28/11/2013 | Yazar: Murat Köylü

Aralarında Kaos GL’nin de bulunduğu 107 sivil toplum örgütünden oluşan Denge ve Denetleme Ağı (DDA) dün Ankara’da basına ve kamuoyuna seslendi.

DDA: Yeni Anayasa Süreci Sivil Toplum İçin Bitmedi Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
2011 seçimlerinde tüm siyasi partilerin programlarında yer almasına rağmen ilkelerde ortaklaşamamaları ve parti öncelikleri nedeniyle rafa kalkan yeni anayasa sivil toplum kuruluşlarının talepleri arasında halen yer alıyor.
 
Siyaset yerel seçim adaylıklarına odaklanadursun, aralarında Kaos GL’nin de bulunduğu 107 sivil toplum örgütünden oluşan Denge ve Denetleme Ağı (DDA) dün Ankara’da basına ve kamuoyuna seslendi: Yeni anayasa süreci bizim için bitmedi!
 
DDA, TBMM çatısı altında iki yıldır çalışmalarını yürüten Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun toplumsal talep ve ihtiyaca rağmen sonuç elde edememiş olmasını "siyaset kurumu ve demokrasi açısından endişe verici" olarak niteledi. Ağ, siyasal kaygılar nedeniyle komisyonda uzlaşma sağlanamamasının ülkenin geleceğini olumsuz yönde etkileyeceğine dikkat çekti.
 
DDA adına açıklamayı sunan Kafkas Dernekleri Federasyonu’ndan Avukat Hasan Seymen "Anayasa yazım sürecinin yeterince şeffaf ve katılımcı işletilememiş olmasının kaçınılmaz sonucu ile karşı karşıyayız. Sivil toplumun anayasa yapım sürecine katılımı, sadece önerilerde bulunmaktan ibaret olmamalı; sivil toplum sürecin her aşamasında aktif rol almalıdır," şeklinde konuştu.
 
Seymen, siyasi partileri bir an önce anayasa yapımına dair farklı yöntemleri tartışmaya açmaya çağırdı: "Siyasi partiler anayasa yazımında neden başarısız olunduğuna dair birbirlerine yönelik suçlamalarla vakit kaybetmesinler. Anayasa yapımının kendisi bir uzlaşma becerisidir.  Çoğulcu ve demokratik bir anayasa yine ancak çoğulcu ve katılımcı yöntemlerle hazırlanabilir."  
 
Kazanımları Değerlendirelim!
DDA’ya göre Anayasa yapım hazırlık sürecinin en önemli kazanımı sivil toplumun bu bağlamda yürüttüğü çalışmalar. DDA, bu öğretici sürecin kesintiye uğramadan, hatta daha yoğun ve verimli şekilde devam etmesi için siyasi partilere çağrıda bulunuyor. TBMM Yeni Anayasa internet sitesinden kaldırılan sivil toplum görüşlerinin tekrar siteye konulması ve Anayasa Uzlaşma Komisyonu tutanaklarının da siteden yayınlanması, hesap verebilirlik ve sivil denetim adına zorunlu kabul ediliyor. 
 
Güçlü ve etkin bir kuvvetler ayrılığı, denge ve denetleme sisteminin oluşturulması talebi etrafında buluşan Denge ve Denetleme Ağı, bundan sonra da çalışmalarını sürdürecek. Ağ, özellikle toplumsal talebi daha hissedilir kılacak ve siyasal karar süreçlerine taşıyacak çalışmalar üretecek.  
 

Etiketler: insan hakları, sivil anayasa
İstihdam