29/03/2024 | Yazar: Kaos GL

Çankaya Kızları, Çankaya Belediye Başkan Adaylarına yönelik bir açık mektup yayınladı.

“Çankaya’da sadece cis-heteroseksüeller yaşamıyor! Biz de varız!” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Çankaya Kızları’nın hazırladığı açık mektupta Çankaya Belediye Başkan Adaylarına yönelik öneriler yer aldı.

Açık mektup şöyle duyuruldu:

11 Mart 2024 ve 20 Mart 2024’te yapılan Çankaya Kızları Forumları ile Çankaya’da yaşayan ve çalışan LGBTİ+’ların Ankara ve özelde Çankaya’ya ilişkin deneyimlerini tartışmaya açtık.

Bu çalışma, yerel seçimlerin arifesinde, ayrımcılık ve nefret söylemleri üretmeyi bir yana bırakmayan; ancak hepimizin eşit olduğunu göz ardı eden, bunu unutan; oy kaybetme korkusuyla bizimle bir araya gelmekten çekinen ya da zaten kazanacağını düşünerek buna tenezzül etmeyen, bizi, Çankaya’yı ve Ankara'yı yönetmeye talip olan siyasetçilere, seçim öncesi "biz buradayız" demek amacıyla yayımlanmaktadır.”

LGBTİ+’lar Çankaya’da barınamıyor!”

Yayınlanan açık mektupta, LGBTİ+’ların adalete erişim, sağlık hizmetlerine erişim, yerel yönetimlere katılım, yerel yönetimlerin hizmetlerinden faydalanma konusunda sorun yaşadığı belirtildi.

Çankaya’da yaşayan LGBTİ+’ların barınma sorunu da raporda yer aldı:

“Çankaya’da başlayan kentsel dönüşüm, ekonomik kriz ve sonrasında yaşanan konut krizi ile beraber gelen astronomik kira artışları, bunun yanı sıra ev sahipleri ve emlakçıların fobik tutumları Çankaya’da LGBTİ+’ların barınma sorunlarını beraberinde getiriyor. LGBTİ+lar Çankaya’da barınamıyor!”

Açık mektupta; belediyenin sosyal yardımlarının, barınma desteklerinin ve diğer sosyal hizmet uygulamalarının LGBTİ+’lar tarafından bilinmediğine dikkat çekildi. Söz konusu hizmetlerin herkesçe bilinir ve erişilebilir olması gerektiği vurgulandı.

Belediye başkanı, belediye yönetimi LGBTİ+ örgütleriyle yaptığı çalışmaları görünür kılmalı!”

Açık mektubun “Yönetime Katılım” başlıklı bölümünde şu öneriler yer aldı:

 • Belediyenin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularında çalışan sivil toplum kuruluşları ile ilgili konularda sürekli diyalog içinde olması, bunun için bir birim ya da personel görevlendirilmesi ve bunun açıkça duyurulması gerekmektedir.
 • Belediye Meclisi, Meclis Çalışma Komisyonu ve Kent Konseyi toplantılarına LGBTİ+ kişilerin ve LGBTİ+ örgütlerinin katılımları teşvik edilmelidir.
 • Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularında çalışan sivil toplum kuruluşlarının; Belediye’nin ilgili birimleri, merkezleri, Kent Konseyi veya benzeri yerel yapıları ile ortak proje yürütmesi veya etkinlik gerçekleştirmesi Belediye tarafından desteklenmelidir.
 • Belediye, LGBTİ+ örgütleri ile seçildiği siyasi partinin genel merkezi ve diğer merkezi ve yerel yönetimler ile diyalog kurulması konusunda kolaylaştırıcılık sağlamalıdır.

“Meslek edindirme kursları LGBTİ+’ların katılımını teşvik edecek yapıda düzenlenmeli”

Açık mektubun “İnsan Haklarını Destekleme” başlıklı bölümünde ise şu öneriler yer aldı:

 • LGBTİ+ sivil toplum örgütlerinin belediyenin fiziksel olanaklarını kullanabileceklerine dair taahhüt verilmelidir.
 • Belediye birimlerine dair iş ilanlarında, işe alım ve terfi süreçlerinde LGBTİ+ çalışanlara herkesle eşit fırsat tanınması için politika geliştirilmeli ve bu açıkça beyan edilmelidir. Belediyenin personel istihdamında LGBTİ+ kotası getirilmelidir. Sendikalar ve işverenler ile iş birliği yapılmalıdır. Meslek edindirme kursları LGBTİ+’ların katılımını teşvik edecek yapıda düzenlenmelidir.
 • Belediye, işlettiği kültür-sanat merkezlerinde ve sosyal merkezlerde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularını ele almalı veya böyle faaliyetleri desteklemelidir.
 • LGBTİ+ belediye çalışanları için iletişim ağı oluşturulmalı veya mevcut ağlar desteklenmelidir.
 • Belediyeye ait sosyal destek, şiddetten koruma, sağlık, bakım ve sosyal hizmet politikalarının ve mekanizmalarının her yaştan LGBTİ+ yurttaşlar ve yabancılar için elverişli hale getirilmeli ve açıkça duyurulmalıdır.

“Kentsel dönüşüm süreçlerinde LGBTİ+ kişilerin mağdur edilmesi önlenmelidir”

Açık mektupta yer alan bir diğer başlık ise “Ayrımcılıkla Mücadele” oldu:

 • Belediyenin eşitlik ve etik komisyonlarına dair iç mevzuatı ve cinsiyet eşitliği, eşit muamele belgeleri gibi politikaları cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığa karşı koruma içerecek şekilde düzenlenmelidir. Özellikle kentsel dönüşüm süreçlerinde LGBTİ+ kişilerin mağdur edilmesi önlenmelidir.
 • Belediyenin mevcut basın yayın ve internet alanlarında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği eşitliğine ve ayrımcılık yasağına dair bilgilendirmeler için alan sağlanmalıdır.
 • Belediye, ilgili birimlerine ve kadrolarına, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği çeşitliliği, eşitlik, sosyal adalet ve ayrımcılık yasağı hakkında ve LGBTİ+’ları hedef alan sosyal ayrımcılık ve önyargılara karşı mevcut imkânları kullanılarak eğitim programları düzenlemelidir.
 • Belediye, üçüncü taraflar ile, örneğin yüklenici ve tedarikçiler ile kurduğu ilişkilerde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılıkla mücadeleye dair taahhüdünü ve kriterlerini beyan etmelidir.

Çankaya ve Ankara’nın yeni döneminde nelerin yapılacağının konuşulacağı 3. Çankaya Kızları Forumu 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtlığı Günü etkinlikleri kapsamında mayıs ayında düzenlenecek.

Açık mektubun tamamına ulaşmak için tıklayın. 


Etiketler: insan hakları, kent hakkı, barınma, sağlık hakkı, yerel seçim
nefret