28/05/2018 | Yazar: Kaos GL

Hukukî zeminde hak temelli yaklaşım LGBTİ+ Temel Kavramlar Semineri’nde tartışıldı.

“Baroda verilen LGBTİ+ eğitimi, avukatın perspektifini genişletiyor” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Hukukî zeminde hak temelli yaklaşım LGBTİ+ Temel Kavramlar Semineri’nde tartışıldı.

Ankara’da stajyer avukatlara ve hukuk fakültesi öğrencilerine yönelik LGBTİ+ Temel Kavramlar Semineri düzenlendi. 18 Mayıs Cuma günü Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi ve Kaos GL Derneği ortaklığında düzenlenen seminere Dernek’ten Av. Hayriye Kara ve Av. Kerem Dikmen katıldı.

Seminerde LGBTİ+ temel kavramlar, ayrımcılığın hukuki nitelemesi ve hak ihlallerine karşı izlenecek hukuki süreçte temel yöntemler üzerine konuşuldu.

Sunumuna temel kavramları ve ikili cinsiyet rejimini anlatarak başlayan Hayriye Kara, bu tanımların hukuk ve yargıya yansımalarına dikkat çekti. Kara, mesleği icra ederken LGBTİ+ müvekkilerle kurulan ilişkide dikkat edilmesi gerekenleri şöyle aktardı:

“Size hukuki danışmanlık için başvuran birinin kim olduğunu hiçbir zaman bilemezsiniz. Bu yüzden, başvurucunun giyimine, görünüşüne ya da hareketlerine bakarak onun cinsel yönelimini ve cinsiyet kimliğini bilmek de mümkün olmaz. Danışmanlık verirken kişinin beyanı olmadan ‘kadın’ ya da ‘erkek’ saymamak bu sebeple önemli. Doğru bilgiyi alabilmek için güven ortamını sağlamak hukukî danışmanın elinde.”

Kara’dan sonra konuşan Kerem Dikmen ise baroda stajyerlere verilen eğitimlerin önemine dikkat çekti. Dikmen, eğitimlerin hem avukatlar hem de hakimlik ve savcılık mesleğine geçiş yapan kişilerin perspektifini genişlettiğini söyledi:

“Avukatlık stajı yapan kişilerden bir kısmı sınavları kazanarak hakim ve savcılık mesleğine geçiş yapabiliyor. Ve bu öyle istisnai bir örnek değil. Baroları meslek eğitimlerinde LGBTİ+ haklarına ilişkin eğitimlerine yer vermesi; hakim ve savcılık mesleğine geçiş yapan stajyer ve avukatların sahip oldukları perspektifi geçiş yaptıkları mesleklere taşımasına vesile oluyor.”

Seminerin ikinci bölümü olan soru – cevap kısmında, stajyer avukatlar ve hukuk fakültesi öğrencileri LGBTİ+ müvekkillerin dosyalarında karşılaşabilecekleri durumlarla ilgili sorularını paylaştılar. Hak temelli yaklaşımın önemine dikkat çeken tartışmada, ancak bu yaklaşımın ayrımcılığın önüne geçebileceği konuşuldu. 

*Bu etkinlik Avrupa Birliği'nin desteklediği "LGBTİ'lerin İnsan Hakları için Farkındalık ve Savunuculuk Projesi" kapsamında gerçekleşmiştir. Bu, etkinlik içeriğini Avrupa Birliği'nin resmi görüşünü yansıttığı anlamına gelmemektedir.


Etiketler: insan hakları
İstihdam