01/07/2021 | Yazar: Kaos GL

Diyarbakır Barosu İnsan Hakları Merkezi LGBTİ+ Hakları Komisyonu Onur Haftası açıklaması yayımladı.

“Çoğulculuğun ve toplumsal barışın tesisinin, LGBTİ+'ların eşit yurttaş olarak kabulünden geçer” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Çizim: Gizem Karagöz, KaosGL.org için stok görsel

Diyarbakır Barosu İnsan Hakları Merkezi LGBTİ+ Hakları Komisyonu Onur Haftası açıklaması yayımladı.

Komisyon açıklamasında “Çoğulculuğun ve toplumsal barışın tesisinin, LGBTİ+'ların eşit yurttaş olarak kabulünden geçtiğinin bilinciyle eşitlik ilkesinin sağlanması ancak devletin LGBTİ’+ların hak ve özgürlüklerini koruma ve ayrımcılığı önleme konusunda yükümlülüklerini yerine getirmesiyle mümkündür” diyor ve devlete yükümlülüklerini hatırlatıyor.

Komisyonun açıklamasının tam metni şöyle:

“Onur haftası, Stonewall Ayaklanması'nın yıldönümünde, LGBTI+ların hak ve özgürlük mücadelesinin sembolü olarak dünya genelinde kutlanmaktadır. Türkiye'de ise çeşitli etkinliklerle kutlanan onur haftası, özellikle 2015 yılından itibaren "kamu düzeni" , "genel ahlak ve "genel sağlık” gibi soyut gerekçelerle yasaklanmaktadır. Onur Yürüyüşleri başta olmak üzere eylem ve etkinliklere katılanlar insanlık dışı muamelelere maruz kalmakta ve darp-baskı uygulanarak hukuka aykırı olarak gözaltına alınmaktadırlar.

“Anayasanın 10. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 14. maddesi gereği Devlet eşitliğin sağlanması ve ayrımcılığın önlenmesi konusunda pozitif ve negatif yükümlülük altındadır. Onur haftası etkinliklerinin yasaklanması, kapsamlı ayrımcılık karşıtı mevzuatın bulunmaması, nefret suçu faillerinin cezasızlıkla korunması, üst düzey yöneticiler tarafından nefret söyleminde bulunulması ve nefret suçlarıyla etkili mücadele edilmemesi gibi politikalar devletin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığı önleme konusunda Anayasa ve Uluslararası Sözleşmeler gereği yükümlülüklerini yerine getirmediğini göstermektedir.

“LGBTİ’+ hakları insan haklarıdır. Çoğulculuğun ve toplumsal barışın tesisinin, LGBTİ+ların eşit yurttaş olarak kabulünden geçtiğinin bilinciyle eşitlik ilkesinin sağlanması ancak devletin LGBTİ’+ların hak ve özgürlüklerini koruma ve ayrımcılığı önleme konusunda yükümlülüklerini yerine getirmesiyle mümkündür. Devlete bir kez daha yükümlülüklerini hatırlatarak onur haftasını kutluyoruz.”

 


Etiketler: insan hakları
nefret