04/05/2006 | Yazar: Kaos GL

Kadın mühendisler internet üzerinden imza kampanyası başlattı. Kampanya özel sektör ve devlet kurumlarını cinsiyet ayrımcılığına dayalı tavırlarını değiştirmeye, İşkur’u ve kariyer.net, yenibir.com gibi internet sitelerini de iş ilanlarında cinsiyet eşitliğini gözeten bir tutum almaya çağırıyor.

Kadın mühendisler internet üzerinden imza kampanyası başlattı. Kampanya özel sektör ve devlet kurumlarını cinsiyet ayrımcılığına dayalı tavırlarını değiştirmeye, İşkur’u ve kariyer.net, yenibir.com gibi internet sitelerini de iş ilanlarında cinsiyet eşitliğini gözeten bir tutum almaya çağırıyor.

KAOS GL

Kadın mühendisler adlı bir grup, çalışma yaşamındaki cinsiyet ayrımcılığının önlenmesine yönelik bir imza kampanyası düzenliyor. http://kadin.muhendisler.googlepages.com/home adresinden ulaşabileceğiniz kampanyaya e-posta yoluyla da destek verebilirsiniz.
Bunun için kadin.muhendisler@gmail.com adresine isim, soyadı ve mesleğinizi göndermeniz yeterli.

Kadın mühendislerin yaptığı açıklama ise şöyle:

Kadınlar her alanda olduğu gibi iş yaşamında da cinsiyet ayrımcılığına tabii kalıyor. Cinsiyet ayrımcılığının sonuçlarından biri, çalışan kadınların aynı işi yaptıkları halde erkeklerden daha az kazanıyor olmaları. Bir diğeri ise evdeki cinsiyete dayalı iş bölümünün iş yaşamında da devam ederek "kadın işi" "erkek işi" ayrımını oluşturması. Bunun sonucunda saygınlığı, beceri gereksinimi ve ücreti yüksek işler "erkek işi" olarak tanımlanırken daha az beceri gerektiren, düşük ücret verilen işler de "kadın işi" olarak tanımlanıyor. Hatta bazı durumlarda bir işin "kadın işi" olarak tanımlanması bile işin gereksindiği gelişkin beceri kümesinin saygınlığının ve niteliğinin düşük belirlenmesine yol açabiliyor.

Uzmanlık, liderlik, takım çalışması ve iletişim becerileri erkekler kadar gelişkin olmasına rağmen, kadınlar dünyanın her yerinde yükselmek için erkeklerden çok daha fazla çalışmak zorunda kalıyorlar.

Üniversitelere giriş ve mezuniyette kadınlar erkeklerle eşit başarı göstererek aynı niteliklerle donanmalarına rağmen, iş arama sürecinde kadınlara eşit fırsatlar tanınmıyor. Hamilelik ve çocuk sahibi olmanın toplumun devamlılığındaki değeri yok sayılarak, çalışma yaşamında kadınların aleyhine kullanılıyor. Bazı meslekler için "erkek adaylara açık" yada "tercihen bay" ayrımcılığına tabii tutulmak, biz kadınların işsizlik oranının neden bu denli yüksek olduğunun açık bir kanıtı değil midir?

Uygulanan cinsiyet ayrımcı tutumlar nedeniyle özellikle mühendislik (teknik) alanlarında çalışan kadın sayısı çok az. Toplum tüm kurumları ile bu eşitsizliklerin giderilmesinde sorumluluk almalıdır.

Erkek olmayı zorunlu kılan veya erkeklere öncelik veren iş ilanları, Anayasa'nın 10. Maddesi, İş Kanunu'nun 5. ve Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi’nin 11. maddelerine, Avrupa Birliği Mevzuatına ve Uluslararası Çalışma Örgütü belgelerine aykırıdır.

Biz aşağıda imzası olan kadınlar ve kadın örgütleri çalışma yaşamındaki cinsiyet ayrımcılığını kınıyor, özel sektör ve devlet kurumlarını cinsiyet ayrımcılığına dayalı tavırlarını değiştirmeye, İşkur’u ve kariyer.net, yenibir.com gibi internet sitelerini de iş ilanlarında cinsiyet eşitliğini gözeten bir tutum almaya çağırıyoruz.Etiketler: kadın
İstihdam