04/06/2021 | Yazar: Kaos GL

“Konferansa giden süreçte LGBTİ+ toplumunun bireysel ve kurumsal temsilcilerinin katılacağı bir online atölye çalışması planlıyoruz.”

Demokrasi Konferansı’ndan çağrı: LGBTİ+ Toplumu için Demokrasi! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Demokrasi Konferansı Sekretaryası, konferans öncesinde LGBTİ+ toplumuna çağrı yaptı. Konferansa giden süreçte, LGBTİ+ toplumunun “bireysel ve kurumsal temsilcileri” ile 10 Haziran Perşembe günü saat 13.00’de çevrimiçi bir atölyede bir araya gelmek istediklerini belirten sekretarya çağrıda şöyle dedi:

“Atölyede, LGBTİ+ toplumunun taleplerini ve bu taleplerin demokrasiyle bağını konuşacağız. Cinsiyetçiliği, homofobi, transfobi ve şiddeti besleyen ve bundan beslenen tek adam rejimine, ancak hak arayanların seslerini ve güçlerini birleştirmesiyle son verilebilir! Bu nedenle LGBTİ+ toplumunun ortak talepleriyle birlikte demokratik adil ve barış içinde bir yaşam için, önerilerini somutlaştırması da önemli. Bu atölyeden süzülecek sonuçlar, Demokrasi Konferansında hak talep eden bütün toplum kesimlerinin oluşturacakları ortak programda yer alacak... Bu umut ve heyecan verici süreçte sizleri de aramızda görmek, demokrasi mücadelesine güç katacak.”

Sekreterya’nın yayınladığı çağrı metninin tamamı şöyle:

Atölye Daveti

Demokrasi Konferansına Doğru LGBTİ+ Toplumu için Demokrasi

*2017 referandumu ile yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle Türkiye’de rejim değişti ve otoriterlik rejimin karakteri haline geldi. Rejim, güvenlik aygıtları ve güvenlikçi politikalarıyla kendinden olmayanı düşman belleyerek, tüm hak taleplerini terör parantezine aldı.

*Hak taleplerine yargısal operasyonlarla cevap veren, hak taleplerinin kamusal alanda duyulmasını engelleyen rejim politikaları, demokrasi krizini daha da derinleştirdi.

*Öte yandan, işsizlik ve yoksulluk görülmemiş boyutlara ulaştı. Toplumun en az korunan kesimlerinin kırılganlıkları derinleşerek, hem salgına karşı korunmada hem çalışma yaşamında hem de eğitimde eşitsizlikler kabul edilemez boyutlara geldi.

*Özellikle LGBTİ+ toplumuna yönelik nefret politikası, sistematik bir biçimde rejimin karakteristiği haline geldi.

*2015’e kadar devletin LBGTİ+ toplumuna yönelik “yok sayma-görmezden gelme” politikası, “düşmanlaştırma” yönünde değişti.

*LGBTİ+ toplumunun hem toplumsal ve siyasi hakları hem de bireysel hak ve özgürlükleri ağır saldırı altında. Özellikle Covid-19 salgınının LGBTİ+ toplumunu, toplumun diğer kesimlerinden daha fazla etkilediği ve ev içi şiddete daha açık hale geldikleri malumun ilamı. Siyasilerden ve üst düzey bürokratlardan gelen, nefret saldırılarını güçlendiren açıklamalar ise, LGBTİ+ görünürlüğüne yönelik saldırıları artırdı... Ve LGBTİ+ varoluşu de facto kriminalize edildi.

*Bu saldırılar tek başına LGBTİ+ toplumu ile sınırlı kalmadı. Toplumsal muhalefetin tüm alanlarına bu saldırılar farklı yoğunluklarda yöneltiliyor. Bu koşullar altında, toplumsal muhalefetin tüm kesimlerini bir araya getirecek bir birlikteliğe ihtiyaç olduğu aşikâr.

*Haziran sonunda yapılacak Demokrasi Konferansı, demokrasi mücadelesi veren, hak talep eden mücadele dinamiklerinin seslerini ve güçlerini birleştirecekleri bir zemin yaratmayı hedefliyor.

*Tüm demokrasi güçlerinin güç birlikteliklerini, talep ve hedef ortaklıklarını belirgin kılacak böyle bir konferansta, toplumsal muhalefetin en direngen ve en görünür kesimi olan LGBTİ+ toplumunun taleplerinin temsil edilmemesi düşünülemez.

*Konferansa giden süreçte LGBTİ+ toplumunun bireysel ve kurumsal temsilcilerinin katılacağı bir on-line atölye çalışması planlıyoruz.

*Atölyede, LGBTİ+ toplumunun taleplerini ve bu taleplerin demokrasiyle bağını konuşacağız.

*Cinsiyetçiliği, homofobi, transfobi ve şiddeti besleyen ve bundan beslenen tek adam rejimine, ancak hak arayanların seslerini ve güçlerini birleştirmesiyle son verilebilir!

*Bu nedenle LGBTİ+ toplumunun ortak talepleriyle birlikte demokratik adil ve barış içinde bir yaşam için, önerilerini somutlaştırması da önemli.

*Bu atölyeden süzülecek sonuçlar, Demokrasi Konferansında hak talep eden bütün toplum kesimlerinin oluşturacakları ortak programda yer alacak...

*Bu umut ve heyecan verici süreçte sizleri de aramızda görmek, demokrasi mücadelesine güç katacak.

*Atölye: 10 Haziran Perşembe, saat 13.00 7 Haziran Pazartesi gününe kadar info@demokrasikonferansi.org mail adresine katılacağını bildirenlere, link gönderilecek...

Dayanışma duygusu ve sevgilerimizle,

Demokrasi Konferansı Sekretaryası


Etiketler: insan hakları, yaşam, siyaset
İstihdam