01/10/2019 | Yazar: Koray Arkadaş

Kaos GL, Eskişehir’de mültecilerle birebir çalışan meslek profesyonellerine yönelik Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Eğitimi düzenledi.

“Danışmanlık sağlarken cinsiyet belirtmeyen ifadeler kullanmak önemli” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL bu sene Mersin ve İzmir’den sonra Eskişehir’de de mültecilerle doğrudan çalışan farklı meslek gruplarına yönelik Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Eğitimi düzenledi. 9-10 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen eğitime Ankara, Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bolu, İstanbul, Bilecik, Kırıkkale yerellerinde çalışan kişiler katıldı.

35 meslek profesyonelinin katıldığı eğitimde Türkiye’deki LGBTİ+ hareketin tarihi, cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık, damgalama, homofobi, transfobi, heteronormatif olmayan sosyal hizmet, temel kavramlar, streotipler ve mitler, cinsel yönelim gelişim süreci, cinsiyet kimliği gelişim süreci, cinsel sağlık ve üreme sağlığı danışmanlıkları, ailelerle çalışma konuları konuşuldu. Ayrıca vaka çalışması ve sahada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin forum düzenlendi.

Türkiye’de LGBTİ+ hareketi, ayrımcılık ve heteronormatif olmayan bir sosyal hizmet

Kaos GL’den Av. Hayriye Kara Kaos GL’yi tanıtıp eğitim hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı.

Eğitimin birinci gününün ilk oturumunda Kaos GL’den Seçin Tuncel Türkiye’deki LGBTİ+ hareketin tarihinden bahsetti. 

LGBTİ+’ların nasıl bir araya geldiğine, 90’ların başında yapılan ev toplantılarına değinen Tuncel, dönem dönem LGBTİ+’larla ilgili gazetelerde atılan manşetleri katılımcılarla paylaştı. İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen Güzistanbul ve Baharankara buluşmalarının dinamiklerini, hareketin toplumsal eylemlere dahil olma sürecini aktardı.

İkinci oturumda Kaos GL’den Murat Köylü eşitlik ilkesine ve ayrımcılığa değindi.

Sunumuna eşitlik, farklılık ve adaleti katılımcılarla birlikte tartışarak başlayan Köylü, fiili eşitliğin üzerinde ısrarla durulması gereken bir mesele olduğunun altını çizdi. Ayrımcılığın sosyal politik arka planını, ırk, dil, din, inanç cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği gibi ayrımcılık temellerini anlattı. Ayrımcılığın birçok türü ve alanı olduğuna dikkat çeken Köylü, kanun ve sözleşmelerde eşitliğe vurgu yapan maddeleri, cinsel yöneliminden veya cinsiyet kimliğinden dolayı iş yerlerinde ayrımcılığa uğrayan kişilerin raporlara yansıyan alıntılarını ve ayrımcılık karşıtı müdahaleleri katılımcılarla paylaştı.

Günün üçüncü oturumunda Kaos GL Derneği’nden sosyal hizmet uzmanı Koray Arkadaş heteronormatif olmayan sosyal hizmet uygulamalarını, LGBTİ+’larla sosyal hizmet uygulamalarını ve LGBTİ+’ların maruz bırakıldığı hak ihlallerini anlattı.

Heteronormatif olmayan sosyal hizmet uygulamalarında nelere dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Arkadaş, LGBTİ+’larla sosyal hizmet uygulamalarında meslek profesyonellerinin rollerine, sorumluluklarına ve edinmeleri gereken becerilere değindi. Yaşama, barınma, eğitim-öğretim, çalışma, sağlık gibi alanlarda cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli hak ihlallerini örneklerle birlikte katılımcılarla paylaştı. Arkadaş LGBTİ+’ların kendilerine özgü ihtiyaçlarının öneminden bahsettikten sonra Kaos GL Mülteci Hakları Programı’nın danışmanlık sürecini ve içeriğini aktardı.

Günün sonunda Koray Arkadaş moderatörlüğünde vaka çalışması gerçekleştirildi.

LGBTİ+ temel kavramlar, cinsel sağlık, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği gelişim süreci

Eğitimin ikinci gününde Dr. Fidan Şenova LGBTİ+ temel kavramları, streotipleri ve mitleri anlattı. 

Cinsiyet kurabiyesi üzerinden temel kavramlara değinen Şenova, katılımcılarla birlikte cinsel yönelimlere ve cinsiyet kimliklerine atfedilen stereotiplerden örnekler verdi. Mitleri ve gerçekleri karşılaştırarak sunumun sonunda katılımcıların sorularını cevapladı.

İkinci günün ikinci oturumunda Uzm. Dr. Seven Kaptan söz aldı ve cinsel yönelim gelişim sürecinden, cinsiyet kimliği gelişim sürecinden bahsetti.

19. yüzyıla kadar tıbbın insanın cinselliği ile hemen hemen hiç ilgilendiği ile sunumuna başlayan Kaptan, eşcinselliğin geçmişte nasıl tanımladığını, günümüze kadar söz konusu tanımlamaların değişim sürecini, eşcinsellerin açılma süreçlerini ve hangi evrelerin yaşandığını aktardı. Cinsiyet uyumlama sürecinde ruh sağlığın uzmanının tanı değil ruhsal değerlendirme yaptığını, bireysel ve grup terapilerinin çok önemli olduğunu, aileye açılma sürecinde kişinin çevresinde müttefik kurabileceği kişilerle birlikte hareket etmesinin durumu kolaylaştırabileceğini söyledi.

Bir sonraki oturumda Dr. Fidan Şenova cinsel sağlık ve üreme sağlığı danışmanlıklarında dikkat edilmesi gereken hususları açıkladı.

Şenova, sunumuna üreme sağlığı ve cinsel sağlığın tanımını yaparak başladı. Danışmanlık sağlarken seks konusunda rahat konuşabilmenin, danışana hassas sorular sormadan önce danışanın rahat hissetmesinin önemine vurgu yaptı. Cinsiyet belirtmeyen ifadeler kullanmak, suçlayıcı ve yargılayıcı bir tonda cümleler kurmamak gerektiğini söyleyen Şenova, danışanda cevap vermek konusunda isteksizlik görülürse sorunun farklı kelimelerle sorulabileceğini veya konuya farklı bir açıdan yaklaşmanın denenebileceğini ekledi.

Uzm. Dr. Seven Kaptan günün dördüncü oturumunda ailelerle çalışmayı anlattı.

Ailelerin yas reaksiyonu göstermelerinin olası olduğuna işaret eden Kaptan, LGBTİ+’ların ebeveynlerinin kullandığı cümlelerden örnekler verdi. Aile üyelerinin kabul aşamalarının genellikle şok, inkar, öfke ve suçluluk, karar almak ve kabulleniş olarak ilerlediğini ifade etti. Kaptan, son olarak katılımlara farklı şehirlerdeki LGBTİ+ aile gruplarından bahsetti ve katılımcılara “Benim Çocuğum” belgeselini izlemelerini tavsiye etti.

Eğitimin sonunda Koray Arkadaş moderatörlüğünde sahada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin forum yapıldı.

Bu eğitim, BMMYK ile birlikte yürütülen “Türkiye'de Yaşayan LGBTİ+ Mültecilerin İnsan Haklarını Geliştirmek” projesi kapsamında gerçekleştirildi.


Etiketler: insan hakları, mülteci, sosyal hizmet, sağlık hakkı
bülten