06/04/2021 | Yazar: Kaos GL

“Çeşitli bahanelerle ve yalan iddialarla Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’nü resmen kapatan Melih Bulu yine aynı yöntemle bu sefer de CİTÖK’ü işlevsiz hâle getirdi.”

“BÜLGBTİ+’yı kapatan Melih Bulu, CİTÖK’ü işlevsiz hale getirdi” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Boğaziçi Üniversitesi’nin atanmış rektörü Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi Cinsel Tacizi Önleme Komisyonu’nun (CİTÖK) ofis koordinatörünü ücretsiz izne çıkardı.

CİTÖK’ün ofis koordinatörü Cemre Baytok, ofisin tek çalışanıydı. Komisyon, Bulu’nun bu kararının ardından CİTÖK ofisinin çalışmalarının fiilen durduğunu duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübü (BÜKAK) ise, cinsel taciz vakalarında yönlendirme ve danışmanlık yapma görevinin sekteye uğrayacağını belirterek, “CİTÖK’e yönelik bu işlevsizleştirme çabasını kabul etmiyoruz” dedi. Komisyonda yer alan idari personel, fakülte temsilcileri ve öğrenci temsilcilerinin çalışmalarına devam ettiğini vurgulayarak, sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

Hukuksuzca kapatılan Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü ise, çeşitli bahane ve yalan iddialarla kulüplerini resmen kapatan Melih Bulu’nun yine aynı yöntemle bu sefer CİTÖK’ü işlevsiz hale getirdiğini söyledi. BÜLGBTİ+ açıklamasına şöyle devam etti:

“Aşikârdır ki bu karar iktidarın tüm feminist itirazlara kulağını tıkayarak aldığı İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararından ve sindirmeci kayyum politikalarından azade düşünülemeyecek bir karardır. Ülke genelinde hükümet eliyle meşrulaştırılan eril şiddet yine aynı hükümetin bir uzantısı niteliğindeki kayyum Melih Bulu ile Boğaziçi Üniversitesi’ne de sirayet ettirilmeye çalışılmaktadır. Baskı ve korku politikalarının dehşetengiz biçimde hayatımıza müdahil edildiği şu günlerde eril şiddet ve ayrımcı devlet politikaları herkesi hedef almaktadır. CİTÖK’ü fiilen sonlandırmaya yönelik bu karar kayyum diktası altındaki kadınlar ve lgbti+lar başta olmak üzere tüm Boğaziçi mensuplarını güvensizliğe ve güvencesizliğe itmektedir. Talebimiz CİTÖK’ü işlevsiz kılmaya yönelik bu kararın ve İstanbul Sözleşmesi’nden geri çekilme kararının derhal geri çekilmesidir. Tekrar tekrar hatırlatıyoruz: Kazanımlarımızdan vazgeçmeyeceğiz!”

CİTÖK ofis koordinatörü Cemre Baytok da Çatlak Zemin’e verdiği röportajda süreci şöyle anlattı:

“Gelinen aşamada, komisyonun süreceğini, ofisin fiili olarak kapandığını düşünecek olursak, komisyon, bu konuda çalışmaların devam etmesini isteyen öğrencilerin desteği ile birlikte çalışacaktır diye düşünüyorum. Öncelikle öğrenciler için ofisin varlığının çok işlevsel olduğu açık. Tabi ki yılların emeği, deneyimi, artık oldukça yaygın şekilde benimsenen kurumlarda ve akademide toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ilkesi, ofisin kapanmasıyla birden ortadan kaybolmayacak. Fakat, koordinatör sadece başvuruları yönlendiren değil, aynı zamanda bilgilendirme ve eğitim çalışmaları da yapan bir pozisyonda. Ofisin olmaması bu açıdan da eksiklik oluşturacak. Örneğin, son üç yıldır, hazırlık öğrencileri oryantasyonda CİTÖK’ten üniversite yaşamı hakkında iki tanıtım dinliyor, ilerleyen aylarda da zorunlu ders alıyorlardı. Biz, birlikte çalıştığımız üniversite dışı kurumlarla, bilhassa genç neslin bilgiye erişimi önündeki eksiklikleri gidermeye, cinsel sağlık başta olmak üzere ihtiyaçları olan bilgilendirmeleri yapmaya ve sadece danışmak için de başvurabilecekleri bir mekanizma oturtmaya çalıştık. Bundan sonra da bu deneyimle, komisyonun ve Boğaziçi Üniversitesi’nin ofisi tekrar açacağına inanıyorum.”


Etiketler: insan hakları, kadın, eğitim
İstihdam