02/01/2010 | Yazar: Kaos GL

Ulaş Karan "Avrupa Birliği Ülkelerinde Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Kurumları" adlı bir kitap yayınladı.

Ulaş Karan "Avrupa Birliği Ülkelerinde Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Kurumları" adlı bir kitap yayınladı. Kitapta uluslararası hukuk ve AB hukuku açısından ayrımcılık yasağı inceleniyor, 27 AB üyesi ülkede görev yapan ulusal insan hakları kurumlarının işleyişleri anlatılıyor.

İnsan hakları, insan ticareti, sosyal haklar, ayrımcılık yasağı, ceza hukukunda alternatif uyuşmazlık çözüm yolları gibi konularda çeşitli sivil toplum örgütleriyle çalışmalar yürüten avukat Ulaş Karan, "Avrupa Birliği Ülkelerinde Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Kurumları" adlı bir kitap yayınladı.

Kitapta öncelikle yasa önünde eşitlik, yasalarca eşit derecede korunma gibi ilkeleri içinde barındıran ayrımcılık yasağı ve bu konuyla ilgili temel kavramlar anlatılıyor. Bu çerçevede doğrudan ayrımcılık-dolaylı ayrımcılık, taciz, mağdurlaştırma, pozitif ayrımcılık gibi kavramların hukuksal tanımlarına yer veriliyor.

Eşitlik kurumları
Karan kitabın ilerleyen bölümlerinde uluslararası hukuk ve Avrupa Birliği hukuku açısından ayrımcılık yasağını inceliyor ve ayrımcılıkla mücadele mekanizmalarını ele alıyor. Bu bağlamda kitapta özellikle 'eşitlik kurumları' üzerinde duruluyor.
 
Eşitlik kurumları, insan haklarının etkili bir şekilde hayata geçirilmesi ve korunması için ulusal düzeyde oluşturulan insan hakları kurumları olarak tanımlanıyor. Bu kurumlar ortak standartlar çerçevesinde oluşturulsa da kurumların ülkelerin hukuk sistemleri ve gelenekleri doğrultusunda birbirlerinden farklı nitelikler taşıması kaçınılmaz bir şey.
 
Şu anda 27 AB üyesi ülkede farklı yetkilere sahip eşitlik kurumları var. Karan kitapta bu 27 ülkedeki ayrımcılık karşıtı mevzuat ve eşitlik kurumlarının işleyişlerini, o ülkedeki ayrımcılık mağdurlarıyla ilgili istatistiklere de yer vererek ele alıyor.
 
Türkiye'nin de bir eşitlik kurumuna ihtiyacı var
Türkiye için ayrımcılık yasağına dair düzenlemeler Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme ile kurulan İnsan Hakları Komitesi'nin uzun süredir gündemini oluşturuyor. 1999 yılında AB'ye aday ülke statüsü kazanan Türkiye'nin AB'ye üye olabilmek için ayrımcılık konusunda bir eşitlik kurumu kurması hukukî bir yükümlülük haline gelecek.
 
"Türkiye'de oluşturulacak eşitlik kurumu açısından diğer ülke deneyimlerinin yol gösterici nitelikte olacağını" ifade eden Karan'ın bu kitabı ayrımcılık yasağı ve eşitlik kurumları konularıyla ilgilenenler için iyi bir kaynak olabilir.
 
Ulaş Karan kimdir?
Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, yüksek lisans eğitimini İnsan Hakları Hukuku alanında İstanbul Bilgi Üniversitesinde tamamladı. Halen İstanbul Üniversitesi'nde kamu hukuku alanında doktora çalışmasını sürdürmektedir. 2005 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde çeşitli konularda araştırma yürütmekte ve eğitimlerde yer almaktadır.
 
Genel olarak insan hakları alanında, özel olarak ise insan ticareti, sosyal haklar, ayrımcılık yasağı, ceza hukukunda alternatif uyuşmazlık çözüm yolları gibi konularda, çeşitli sivil toplum kuruluşları ile gönüllü ve profesyonel çalışmalar yürütmektedir ve belirtilen alanlarda yayımlanmış makaleleri ve raporları bulunmaktadır.
 

Etiketler: insan hakları
Dijital