12/12/2018 | Yazar: Kaos GL

Kaos GL’den Yıldız Tar, CHP’nin “İnsan Haklarında Eşitlik ve Adalet Çalıştayı”nda Ankara Valiliği’nin LGBTİ+ etkinlik yasağı ve istihdamda ayrımcılığı anlattı.

CHP’nin İnsan Hakları Çalıştayı’nda LGBTİ+ hakları konuşuldu Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL’den Yıldız Tar, CHP’nin “İnsan Haklarında Eşitlik ve Adalet Çalıştayı”nda Ankara Valiliği’nin LGBTİ+ etkinlik yasağı ve istihdamda ayrımcılığı anlattı.

Fotoğraf: Çalışma hakkı oturumu, soldan sağa: Gülsüm Kav, Cenk Yiğiter, Melda Onur, Turhan İçli, Yıldız Tar

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP), İnsan Hakları Haftası dolayısıyla “İnsan Haklarında Eşitlik ve Adalet Çalıştayı” bugün (12 Aralık) Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi’nde yapıldı.

Çalıştayda ‘emeğin hakları’, ‘ekonomik krizde çalışma hakkı’ ve ‘bir insan hakkı olarak sağlık hakkı’ tartışıldı.

Kılıçdaroğlu: Eşit haklara sahip olursak adaleti sağlarız

İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ile İşçi Sendikaları, Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İnsan olarak hepimizin eşit haklara sahip olması gerekir. Eşit haklara sahip olursak adaleti büyük ölçüde sağlamış oluruz” dedi.

Kılıçdaroğlu yasalarda eşit haklardan söz edildiğini ancak o hakların verilip verilmediğinin sorgulanması gerektiğini de dile getirdi.

“İnsan hakları için mücadelemizi sürdürüyoruz”

İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen “İnsan haklarını konuşmak ve mücadelesini vermek kuşkusuz hiç kolay değil. Dün nasıl adalet için yürüdüysek bugünde insan hakları için mücadelemizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Çalıştayın açılışında konuşan Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise Türkiye’de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde yer alan hak ve özgürlüklerden söz edilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Ekonomik krizde çalışma hakkı

Çalıştayın ikinci oturumunda “Ekonomik Krizde Çalışma Hakkı: Sistemin Ötekileştirdikleri” konuşuldu. Sosyal Haklar Derneği Genel Başkanı Melda Onur’un başkanı olduğu oturumda, akademisyen Cenk Yiğiter, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav, Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli ve Kaos GL Medya ve İletişim Koordinatörü Yıldız Tar konuştu.

“KHK ile ihraç edilenlerin çalışma ve siyasi katılım hakları ihlal ediliyor”

Cenk Yiğiter, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen kamu görevlilerinin çalışma haklarının yanı sıra siyasi katılım haklarının da ihlal edildiğini söyledi. Kendisinin KHK ile Ankara Üniversitesi’nden ihraç edildikten sonra öğrenci olarak üniversiteye dönmesinin de engellendiğini hatırlatan Yiğiter, “Çalışma hakkına bağlı olarak adil yargılanma, masumiyet karinesi, kamu görevinden men edilme dolayısıyla siyasi katılım gibi hakların da ihlal edilmesi bir bütün olarak insan haklarını tehdit ediyor” dedi.

“Kadın işsizliğinde veriler gerçeği söylemiyor”

Yiğiter’in ardından söz alan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav ise İstanbul Sözleşmesi’ni hatırlattı. Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin istihdam politikalarında eşitsizlik ve kadın işsizliği ile doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayan Kav, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinde kadın işsizliğinin istatistiklerde, “ev işleri ile ilgileniyor” şeklinde yer aldığını söyledi.

“Sosyal haklar ‘sadaka’ anlayışıyla ele alınıyor”

Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli ise engelliler ve bütün ‘dezavantajlı gruplar’ açısından sosyal hakların, “himmet, himaye ve sadaka” anlayışıyla ele alınmasını eleştirdi. İçli, engellilerin çalışma haklarının nasıl gasp edildiğini tarihten örneklerle açıkladı.

“LGBTİ+’lara istihdamda ayrımcılık çok yaygın”

Son konuşmacı Kaos GL’den Yıldız Tar ise Ankara’da bir yılı aşkın süredir devam eden “LGBTİ+ etkinlik yasağının” ifade ve örgütlenme özgürlüğü hakkı başta olmak üzere bir dizi insan hakkı ihlaline yol açtığını ve ayrımcı olduğunu söyledi. LGBTİ+’ların çalışma hakkının “genel ahlak” gibi ayrımcı yönetmelik maddeleri üzerinden ihlal edildiğini hatırlatan Tar, Kaos GL derneğinin istihdam araştırmalarında ortaya çıkan sonuçları paylaştı. LGBTİ+’ların hem kamuda hem özel sektöre kimliklerini gizlemek zorunda bırakıldıklarını, ayrımcılığa karşı etkin başvuru mekanizmaları olmadığını ve yasaların LGBTİ+’ları tanımadığını söyledi.

“Yasaklarla mücadele insan hakları ve demokrasi mücadelesidir”

Tar, konuşmasında çalışma hakkı ihlallerinin sadece çalışma hakkı ihlali olarak kalmayıp barınma, sağlık ve konut hakkı ihlallerine de yol açtığını belirterek; “Bütün bu ayrımcılığa karşı LGBTİ+’ların insan haklarını koruyacak, geliştirecek, erişimleri önündeki engelleri kaldıracak hem yasalara hem de politikalara ihtiyacımız var” dedi.

Yasaklarla birlikte en temel hakların ihlal edilmesinin bütün toplumu ilgilendirmesi gereken bir demokrasi ve insan hakları sorunu olduğunu vurguladı, “Yasaklarla mücadele insan hakları ve demokrasi mücadelesidir” dedi.

Kaos GL Derneği’nin 2018 özel sektör araştırması için buraya; kamu araştırması için ise buraya tıklayabilirsiniz.


Etiketler: insan hakları, çalışma hayatı
Bayram