22/05/2008 | Yazar: Kaos GL

Hollandalı Avrupa Parlamentosu (AP) Parlamenteri Emi

Bozkurt Türkiye ilerleme raporunu Hollandalı Avrupa Parlamentosu (AP) Parlamenteri Emine Bozkurt AP’de tartışılan Türkiye ilerleme raporunu "kadınlaştırdı". Kadın haklarının insan hakları olduğunu vurgulayan Bozkurt: "Bütün bireylerin cinsiyet, ırk, etnik köken, din, engellilik, yaş veya cinsel yönelime bakmadan eşitliğini vurgulayan Avrupa Birliği Anlaşmasının 13. maddesi sürekli göz önünde tutulmalıdır’ dedi.

Emine Bozkurt’un Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları Komitesi raportörü olarak son Türkiye ilerleme raporu üzerine hazırlamış olduğu danışma raporunun büyük bir parçası ve kendi tadilatlarının çoğunluğu Avrupa Parlamentosu genel kuruldan geçti.

Bozkurt Türkiye geçen yıllar hızlı şekilde reformlar yapabildiğini gösterdiğini ama maalesef son seneler bu hızın artık kalktığını ve yerine özellikle kadın haklarına muhafazakâr şekilde yaklaşan bir politika geldiğini belirtti.

Kadın haklarının insan hakları olduğunu vurgulayan Bozkurt: "Bütün bireylerin cinsiyet, ırk, etnik köken, din, engellilik, yaş veya cinsel yönelime bakmadan eşitliğini vurgulayan Avrupa Birliği Anlaşmasının 13. maddesi sürekli göz önünde tutulmalıdır. Fakat aynı zamanda eşitlik konusuna sadece yasal açıdan bir yaklaşımın da yetersiz olduğuna inanıyorum. Şu an Türkiye’de yasalar kadın ve erkeklerin eşitliğinden bahsetmekteler ama toplulukta maalesef böyle bir gerçek yok. Devlet kadına sadece aileden bir üyesi olarak yaklaşmamalı ve kadına yönelik tedbirler kadınların bireysel hakları kuvvetlendirmeli. Ayrıca kadınların ne kadar çocuk isteyip veya istememelerine dair kendi seçeneklerini yapabilmeleri bu eşitliğin toplumsal açıdan gerçekleşmesine yardımcı olacağına inanıyorum."

İş Kanunu değişikliklerine de değinen Bozkurt kadınların ücret ve gelir karşılığı yapılan işlere katılımının yükselmesinin gerçekleştirilmesi bu reformların büyük bir hedefi olması gerektiğini söyledi. Bozkurt: "Türkiye’de alınan kararlar ve kanuni tedbirler birçok zaman tezat oluşturuyorlar. Bu reformlar çerçevesinde kadınların iş katılımını yükseltmek için çocuk bakımına büyük öncelik gösterilmesi oldukça gereklidir. Türkiye’de mevcut çocuk bakımı zaten yetersiz, bu kanun kadınlara bu konuda daha fazla zorunluluklar getirirse, iş katılımının yükseleceğine inanmıyorum."

Ayrıca ilerleme raporunda Türkiye’de kadın haklarının tam etkili bir şekilde korunması ve gerçekleştirilmesi için Türkiye Parlamentosu’nda hazırlanan Kadın Erkek Eşitlik Komisyonu’nun danışma kurulu olarak görevlendirilmekten çok yasal yetkilerle donatılması gerektiğini Bozkurt tarafından tekrar vurgulandı.


Etiketler: insan hakları
Dijital