçlarını belirleme ve birlikte nasıl hareket edebiliriz sorusuna yanıt verme ihtiyacından doğmuştur.

“Kaos GL olarak, LGBTİ’lerin adalete erişiminin önündeki engeller, LGBTİ’lere yönelik ihlallerin nasıl cezasızlığa dönüştüğü ve bunun LGBTİ’lere ve LGBTİ harekete yansımalarını; adalete erişim, cezasızlık ve insan hakları ihlalleri alanında ‘Birlikte neler yapabiliriz’ ve ‘Neye ihtiyacımız var’ tartışmasını hep birlikte yürütmek istiyoruz.”

Dava gözlem neden önemli?

Etkinliğin ilk gününde Av. Kerem Dikmen de dava gözlem üzerine sunum yaptı. Dava gözlemin sivil toplum ve mağdur açısından neden önemli olduğunu aktardı. Mağdurlar, potansiyel mağdurlar açısından, soruşturma ve kovuşturma mercileri açısından, sanık açısından, sivil toplum açısından ve avukatlar açısından dava izlemenin temel etki alanlarını aktardı.

Av. Kerem Dikmen’in hazırladığı Kaos GL Dava Gözlem Kılavuzu’na ulaşmak için tıklayın.

Hukuk Çalışma Grubu 2018’e hazır

İkinci gün ise, Dicle Çakmak’ın moderasyonu ile avukatlar ve Kaos GL İnsan Hakları İzleme Ekibi hukuk alanında birlikte neler yapılabileceğini tartıştı. 2010 yılından bu yana avukatlara yönelik insan hakları eğitimi gerçekleştirilen Kaos GL avukat ağını genişletmek ve daha fazla avukatın LGBTİ alanında uzmanlaşması için yapılması gerekenler üzerine avukatlardan önerileri aldılar.

İki günlük kapasite geliştirme etkinliğine katılan, 2018 yılı eylem planını hazırlayan avukatlar Kaos GL Hukuk Çalışma Grubu olarak çalışmalarına devam edecek.


Etiketler: insan hakları
nefret