23/03/2016 | Yazar: Kaos GL

Başbakan Ahmet Davutoğlu, sivil toplumun görüşleri alınmadan hazırlanan ve LGBTİ’leri bütün taleplere rağmen görmezden gelen Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun insan haklarını güçlendireceğini iddia etti.

Davutoğlu, tartışma yaratan İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nu savundu Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, sivil toplumun görüşleri alınmadan hazırlanan ve LGBTİ’leri bütün taleplere rağmen görmezden gelen Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun insan haklarını güçlendireceğini iddia etti.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan’ın ‘Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’ yasa tasarısına ilişkin sorularını yanıtladı.

Ertan yazılı soru önergesinde Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kanunu Tasarı Taslağı’nın aniden rafa kaldırıldığını hatırlatarak, sivil toplumun görüşleri alınmadan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu çalışmalarına başlanmasını eleştirmişti.

Başbakan’a yasa tasarısının hangi aşamada olduğunu, neden sivil toplumun görüşlerinin alınmadığını, yeni kurulan Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun kapatılma gerekçesini soran Ertan, ayrımcılıkla mücadele edecek bir kurumun bağımsız olması gerektiğini vurgulamıştı.

Başbakan Davutoğlu soru önergesine verdiği yazılı cevapta Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tasarısında uluslararası anlaşmaları örnek aldıklarını ileri sürdü. Davutoğlu, yeni düzenlemeyle insan haklarının korunması, ayrımcılıkla mücadele, işkence ve kötü muameleye karşı ulusal önleme mekanizması alanlarında daha etkin ve güçlü çalışılacağını savundu.

Komisyon görüşmelerinde tartışma çıkmıştı

Davutoğlu sivil toplumun görüşlerinin alındığını öne sürerken Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kurulması hakkında yasa tasarısı Şubat ayında TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nda incelendi. CHP ve HDP’nin tasarıya ‘cinsel yönelim ve cinsel kimlik’ eklenmesi talepleri AKP’nin homofobik tepkisi sonucu kabul edilmedi. HDP, komisyon çalışmalarından çekildi.

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılığı kapsam dışında tutan tasarı alt komisyona gönderilebilecekken AKP'nin ısrarı sonucu komisyon tarafından incelenip doğrudan oylanmak üzere meclise iletildi. Böylece tasarının alt komisyonda daha detaylı incelenmesi önlenmiş oldu. Muhalefetin ve sivil toplumun önergelerini sunması için yeterli vakit tanınmadı.

Hükümet’in hazırladığı cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hal, sağlık durumu, engellilik ve yaşa dayalı ayrımcılığı yasaklayan ancak LGBTİ’leri ve taleplerini görmezden gelen tasarının komisyondaki görüşmeleri sırasında tartışma yaşandı.


Etiketler: insan hakları
Telegram