29/07/2021 | Yazar: Kaos GL

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, tam zamanlı istihdam edilmek İnsan Kaynakları Uzmanı çalışma arkadaşını arıyor.

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nden İnsan Kaynakları Uzmanı ilanı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, sosyal medya yönetimi, içerik üretimi ve raporlama görevi için tam zamanlı istihdam edilmek üzere İnsan Kaynakları Uzmanı çalışma arkadaşını arıyor.

Pozisyon için adaylarda aranan öncelikli nitelikler şöyle:

Tam zamanlı çalışacak,

Üniversitelerin ilgili lisans ya da yüksek lisans bölümlerinden mezun,

En az 3 yıl benzer alanda iş deneyimi olan,

Orta seviyede İngilizce bilen,

MS Office programlarını (Word, Excel, PowerPoint) ve Gmail ve Google Drive uygulamalarını çok iyi derecede kullanabilen,

Daha önce sivil toplum kuruluşlarında görev almış  ve STK bünyesinde çalışma konusunda deneyimli olan,

Dernekler mevzuatında insan kaynakları ile kısımlara hakim

Tercihen Bütçe, maaş ve kıdem tazminatı hesaplama alanında deneyim sahibi olan,

Etkili sunum yapabilen

Hassas gruplarla çalışmada grup dinamiklerini anlayabilme becerisine sahip olan,

Dernek ilkelerine ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek,

Ekip çalışmasına yatkın,

Yatay örgütlenmiş kurumlarda deneyimi olan,

Uzaktan disiplinli çalışmaya uyum gösterebilecek,

İstanbul’da ikamet eden

İş sorumlulukları ise şöyle:

Derneğin stratejileri doğrultusunda; organizasyonel yapının kurulması çalışmalarını koordine etmekten, insan kaynağı sayısının, oluşumunun ve gelişiminin sağlanmasından ve personel işlemlerinin yasal mevzuata uygun olarak yürütülmesinden,

Stratejik insan kaynakları yönetiminin yerleşmesi, yaygınlaşması için çalışanların kurum kültürü, strateji, hedefler ve yasal gereklilikler doğrultusunda yönlendirilmesinden, takibinden

Personel disiplini konusunda prosedürler ile saptanmış kuralları uygulatmak, çalışanlara işyeri kurallarını iletmek ve bu kuralları benimsetmek, personel çalışma saatlerini düzenlemek ve kontrolün sağlanmasından,

Personel yönetmeliğinin ve iş sözleşmelerinin ilgili tüm kanunlar açısından güncellenmesinden ve yürürlüğe konmasından,

Görev tanımlarının, agi formu ve iletişim bilgilerinin yılda bir kez güncellenmesi ve özlük dosyalarına eklenmesinden,

Seçme ve yerleştirme sürecinde ilan hazırlama, yayınlama, görüşmelerin koordinasyonunu sağlama işlemlerini koordine etmekten, oryantasyon / işe uyum eğitimlerinin organizasyonundan,

Deneme süreleri, aylık ve yıllık değerlendirmelerin koordinasyonundan,

Eğitim ve Geliştirme; Ücret Sistemi Yönetimi; İletişim ve Motivasyon; Organizasyonel Gelişim ve Kariyer Yönetimi alt fonksiyonları için gerekli araç, içerik, standart ve prosedürlerin oluşturulması, geliştirilmesi, uygulanırlığının sağlanması konularında Mali İşler Koordinatörü’ne destek vermekten; Dernek strateji kampı (yaz kampı) ve yatay örgütlenme ve organizasyon yapı geliştirme kampı (kış kampı), ekip wellbeing organizasyonlarının koordinasyon ekipleri ile birlikte yürütülmesi ve organizasyonundan,

Etkin performans yönetimini yerleştirmek, hedef bazlı yönetim için gerekli sistemleri kurmak, çalışanların yeterlilik, eğitim/gelişme analizlerini yürütmek, kariyer planlama çalışmalarına girdi olacak bu bilgilerin ayrıntılı ve güncel veri tabanında tutulmasını sağlayarak, eğitim/geliştirme uygulamalarının yürütülmesinden,

İş değerlendirme, piyasa ücret araştırması çalışmalarının yapılmasından, sonuçlarının ücret çalışmasına yansıtılmasından, ücret sisteminin kurulmasından,

Personel özlük işlerinin yürütülmesinden, Bordro ve SGK işlerinin yasal mevzuata uygun şekilde tamamlanması için anlaşılan firma ile ilişkilerin yürütülmesinden; işe giriş ve çıkış işlemlerinin yapılmasından; personel izinlerinin takip edilmesinden (yıllık, hafta sonu çalışmasına karşılık izin vb),

Personelin maaş, kıdem, ihbar vb. alacaklarının hesaplanması ve Proje maliyet dağılımlarının yapılmasından;

İşveren maliyetleri ve yıllık personel bütçesinin hazırlanmasından,

SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesini kapsayan teşviklerin takibinden,

Aylık işgücü çizelgelerinin İŞKUR’a bildirilmesinden,

Çalışanlarla ilgili işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında  gerekli tedbirlerin alınmasından ve bu konuda komiteler oluşturarak çalışanların bilinçlendirilmesini sağlamaktan,

Kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca  tüm verilerin açık rıza ve onaylarının alınmasından, ilgili kişilerin belirlenmesinden, çalışanların bilinçlendirilmesini sağlamaktan,

İdari işler uzmanı ile uyum ve koordinasyon ile çalışmaktan,

Bölüm yöneticisi tarafından kendisine verilen işleri yapmak ve dernek projelerine destek vermekten sorumlu.

Aranan özelliklerini ve iş tanımını incelediğiniz pozisyona başvurmak için Türkçe özgeçmişinizi, bir paragrafı geçmeyen başvuru motivasyon mektubunuzu ve iş örneklerinizi en geç 9 Ağustos Pazartesi günü saat 18:00’e kadar konu satırına “İnsan Kaynakları Uzmanı İş Başvurusu” yazarak info@cinselsiddetlemucadele.org adresine göndermeniz gerekiyor.


Etiketler: çalışma hayatı
İstihdam