11/10/2021 | Yazar: Kaos GL

17 Mayıs’ın anketi Çankaya’da yaşayan veya çalışan LGBTİ+’ların sağlık alanında yaşadıklarını görünür kılacak.

Çankayalı lubunyalar buyrun ankete Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

17 Mayıs Derneği, “Ankara İli Çankaya İlçesinde Yaşayan/Çalışan LGBTİ+’ların Sağlık Alanında ve Sağlık Hizmetlerine Erişimde Yaşadıkları Sorunlar, Gereksinimleri, Beklentileri ve Çözüme İlişkin Öneriler” anketi devam ediyor.

Alanında bir ilk olan çalışma; Çankaya’da yaşayan veya çalışan LGBTİ+'ların sağlık hizmetlerine erişim konusundaki sorunlarını, alışkanlıklarını, ihtiyaçlarını ve beklentilerini, LGBTİ+'ların temel özgürlükleri için savunuculuk sağlamak hedefiyle görünür kılacak.

Çalışmayla birlikte paydaşların kendi sektörlerinde LGBTİ+’ların sağlık hakkının korunması ve geliştirilmesine yönelik iyi yöntem ve uygulamaları ve yenilikçi yaklaşımları benimseme konusundaki anlayışlarını ve kapasitelerini geliştirmek hedefleniyor.

Dernek bu çalışma sonuçlarını LGBTİ+ hak sahiplerinin güçlendirilmesine ve haklarının korunmasına yönelik çok disiplinli yaklaşımların artırılması için kilit paydaşları harekete geçirmek için kullanacak.

Projenin kilit paydaşları olarak Çankaya Belediyesinin ilgili birimleri ve Belediye ile birlikte çalışan sağlık kurumları belirlendi. 

Bu anketten elde edilecek veri seti ve öneriler; LGBTİ+’ların yereldeki sorunlarına ve ihtiyaçlarına yönelik, haklarının korunması için yerel hizmetlerin üretilmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda yerel kilit paydaşları yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeye teşvik etmek amacıyla dijital bir yayının hazırlanmasında kullanılacak.

Ankete katılmak için tıklayın.


Etiketler: insan hakları, kent hakkı, sağlık
nefret