03/12/2008 | Yazar: Barış Sulu

Aynaya bak Allah'ı göreceksin* Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Lut peygamber, İbrahim peygamberin kardeşi Hârân’ın oğludur. İbrahim peygamber ve ona inananlarla birlikte Nemrut’un memleketinden göçüp Şam’a geldikten sonra Lut gölü yakınındaki Sedûm şehri halkına peygamber olarak gönderildi. Lut peygamberin bütün semavi dinlerde ‘İbrahim’in dinini’ tebliğ ettiği söylenir. Kavminin helakinden sonra Hicaz’a gidip seksen yaşında orada vefat etti.

KAOS GL - 03/12/2008

Ümit Ilgın Yiğit – İstanbul

İslam dini; Kuran’ı Allah’ın sözü ve yasası kabul eder. İslam hukuku ve şeriatın da temelini Kuran-ı Kerim oluşturuyor. Asıl konuya girmeden haram – günah ve mekruh kelimeleri hakkında kısa bir bilgi vermeliyim.

Haram; Dinde yasaklığı kesin delillerle belli olan şeylerdir.

Yasak olanı yapmaya ‘Günah’ denir.1 İçki içmek, domuz eti, leş yemek, namaz kılmamak, oruç tutmamak; Allah’la kul arasındaki günahlardır. Büyü yapmak, birisini öldürmek, dedikodu, yalan yere şahitlik ve yemin etmek, hırsızlık; kulların kendi aralarındaki günahlardır.2 Yasak olduğu Kuran’da kesin olmayan, daha çok peygamberin ölümünden sonra ona arkadaşlık etmiş evliyaların bildirdiği [[örneklediği]] yasaklara Mekruh denir.3

Kuran, haram – günah ve mekruh olanlar hakkında kesin bir dille; ‘Haramdır, Günahtır’ demediği için, İslam hukuku içtihatlarla hareket eder. İçtihatlar, evliyalar, âlimler, şeyhler ve mollalar tarafından belirlenen kanun sayılan emirler ve yasaklardır.4

Şimdi asıl konumuza giriş yapabiliriz sanırım. Lut peygamber İbrahim peygamberin kardeşi Hârân’ın oğludur. İbrahim peygamber ve ona inanlarla birlikte Nemrut’un memleketinden göçüp Şam’a geldikten sonra Lut gölü yakınındaki Sedûm şehri halkına peygamber olarak gönderildi. Lut peygamberin bütün semavi dinlerde ‘İbrahim’in dinini’ tebliğ ettiği söylenir. Kavminin helakinden sonra Hicaz’a gidip seksen yaşında orada vefat etti.5

Lut kavminin helaki üzerine Kuran’da direk ya da dolaylı yoldan şu ayetler yer alır;

A’râf suresi 80.81.82.83.84. ayetleri:

‘Lut’u da peygamber olarak gönderdik. Milletine, ‘Sizden önce dünyada kimsenin yapmadığı kötülüğü mü yapacaksınız? Çünkü siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşmaktasınız. Doğrusu hayâsızlıkta çok aşırı giden milletsiniz’ demişti. Kavminin cevabı sadece ‘Onları (?) yapanları şehirden çıkarın’, güya onlar temiz kalmaya çalışan insanlarmış demek oldu. Lut’u ve en yakınlarını kurtardık. Yalnız karısı kurtulamadı ve geride kalanlar da helak oldu. Onlara yağmur gibi taş yağdırdık. Bak da gör suçluların durumunu.’

Kamer suresi 32.33.34.35.36.37.38. ayetleri:

‘Lut kavmi de uyarıcı peygamberini yalanladı. Biz de üzerlerine taş yağdıran bir fırtına gönderdik. Ancak Lut ailesini bir seher vakti kurtardık. Bu, Lut’a katımızdan bir nimetti. Şükredeni böyle nimetlendiririz. Lut’a ant olsun ki, azabımızla onları uyarmıştık. Fakat şüphelenerek o uyarıları dinlemediler ve Lut’un konukları olan meleklere tecavüz etmeye kalkıştılar. Bizde onların gözlerini silme kör ederek ‘Şimdi tadın azabımı ve uyarılarımı tadın’ dedik. Bir sabah önü alınmaz bir azap başlarına geldi. ‘Azabımın ve uyarılarımın sonucunu tadın’ dedik.

Enbiya suresi 74. ayet: Lut’u kötülük işlenen Sedûm kasabasından kurtardık. Oranın halkı yoldan çıkmış kötü bir milletti. Hûd suresi 81. ayet: ‘Ey Lut! Emin ol biz senin Rabbinin elçileriyiz, onlar sana kesinlikle dokunamaz.’ Benzeri sözler Hicr ve Ankebût surelerinde de geçiyor. Görüldüğü gibi kesin bir haram ya da günahtan bahsedilmiyor. İşte burada devreye peygamberin söylediği rivayet edilen sözlerle kurulan içtihatlar devreye giriyor;

‘Lut kavminin yaptığı çirkin işi görürseniz faili (yapanı) de, mefulü (yapılanı) de öldürünüz.’ Bu emri bize Hadis-i şerif (peygamberin söylediği/Kuran'da yazmayan) olarak Ahmed bin Hanbel veriyor.

‘Benden sonra ümmetimin hakkında en çok korktuğum şey, Lut kavminin yaptığını yapmalarıdır.’ Tirmiz-iİbn-i Mâce

Bu nefret dolu cümleler (içtihatlar) o kadar çok ki yazmakla bitmiyor, örneğin kendini yakın zamanların mollası gören kişiler bile bu konuda tembihlerde bulunabiliyor; ‘Kadınlar kendilerini bu rezillikten kurtarmak için şu hususlara dikkat etmelidir: Çıplak veya elbiseli aynı yatakta bir kadınla beraber yatmamalıdır. Ahlakına güvenmediği kadından, erkekten sakınır gibi sakınmalı ve o kadınla görüşmemelidir.(Büyük Kadın İlmihali, Rauf pehlivan)

Lut kavminin helaki üzerine, nerede doğduğu, ne zaman doğduğu bilinmeyen ama bize bolca bilgi veren! Râmûz-ül-ehâdîs Peygamberin şöyle dediğini söylüyor; ‘On şey vardır ki, Lut kavmi onları yapmış ve o yüzden helak edilmiştir. Ümmetimse onlara birde kendi katar. Bunlar; Livata, fındık gibi taşları sapanla atmak, güvercinle oynamak, def çalmak, içki içmek, sakal kesmek, bıyık uzatmak, ıslık çalmak, el çırpmak, ipek gömlek giymek, bir tanede ümmetim ilave eder ki; o da kadın kadına münasebette bulunmaktır.’

Sanırım yetişkin aklı başında her insan; eşcinselliğin İslam dininde haram ve günah olmadığını, sözgelimi hadisçilerin, mollaların, şeyhlerin içtihatlarıyla en büyük günah haline getirildiğini anlamıştır. Din insanın hükmünden kurtuldukça anlaşılır hale gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü bu konuda bile sonuca varmak imkânsız gibi. Aslında başlık her şeyi açıklıyor!

*Mesnevi. 183: ‘Kimde yakın aynası varsa kendini görmüş olsa bile gerçekte Allah’ı görmüş olur.’

1: Dini Terimler Sözlüğü. Türkiye Gazetesi yay. 1.Cilt. Say:164

2–3–4: Rehber Ansiklopedisi. Türkiye Gazetesi yay. 6.Cilt. Say:330

5: Söyleyen; İbn-ül-Esîr, Nişancızâde

Ayet mealleri Diyanet ve Elmalı Hamdi neşrinden alınmıştır.

[[umitilgin@gmail.com]]
Etiketler:
Nefret