22/09/2020 | Yazar: Kaos GL

Sağlık hizmetlerinin her basamağında LGBTİ+’ların ihtiyaçları karşılanmalıdır. Vardal Caniş çizgisiyle.

Ayrımcılık korkusu olmadan sağlık hakkı! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

"Pandemide Eşitlik İstiyoruz" kampanyamızda bugün: "Ayrımcılık korkusu olmadan, sağlık hizmetlerinin her basamağında LGBTİ+’ların ihtiyaçları karşılanmalıdır" diyoruz.

“Herkesin, kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme, giyim, konut ve tıbbi bakım hakkı vardır. Herkes işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ve kendi iradesi dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda güvenlik hakkına sahiptir.”

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Madde 25 Sağlık hakkına erişimin ayrımcılık ile engellendiği koşullarda, Covid-19 gibi sağlığı çok yakından ilgilendiren bir konuda LGBTİ+’lar için yetersiz kamu sağlık sistemleri, damgalanma ve sağlık hizmetlerine erişimde ayrımcılık çok daha hayati etkilere yol açabiliyor. Sağlık hakkı amasız fakatsız hepimizin hakkıdır.

Ayrımcılık korkusu olmadan, sağlık hizmetlerinin her basamağında LGBTİ+’ların ihtiyaçları karşılanmalıdır.

 ayrimcilik-korkusu-olmadan-saglik-hakki-1Etiketler: insan hakları
İstihdam