11/05/2020 | Yazar: Gözde Demirbilek

COVID-19 salgınıyla birlikte LGBTİ+’ların değişen ihtiyaçlarını veri hâline getirmek için başlatılan araştırmaları listeledik.

COVID-19 salgınında LGBTİ+’ların ihtiyaçlarına yönelik araştırmalar Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilan ettiği Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını LGBTİ+’ların hayatlarını barınma, istihdam ve kent hakkı alanlarında çeşitli yönlerden etkiliyor. İzmir LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi geçtiğimiz hafta 30 kurum ve kuruluşun imzasıyla “COVID-19 Pandemisi Sürecinde LGBTİ+ Hakları” başlıklı talep metniyle Birleşmiş Milletler ’in COVID-19 sebebiyle LGBTİ+ ’ların tecrübe etmesinin muhtemel olduğu ayrımcılıklara ilişkin devletlere bu ayrımcılıkları önlemesi için yaptığı çağrıyı hatırlatarak devlet kurumlarına çağrıda bulundu.

Araştırmalar neler?

LGBTİ+ örgütleri salgın ile birlikte ihtiyaçları veri hâline getirmek ve çalışmaları düzenlemek için araştırmalar başlattı. Güncel araştırmalar şöyle:

“COVID-19 Salgınının Trans Bireylerin Sağlığına Etkileri” anketi

UKE Hamburg; Türkiye’den Pembe Hayat Derneği, Almanya’dan Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität ve Bundesverband Trans*, Rusya’dan Группа “FtM-Феникс” ve Belçika’dan Transgender Infopunt’un katılımıyla COVID-19 salgınının, trans kişilerin sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini araştırmaya başladı.

Araştırma kapsamında 16 yaş üzeri trans kişilerin katılabileceği “COVID-19 Salgınının Trans Bireylerin Sağlığına Etkileri” anketi Türkçe dahil olmak üzere 6 dilde katılıma açıldı.

Anketi buradan doldurarak araştırmaya katkıda bulunabilirsiniz.

“COVID-19 Salgınında LGBTİ+ Topluluğunun Durumu” araştırması

İzmir Genç LGBTİ+ Derneği, COVID-19 salgınından LGBTİ+ toplumunun nasıl etkilendiğine dair veri toplamak amacıyla anket çalışmasına başladı.

“COVID-19 Salgınında LGBTİ+ Topluluğunun Durumu” araştırmasından elde edilecek verilerle oluşacak raporun, LGBTİ+ kişilerin  ihtiyaçlarına ve taleplerine yönelik öneri oluşturacak bir biçimde karar alıcılara iletilmesi hedefleniyor.

Çalışmaya katılım gönüllülük esasına dayanıyor. Katılım esnasında herhangi bir sebeple anketi doldurmayı bırakabilir ve çalışmadan ayrılabilirsiniz. Paylaştığınız bilgiler tamamen anonim olarak kalacak. Araştırmada isim, iletişim bilgisi veya adres gibi herhangi bir kişisel veri (kimliğiniz belirlenebileceği herhangi bir bilgi) talep edilmiyor. Çalışma sonucunda güvenilir veriler elde edebilmesi için yanıtlarınızın duygu ve düşüncelerinizi yansıtması ve bütün sorulara yanıt vermeniz önem taşıyor.

Genç LGBTİ+ Derneği’nin “COVID-19 Salgınında LGBTİ+ Topluluğunun Durumu” araştırmasına buradan katılabilirsiniz.

“Salgında LBTİ Kadın ve Nonbinarylere Yönelen Şiddet” araştırması

ILGA World, COVID-19 salgınında lezbiyen, biseksüel, trans, interseks kadınların ve nonbinarylerin maruz kaldığı cinsiyet temelli ev içi şiddete dair araştırmaya başladı.

LBTİ kadınların ve nonbinaryler için COVID-19 salgını ile birlikte sağlık hizmetlerine, sığınma evlerine erişiminde mevcut zorlukların; sokağa çıkma yasakları ile birlikte polis şiddetinin, hane içi cinsel kimlik görünmezliğinin arttığını belirten ILGA World, şiddet ve ayrımcılığa maruz kalan kişilere yönelik destek mekanizmalarını geliştirmek için veri topluyor.

Araştırma için açılmış ve tüm sorulara cevap verme zorunluluğu olmayan anketi 14 Haziran 2020 tarihine kadar buradan doldurabilir, anket yerine görüşme yapmak isterseniz ILGA World Program Koordinatörü Kseniya Kirichenko’ya kseniya@ilga.org adresine e-posta yollayarak ulaşabilirsiniz. 

ERA’dan “COVID-19 Pandeminin Türkiye’deki LGBTİ+ Toplumuna Etkisi” anketi

ERA (Batı Balkanlar ve Türkiye Eşit Haklar Derneği), COVID-19 pandemisinin Türkiye’deki LGBTİ+ hareketi ve toplumu için etkilerini araştırmak için anket çalışmasına başladı.

Anket, Türkiye’deki LGBTİ+’ların; sağlığa erişim, sosyal izolasyon ve politikaları, LGBTİ+ hakları ve toplumuna dair hükümet politikaları ve eylemleri, LGBTİ+ hareketine etkileri üzerine veri topluyor.

Anketi 21 Haziran’a kadar buradan doldurabilirsiniz.

“Pandemi Sürecinde LGBTİ+’ların Sosyal Hizmetlere Erişimi” anketi

Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), "Pandemi Sürecinde LGBTİ+ların Sosyal Hizmetlere Erişimi" anketi başlattı.

Ankete verilen cevaplar analiz edilerek LGBTİ+'ların, pandemi sürecinde sosyal hizmetlere erişim deneyimleri raporlanacak ve konunun muhatabı olan kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ile paylaşılacak. Rapor, LGBTİ+'ların sosyal hizmetlere eşit erişimi için düzenlemelerin yapılması ve LGBTİ+’ları kapsayan sosyal hizmet modellerinin oluşturulmasına katkı sağlayacak.

SPoD’un “Pandemi Sürecinde LGBTİ+’ların Sosyal Hizmetlere Erişimi” anketinin veri toplama süreci sona erdiği için linkini kaldırdık.


Etiketler: insan hakları, çalışma hayatı, kent hakkı, sosyal hizmet
İstihdam