03/01/2020 | Yazar: Kaos GL

Birleşik Metal-İş’in tüzüğü değişti: “Dil, din, ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik, siyasi düşünce ve benzeri her türlü ayrımcılık uğruna mücadele etmeyi temel amaç olarak kabul eder.”

Birleşik Metal-İş artık cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine yönelik ayrımcılıkla da mücadele edecek! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı olarak metal iş kolunda faaliyet gösteren Birleşik Metal-İş Sendikası, 20. Genel Kurulu'nda güncellediği tüzüğüne “cinsel yönelim ve cinsel kimlik ayrımcılığı ile mücadele”yi ekledi.

Üyelerinin yüzde 94'ü erkek olan sendikada, Kadın Komisyonu'nun çabasıyla gerçekleşen değişiklik sonrası tüzüğün ilgili bölümleri şöyle:

·       Sendikanın Amacı” başlıklı 2'nci madde:(Sendika) Dil, din, ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik, siyasi düşünce ve benzeri her türlü ayrımcılık uğruna mücadele etmeyi temel amaç olarak kabul eder.

Tüzüğün 'Sendikanın Çalışma Yöntemi' başlıklı 3'üncü maddesine şu ifadeler eklendi:

·       Sendika amaçlarını gerçekleştirmek üzere; iş yerlerinde ve sendika içinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla gerekli her türlü önlemin alınması ve uygulanması için çalışır, iş yerlerinde cinsiyet temelli her türlü ayrımcılık ve şiddete karşı mücadele eder.

·       Cinsiyet temeli ayrımcılık, şiddetin önlenmesi için cinsel taciz ve şiddete karşı kadınları güçlendirecek, erkeklerde rol modellerini sorgulayarak farkındalık yaratacak eğitim, seminerler verir, toplantılar düzenler.

·       Sendika bu faaliyetlerini yürütürken; sorunlara çözüm üretebilmek adına komisyon ve komitelerle çalışmayı esas alır. Böylece, üyelerini oluşturan kadın işçilerin, engelli işçilerin, genç işçilerin, farklı cinsel kimlik ve yönelimdeki işçilerin komisyonlar aracılığı ile çalışmasını sağlar. Merkez ve şubeler düzeyinde Kadın İşçiler Komisyonu, Engelli İşçiler Komisyonu, Genç İşçiler Komisyonu ve benzeri komisyonlar oluşturur. Bu komisyonlar iş yerlerinde kadın komitesi, engelli komitesi ve genç işçi komitesi adını alır. Komisyon ve komiteler yönetmeliklerde belirtilen esaslara göre çalışırlar.

 


Etiketler: insan hakları, kadın, çalışma hayatı
bülten