01/11/2018 | Yazar: Kaos GL

Ankara Üniversitesi’nde kapatılan Ayrımcılığa Karşı Dersler’in ardından sivil toplum işbirliği ile süren seminerler kitaba dönüştü.

Ayrımcılığın Yüzleri yayınlandı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Ankara Üniversitesi’nde kapatılan Ayrımcılığa Karşı Dersler’in ardından sivil toplum işbirliği ile süren seminerler kitaba dönüştü. 

İnsan Hakları Ortak Platformu’nun (İHOP) Mart ayından beri sürdürdüğü Ayrımcılığa Karşı Dersler’in kitabı çıktı.

“Ayrımcılığın Yüzleri” kitabının editörlüğünü Ülkü Doğanay yaptı. Kitapta yer alan yazılar Hatice Çoban Keneş, Özkan Agtaş, Pınar Ecevitoğlu, A. Celil Kaya, Yetvart Danzikyan, Foti Benlisoy, Cemile Gizem Dinçer, Merve Diltemiz Mol, Esra Güleç, Ayşen Uysal, Sevilay Çelenk, Pınar Yıldız, Melek Göregenli, İnan Özdemir Taştan, Can Irmak Özinanır tarafından hazırlandı.

Türkiye’de LGBTİ olmak

Kitapta Merve Diltemiz Mol’un “Türkiye’de LGBTİ Olmak” başlıklı yazısı da yer alıyor. Mol, LGBTİ+’ların kurumsal ve gündelik düzeyde karşılaştıkları ayrımcılıkların genel bir çerçevesini çiziyor. Ayrımcı pratiklere karşı verilen mücadelenin anahatlarını ortaya koyuyor. Yazının ilk kısmında, toplumsal cinsiyet, cinsiyetçilik, homofobi/transfobi kavramları tanımlanıyor. İkinci kısımda LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılığa zemin hazırlayan kurumsal ve gündelik pratikler üzerinde duruluyor. Son kısımda ise, bu ayrımcı pratiklerin üstesinden gelmek üzere sürdürülen mücadelenin temel bazı talepleri ve önemli dönüm noktalarına değiniliyor.

Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

Ayrımcılığa Karşı Dersler

Hrant Dink’in katledilmesinin ardından Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ndeki akademisyenler “Ayrımcılığa Karşı Dersler” vermeye başladı. Son olarak Prof. Dr. Ülkü Doğanay'ın verdiği “Ayrımcılığa Karşı Dersler” 2017 yılında okuldan ihraç edilen 25 barış akademisyenin ardından kapatıldı. Seminer, İnsan Hakları Ortak Platformu’nun projelendirmesi ile bu yıl devam etti.

Ayrımcılık ve Medya Konferansı

Ayrımcılığa Karşı Dersler, 26 Ekim’de Ankara Mülkiyeliler Birliği’nde yapılan “Ayrımcılık ve Medya Konferansı” ile sona erdi.

Konferansın ilk oturumunda Ankara Dayanışma Akademisi’nden Nur Betül Çelik’in kolaylaştırıcılığında Ankara Dayanışma Akademisi ve İnsan Hakları Okulu’ndan Sevilay Çelenk medyada ayrımcılığı, İnan Özdemir Taştan Soma’dan havaalanı işçilerine, medyanın sınıfla imtihanını ve Ülkü Doğanay yandaş basında insan hakları savunucularına yönelik nefret söylemini anlattı.

İkinci oturumda ise İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Sekreteri Osman İşçi kolaylaştırıcılığında Eşit Haklar için İzleme Derneği’nden Nejat Taştan Türkiye’de ayrımcılık algısını anlattı. Hrant Dink Vakfı’ndan Funda Tekin, medyada nefret söyleminin izlenmesi projelerini aktarırken, Kaos GL’den Yıldız Tar 60’lardan günümüze medyada LGBTİ temsillerini anlattı.

İlgili haber:

“Ayrımcılığın çok katmanlı oluşu ona karşı mücadeleyi de zorlaştırıyor”

 


Etiketler: insan hakları
Bayram