14/03/2023 | Yazar: Kaos GL

Ankara Barosu LGBTİQ+ Hakları Merkezi ve Kadın Hakları Merkezi, ortak açıklama yayınlayarak Selin Ciğerci'nin yanında olduğunu, süreci yakından takip edeceğini duyurdu.

“Bitmeyen Nefret Pandemisi, bu toprakların kaderi değil!” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Ankara Barosu LGBTİQ+ Hakları Merkezi ve Kadın Hakları Merkezi, Selin Ciğerci’nin Konya’da açılışını yapmak üzere olduğu güzellik merkezinin uğradığı örgütlü nefretin ardından ortak açıklama yayınladı ve süreci yakından takip edeceğini duyurdu: 

“Konya'da kendine ait güzellik salonunun açılışında, bir grubun saldırısına uğrayan Selin Ciğerci'ye yönelik gerçekleştirilen linç girişimini endişeyle karşılarken; bu linç girişiminin sadece Selin Ciğerci'ye yöneltilmediğini, hedef gösterilen tüm toplumsal grupların hak ve özgürlüklerini tehdit ettiğini biliyoruz.

Üzülerek ifade ediyoruz ki, ülkemiz tarihi trans kadınlara yönelik böylesi linç girişimlerinin acı tecrübeleri, ders almayan yargı politikaları ve siyasi ideolojiler ile doludur. Aleni bir şekilde nefret, ayrımcılık, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarını işleyen failler hakkındaki soruşturmanın etkin ve hassasiyetle yürütülmesi gerekirken, kanunlarda açıkça nefret suçu ve söylemlerinin cezalandırılması da düzenlenmeli, nefret ve ayrımcılıkla mücadele kamu otoritelerinin birincil gündeminde olmalıdır.

Ülkemizde LGBTİQ+'ların sistematik bir şekilde hedef gösterilmesi her geçen gün şiddet eylemlerinin artmasına, ayrımcı muamele görmelerine, yaşam hakkı dahil en temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesine, her alanda ayrımcılığa maruz bırakılmalarına ve toplum tarafından önyargılı bir şekilde dışlanmalarına sebep oluyor. LGBTİQ+'lar her alanda ayrımcılığa maruz bırakılıyor ve toplum tarafından önyargılı bir şekilde dışlanıyor. Varlık mücadelesi veren trans kadınlar, güvenli alanlarını ve insan onuruna uygun yaşam standartlarını kendi imkanları ile oluşturmaya çalışıyor.

Bundan kısa bir süre önce, Anayasa değişikliği teklifinin gerekçesinde ‘sapkınlık’ ifadesi ile LGBTİQ+'ları toplum önünde hedef haline getirip, siyasi meşruluklarını insan onuruna alet edenler, toplumsal dayanışma yerine öfkeyi körüklemektedir. Yine aynı pratikle hareket eden, özne odaklı çalışan insan hakları örgütlerinin kapatılmasını savunan aklın, bugün 6284 sayılı Yasayı tartışmaya açarak temel haklara doğrudan müdahale ettiği aşikardır.

Trans kadınlar sokakta, iş yerinde, evde, her yerde, insan onuruna yakışır bir yaşam sürebilmelidir. Tüm ülkenin gündemi deprem bölgesinde insani yardıma muhtaç olan insanlara destek olmakken, bu linç girişimini kınıyoruz.

Ankara Barosu LGBTİQ+ Hakları Merkezi ve Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak hak ve özgürlükleri ihlal edilen her trans kadının yanında olduğumuz gibi Selin Ciğerci'nin de yanında olduğumuzu, süreci yakından takip edeceğimizi kamuoyuna bildiririz!”


Etiketler: insan hakları, kadın, nefret suçları
nefret